Kalendarz Liturgiczny
12 września 2017 r., Wtorek
Rok A, I

Pierwsze czytanie:

Kol 2, 6-15 Wyzucie z grzechu przez chrzest

Psalm responsoryjny:

Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Śpiew przed Ewangelią:

J 15, 16

Ewangelia:

Łk 6, 12-19 Wybór Apostołów

PIERWSZE CZYTANIE

Kol 2, 6-15 Wyzucie z grzechu przez chrzest

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.
Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.

Będę Cię wielbił, Boże mój, Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Cię błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 15, 16

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 6, 12-19 Wybór Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu, przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Oto słowo Pańskie.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl