Kalendarz Liturgiczny
23 października 2014 r., Czwartek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Ef 3, 14-21 Abyście doszli do całej Pełni Bożej

Psalm responsoryjny:

Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b)

Śpiew przed Ewangelią:

Łk 12, 49

Ewangelia:

Łk 12, 49-53 Ewangelia powodem rozłamu

PIERWSZE CZYTANIE

Ef 3, 14-21 Abyście doszli do całej Pełni Bożej

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście napełnieni doszli do całej Pełni Bożej.
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b)

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Chwalcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Łk 12, 49

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię
i bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 12, 49-53 Ewangelia powodem rozłamu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera.

Jan Kapistran urodził się w 1386 r. Z wykształcenia był prawnikiem. Studiował prawo w Perugii. W 1412 r. został burmistrzem tego miasta. Czasy, w których przyszło mu pełnić służbę publiczną, nie były łatwe. Z jednej strony liczne wojny burzyły porządek i siały zniszczenie, z drugiej – nasilały się liczne epidemie, w wyniku których wymierały całe miasta. Również sytuacja Kościoła nie była prosta, głównie za sprawą pojawiania się kolejnych antypapieży. Jan Kapistran za swoją publiczną działalność został uwięziony i przetrzymywany jako więzień polityczny. Przetrzymywano go w okrutnych warunkach. W czasie tej wielkiej, życiowej próby przeżył nawrócenie. Zapragnął oddać całe swoje życie Bogu i poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Po wyjściu z więzienia jeździł przez całą Perugię na ośle, siedząc tyłem. Na głowie miał papierową czapkę z wypisanymi grzechami. Chciał w ten sposób odpokutować za swoje dotychczasowe przewinienia. Wstąpił do Franciszkanów i w zakonie przyjął święcenia kapłańskie. Jako kapłan zasłynął z głoszenia kazań w całej Europie, był także w Polsce. Głosił Ewangelię z wielką mądrością i mocą. Ogromna liczba słuchaczy jego kazań przeżywała nawrócenie i odnawiała swoje relacje z Bogiem. Zmarł w 1456 r. wskutek panującej, powojennej epidemii.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na czwartek I tygodnia – s. 584 [s. 784]. W Godzinie czytań – czytania z czwartku 29. tygodnia zwykłego – s. 331.
Albo: wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera. Wszystko jak wyżej w dzień powszedni, jedynie własne II czytanie w Godzinie czytań – s. 1298 oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni, Nieszporach – s. 1299 [s. 1522].
Albo: wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa. Wszystko jak wyżej w dzień powszedni, jedynie teksty własne – LG I-IV, s. 265 – dodatek.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl