Kalendarz Liturgiczny
30 maja 2015 r., Sobota
Rok B, I

Pierwsze czytanie:

Syr 51, 12-20 Szukanie mądrości

Psalm responsoryjny:

Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Śpiew przed Ewangelią:

Hbr 4, 12

Ewangelia:

Mk 11, 27-33 Skąd pochodzi władza Jezusa

PIERWSZE CZYTANIE

Syr 51, 12-20 Szukanie mądrości

Czytanie z Księgi Syracydesa

Będę Cię wielbił, Panie, i wychwalał, i błogosławił Twoje imię.
Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę.
Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce me w niej się rozradowało, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę.
Postąpiłem w niej, a Temu, co mi dał mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu.
Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo. Ręce wyciągałem do góry, a błędy przeciwko niej opłakiwałem.
Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Nakazy Pana są radością serca.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Nakazy Pana są radością serca.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,
cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Nakazy Pana są radością serca.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Hbr 4, 12

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mk 11, 27-33 Skąd pochodzi władza Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?»
Jezus im odpowiedział: «Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi».
Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy: Od ludzi». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy».
Jezus im rzekł: «Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, albo św. Zdzisławy.

Jan urodził się w 1576 r. w Skoczowie. Jako kapłan pracował w trudnych czasach zmagań katolików z luteranami. Zmarł w więzieniu umęczony za wiarę w 1620 r.
Zdzisława urodziła się ok. 1215 r. na Morawach. Poślubiła kasztelana zamku w Lemberku Gawła (Havla), z którym miała czworo dzieci. Była wzorową żoną i matką. Zasłynęła jako opiekunka ubogich i uzdrowicielka. Zmarła ok. 1252 r.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl