Kalendarz Liturgiczny
18 października 2014 r., Sobota
Rok A, II
Św. Łukasza, Ewangelisty
Święto

Pierwsze czytanie:

W kościołach, w których obchodzi się uroczystość św. Łukasza, pierwsze czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach.

2 Tm 4, 9-17a Łukasz towarzyszy Pawłowi

Psalm responsoryjny:

Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12)

Śpiew przed Ewangelią:

J 15, 16

Ewangelia:

Łk 10, 1-9 Żniwo jest wielkie, ale robotników mało

PIERWSZE CZYTANIE

W kościołach, w których obchodzi się uroczystość św. Łukasza, pierwsze czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach.

2 Tm 4, 9-17a Łukasz towarzyszy Pawłowi

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:
Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mnie opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy.
Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom.
W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody posłyszały.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12)

Królestwo Pana głoszą Jego święci.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Królestwo Pana głoszą Jego święci.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Królestwo Pana głoszą Jego święci.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

Królestwo Pana głoszą Jego święci.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 15, 16

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 10, 1-9 Żniwo jest wielkie, ale robotników mało

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi!” Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Święto św. Łukasza Ewangelisty.

Rodzinnym miastem św. Łukasza była Antiochia Syryjska. Był on poganinem, z zawodu lekarzem. Około 50 r. po raz pierwszy spotkał na swojej drodze św. Pawła przyłączył się do niego jako uczeń, towarzysz podróży i lekarz. Nie wiemy, co działo się z Łukaszem po męczeńskiej śmierci św. Pawła (+ 67). Ojcowie Kościoła i liczne legendy wymieniają wiele różnych miejscowości (Achaję, Galię, Macedonię itp.), gdzie miał nauczać. Wydaje się, że Łukasz zmarł w Beocji, przeżywszy 84 lata. Zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijaństwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich z pierwszego źródła czerpał wszystkie wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii upodobnił do tekstu poprzedników, czyli do Mateusza i Marka. Ubogacił ją jednak wieloma cennymi szczegółami, które tamci pominęli w swoich relacjach. Według legendy, malował portrety Jezusa, Apostołów, a zwłaszcza Maryi – Matki Bożej. Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała św. Pulcherii, siostrze cesarza. Według innej opowieści, kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest Ikona Jasnogórska.
Oprac. na podst. www.brewiarz.katolik.pl
(jłm)

Modlitwa brewiarzowa

Teksty własne – s. 1279 [s. 1512].
1. Nieszpory z 29. niedzieli zwykłej – s. 515 [s. 717]. Antyfona do pieśni Maryi z roku A – s. 316 [s. 638].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl