Kalendarz Liturgiczny
23 stycznia 2018 r., Wtorek
Rok B, II

Pierwsze czytanie:

2 Sm 6, 12b-15. 17-19 Przeniesienie Arki do Miasta Dawidowego

Psalm responsoryjny:

Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 8a)

Śpiew przed Ewangelią:

por. Mt 11, 25

Ewangelia:

Mk 3, 31-35 Prawdziwi krewni Jezusa

PIERWSZE CZYTANIE

2 Sm 6, 12b-15. 17-19 Przeniesienie Arki do Miasta Dawidowego

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Poszedł Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pana postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pana, wśród radosnych okrzyków i grania na rogach.
Przyniesioną więc Arkę Pana ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary pojednania. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety: dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 8a)

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
«Któż jest tym Królem chwały?»
«Pan, dzielny i potężny, *
Pan, potężny w boju».

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
«Któż jest tym Królem chwały?» *
«Pan Zastępów: On jest Królem chwały».

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

por. Mt 11, 25

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mk 3, 31-35 Prawdziwi krewni Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie.
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

Oto słowo Pańskie.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl