Kalendarz Liturgiczny
27 października 2014 r., Poniedziałek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Ef 4, 32-5, 8 Jedność różnych członków Kościoła

Psalm responsoryjny:

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ef 5, 1)

Śpiew przed Ewangelią:

J 17, 17ba

Ewangelia:

Łk 13, 10-17 Uzdrowienie w szabat

PIERWSZE CZYTANIE

Ef 4, 32-5, 8 Jedność różnych członków Kościoła

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie.
O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego.
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ef 5, 1)

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników*
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie*
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.

Co innego grzesznicy:*
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,*
a droga występnych zaginie.

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 17, 17ba

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo Twoje, Panie jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 13, 10-17 Uzdrowienie w szabat

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu».
Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»
Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na poniedziałek II tygodnia – s. 649 [s. 849]. W Godzinie czytań – czytania z poniedziałku 30. tygodnia zwykłego – s. 347.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl