Kalendarz Liturgiczny
20 listopada 2015 r., Piątek
Rok B, I

Pierwsze czytanie:

1 Mch 4, 36-37. 52-59 Odbudowa i poświęcenie ołtarza

Psalm responsoryjny:

1 Krn 29, 10-11abc. 11d-12 (R.: por. 13b)

Śpiew przed Ewangelią:

J 10, 27

Ewangelia:

Łk 19, 45-48 Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

PIERWSZE CZYTANIE

1 Mch 4, 36-37. 52-59 Odbudowa i poświęcenie ołtarza

Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej

Juda i jego bracia powiedzieli: «Oto nasi wrogowie są starci. Chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić». Zebrało się więc całe wojsko i poszli na górę Syjon.
Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, sto czterdziestego ósmego roku, wstali wcześnie rano i zgodnie z Prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach.
Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im zesłał takie szczęście. Przez osiem dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. Fasadę świątyni ozdobili złotymi wieńcami i małymi tarczami, odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i drzwi do nich pozakładali.
A między ludem panowała bardzo wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez osiem dni, począwszy od dnia dwudziestego piątego miesiąca Kislew.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

1 Krn 29, 10-11abc. 11d-12 (R.: por. 13b)

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię.

Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, *
na wieki wieków.
Twoja jest, o Panie wielkość i potęga,
sława, majestat i chwała; *
bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje.

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię.

Do Ciebie, Panie, należy królowanie. *
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi.
Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i potęga *
i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 10, 27

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 19, 45-48 Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców».
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.

Józef Kalinowski urodził się w Wilnie w 1835 r. Po wybuchu powstania w 1863 r. przyłączył się do walczących. Został zesłany na 10 lat przymusowych robót na Syberię. Był wychowawcą sługi Bożego Augusta Czartoryskiego. W 1877 r. wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych, przyjmując imię Rafał. Zmarł w Wadowicach 15 listopada 1907 r.

Zobacz: czytanie ze wspomnieniaKontakt: liturgia (at) niedziela.pl