Kalendarz Liturgiczny
28 października 2014 r., Wtorek
Rok A, II
Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Święto
W diecezji siedleckiej: Głównych Patronów diecezji – Uroczystość

Pierwsze czytanie:

W diecezji siedleckiej i w kościołach, w których obchodzi się uroczystość, pierwsze czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach poza Okresem Wielkanocnym.

Ef 2, 19-22 Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów

Psalm responsoryjny:

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Ewangelia:

Łk 6, 12-19 Wybór Apostołów

PIERWSZE CZYTANIE

W diecezji siedleckiej i w kościołach, w których obchodzi się uroczystość, pierwsze czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach poza Okresem Wielkanocnym.

Ef 2, 19-22 Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 6, 12-19 Wybór Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Zgodnie z danymi przekazanymi nam przez Nowy Testament i kościelną tradycję, Szymon Apostoł urodził się w Kanie i nosił przydomek Gorliwy. Juda Tadeusz zaś był tym uczniem, który podczas Ostatniej Wieczerzy wypytywał Chrystusa o Jego objawienie się uczniom (por. J 14, 22).

Modlitwa brewiarzowa

Wszystko z tekstów wspólnych o Apostołach – s. 1457 [s. 1625], z wyjątkiem własnych – s. 1303 [s. 1523].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl