Kalendarz Liturgiczny
22 listopada 2015 r.
Trzydziesta czwarta Niedziela zwykła
Rok B, I
Uroczystość Chrystusa Króla

Pierwsze czytanie:

Dn 7, 13-14 Królestwo Syna Człowieczego

Psalm responsoryjny:

Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a)

Drugie czytanie:

Ap 1, 5-8 Chrystus jest władcą królów ziemi

Śpiew przed Ewangelią:

por. Mk 11, 10

Ewangelia:

J 18, 33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

PIERWSZE CZYTANIE

Dn 7, 13-14 Królestwo Syna Człowieczego

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a)

Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Twój tron niewzruszony na wieki, *
Ty od wieków istniejesz, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,
Twojemu domowi przystoi świętość, *
po wszystkie dni, o Panie.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

DRUGIE CZYTANIE

Ap 1, 5-8 Chrystus jest władcą królów ziemi

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

por. Mk 11, 10

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 18, 33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?».
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?».
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?».
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?».
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Uroczystość Chrystusa Króla.

Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 r., a następnie, po Soborze Watykańskim II, ustalono jej obchód na zakończenie roku liturgicznego.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl