Nowości
Urodziny
Imieniny
Wielkanoc
Boże Narodzenie
Komunia św.
Dzień Matki
Dzień Dziecka


Wzór nr 1

Wzór nr 2

Wzór nr 3

Wzór nr 4

Wzór nr 5

Wzór nr 6

Wzór nr 7

Wzór nr 8

Wzór nr 9

Wzór nr 10

Wzór nr 11

Wzór nr 12

Wzór nr 13

Wzór nr 14

Wzór nr 15


Wpisz swoje imię:

Wpisz swój adres mailowy:

Wpisz imię osoby,
której wysyłasz kartkę:

Wpisz adres mailowy osoby,
której wysyłasz kartkę:

Wpisz treść wiadomości:


Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie. Redaktor naczelny: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś.
Adres redakcji: 42-200 Częstochowa, ul. 3 Maja 12. Tel. (0-34) 365-19-17.
Konto bankowe: PKO BP O/Częstochowa 86102016640000310200197418, e-mail: webmaster@niedziela.pl