Kalendarz Liturgiczny
1 maja 2015 r., Piątek
Rok B, I

Pierwsze czytanie:

Dz 13, 26-33 Bóg wskrzesił Jezusa

Psalm responsoryjny:

Ps 2, 6-7. 8-9. 10-11 (R.: 7)

Śpiew przed Ewangelią:

J 14, 6

Ewangelia:

J 14, 1-6 Ja jestem drogą, prawdą i życiem

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 13, 26-33 Bóg wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze:
«Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali Go, i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie.
Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem.
My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim:
„Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził”».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 2, 6-7. 8-9. 10-11 (R.: 7)

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
lub Alleluja.

«Przecież to Ja ustanowiłem swojego króla *
na Syjonie, świętej górze mojej».
Wyrok Pański ogłoszę:
On rzekł do Mnie: «Ty jesteś moim Synem, *
Ja Ciebie dziś zrodziłem.

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
lub Alleluja.

Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
jak gliniane naczynie ich skruszysz».

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
lub Alleluja.

A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi.
Służcie Panu z bojaźnią, *
ze drżeniem całujcie Mu stopy.

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 14, 6

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,
jak tylko przeze Mnie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 14, 1-6 Ja jestem drogą, prawdą i życiem

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika.

Św. Józef był z zawodu cieślą. Był też opiekunem Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Jest patronem ludzi pracy.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl