Kalendarz Liturgiczny
17 października 2014 r., Piątek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Ef 1, 11-14 Zbawczy zamiar Boga obejmuje Izraelitów i pogan

Psalm responsoryjny:

Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 12-13 (R.: por. 12)

Śpiew przed Ewangelią:

Ps 32 (31), 22

Ewangelia:

Łk 12, 1-7 Głosić słowo Boże bez obawy

PIERWSZE CZYTANIE

Ef 1, 11-14 Zbawczy zamiar Boga obejmuje Izraelitów i pogan

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
W Chrystusie dostąpiliśmy udziału również my, synowie Izraela z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy głoszenie prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim także, uwierzywszy, zostaliście opatrzeni pieczęcią, obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa na odkupienie, to jest nabycie wyłącznej własności przez Boga, ku chwale Jego majestatu.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 12-13 (R.: por. 12)

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ps 32 (31), 22

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 12, 1-7 Głosić słowo Boże bez obawy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.
Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie.
Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.

Św. Ignacy Antiocheński zmarł ok. 107 r. i jest jednym z najważniejszych oraz pierwszych Ojców Kościoła.

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na piątek IV tygodnia – s. 943 [s. 1133], z wyjątkiem własnych antyfon do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach oraz modlitwy – s. 1279 [s. 1511 i 1512]. W Godzinie czytań – I czytanie z piątku 28. tygodnia zwykłego – s. 308. II czytanie własne – s. 1277.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl