Roczniki

:: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 ::

Niedziela ogólnopolska 17/2014

str. 2

Dar Boży dla naszych czasów

W homilii wygłoszonej podczas kanonizacji Siostry Faustyny Jan Paweł II ukazuje całemu Kościołowi jako dar Boży dla naszych czasów jej świadectwo życia.

str. 3 :: „KTÓŻ JAK BÓG…”

Kościół – moja miłość
Ks. Ireneusz Skubiś

Ks. Ireneusz Skubiś dzieli się z czytelnikami „Niedzieli” swoją głęboką miłością do Kościoła. „Niedziela” zawsze była zapatrzona w Ojca Świętego, począwszy od Piusa XII, poprzez św. Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, św. Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, po obecnie kierującego Kościołem papieża Franciszka.

str. 4

Święty Jan Paweł II

str. 5 :: BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE

Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, Drodzy Bracia i Siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami Miłosierdzia!

str. 7-8 :: DROGA JANA PAWŁA II NA OŁTARZE

Jan Paweł II – znajomy Święty
Grzegorz Polak

Prawdziwa świętość „pachnie”, zachwyca, urzeka, przyciąga jak magnes i podoba się wszystkim. Tak było – i jest – ze świętością Jana Pawła II. W jego przypadku ma ona jeszcze dodatkowy walor. O dawnych bohaterach wiary czytamy w książkach, natomiast świętość Jana Pawła II widzieliśmy na własne oczy, a nasze dzieci słyszały o niej z naszych opowiadań.

str. 10-14 :: DROGA DO WATYKANU

Rodzinne klimaty domu Wojtyłów
Milena Kindziuk

Jana Pawła II w dużej mierze ukształtował dom rodzinny. Karol Wojtyła wyniósł z niego wartości, które później rozwinął w stopniu heroicznym

str. 15 :: DROGA DO WATYKANU

Mówi kolega i sąsiad Karola Wojtyły z Wadowic
Barbara Gajda

W Wadowicach, po blisko czterech latach remontu, 9 kwietnia br. otwarto nowe Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się w bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza.

str. 16-17 :: MÓWI ABP MIECZYSŁAW MOKRZYCKI

Niczego nie robił na pokaz

O codziennej modlitwie Jana Pawła II, jego wrażliwości i świętości z abp. Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim, rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

str. 18-20 :: MÓWI KS. PRAŁ. SŁAWOMIR ODER

To Opatrzność dawała znaki

Z ks. prał. Sławomirem Oderem – postulatorem w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II – rozmawia Andrzej Tarwid

str. 20

Biblioteka „Niedzieli” na kanonizację Jana Pawła II

str. 22-27 :: MÓWI JOAQUÍN NAVARRO-VALLS

„Głos” Jana Pawła II

Z Joaquínem Navarro-Vallsem – byłym dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, długoletnim współpracownikiem Jana Pawła II – rozmawia Włodzimierz Rędzioch

str. 28-29 :: MÓWI FOTOGRAF PAPIEŻY

Arturo Mari wspomina Jana Pawła II

Arturo Mari był fotografem sześciu papieży, od marca 1956 r. Fotografował Piusa XII, bł. Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Podczas pontyfikatu Jana Pawła II wykonał blisko sześć milionów zdjęć

str. 30-31 :: ŚWIĘTY PIELGRZYM JASNOGÓRSKI

Jestem bardzo w rękach Maryi
O. Jan Pach OSPPE

W niedzielę Miłosierdzia Bożego – 27 kwietnia bł. Jan Paweł II razem z bł. Janem XXIII zostają zaliczeni do grona świętych Kościoła Chrystusowego. Czy znamy Jana Pawła II – największego z rodu Polaków? Czy próbujemy chociaż trochę żyć jego duchowością, jego wiarą oraz nadzieją i pewnością, że tylko na jasnogórskiej drodze zawierzenia Maryi, Matce i Królowej Polaków, Kościół nasz w pełni może odpowiedzieć na wyzwanie nowej ewangelizacji w XXI wieku?

str. 32

Pytania do Świętego
(Red.)

W parze ze sprawiedliwością
Ks. Jarosław Grabowski

Szczere pragnienie znalezienia prawdy na życiowej drodze jej poszukiwania skłania nas często do szukania kompromisu: chcemy zestroić sprawiedliwość z miłosierdziem, osłabiając jedno przez drugie lub wykluczając jedno kosztem drugiego.

str. 33 :: FELIETONY

Subito Santo!
Jan Maria Jackowski

W dzisiejszą Drugą Niedzielę Wielkanocną, ustanowioną przez Jana Pawła II w jubileuszowym roku 2000 Niedzielą Miłosierdzia Bożego, nasz największy rodak i jeden z największych papieży w dziejach Kościoła został kanonizowany.

Święty Europejczyk
Mirosław Piotrowski

Pojęcie „Europejczycy” podobno po raz pierwszy pojawiło się w VIII wieku po narodzeniu Chrystusa, a obdarowano nim chrześcijańskich wojowników, którzy w bitwie pod Poitiers powstrzymali arabski pochód na Europę. Obecnie Europejczycy to osoby zamieszkujące kontynent europejski i zamienna nazwa dla obywateli 28 krajów Unii Europejskiej.

str. 34-35 :: JAN PAWEŁ II I GÓRY

Był człowiekiem, był świętym
Wojciech Dudkiewicz

Góry były bardzo ważne dla Jana Pawła II. Jego zamiłowanie do wierzchołków, dolin i krajobrazów Tatr, Bieszczadów i Beskidów znamy doskonale. Mało znane, a arcyciekawe są wypady Papieża we włoskie Alpy

str. 35 :: JAN PAWEŁ II I GÓRY

Chłonął góry

Wypowiedź Lino Zaniego, instruktora narciarstwa i alpinisty, od 1984 roku towarzysza wypraw górskich i zjazdów narciarskich Karola Wojtyły, a z czasem - jego zaufanego przyjaciela

str. 36-37 :: OPOWIADANIE O MAŁYM KAROLU WOJTYLE

Cukierki królowej Jadwigi
Aleksandra Polewska

str. 38 :: NA BIEŻĄCO

Polska Jana Pawła II
Zdzisław Skotnicki

Dotyka gwiazd
Brat Tadeusz Ruciński FSC

„Zrozumieć Człowieka”

78. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

str. 40-43 :: DROGA DO ŚWIĘTOŚCI JANA XXIII

Anioł, który chciał być świętym
Artur Stelmasiak

„Jezus nie będzie zadowolony ze mnie, dopóki nie stanę się lub przynajmniej nie będę starał się być świętym” – te słowa młodego ks. Angela Roncallego były głównym celem jego życia. Teraz Kościół uroczyście potwierdzi, że cel został osiągnięty

str. 43 :: AUDIENCJA DLA KARD. WYSZYŃSKIEGO

Ostatnia notatka w „Dzienniku duszy”
Ks. Mariusz Frukacz

Historia ostatniej audiencji prywatnej, której udzielił Jan XXIII, łączy się z osobą kard. Stefana Wyszyńskiego

str. 44

Świętość budował na drobnostkach
Z Marco Roncallim – bratankiem Jana XXIII i autorem jego biografii – rozmawia Artur Stelmasiak

str. 45 :: ŚLADAMI JANA XXIII

Jakby sam święty uśmiechnął się do nas...
O. Andrzej Madej OMI

Kochał go cały świat. Był prostym, dobrym, niepozbawionym humoru człowiekiem. W 1962 r. papież Jan XXIII został wybrany przez tygodnik „Time” na Człowieka Roku. Opowiedziano o nim tysiące anegdot. Teraz Kościół dopisuje jego imię do Litanii do Wszystkich Świętych!

str. 46-47 :: ŚWIĘCI PAPIEŻE

Od dobroci do świętości
Ks. Jarosław Grabowski

Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II jest okazją do przybliżenia lub nowego odkrycia więzi łączących tych dwóch wielkich papieży. Jakie są wspólne płaszczyzny w życiu Angelo Roncallego i Karola Wojtyły? Co łączy tych dwóch świętych papieży?

str. 48-49 :: KIERUNEK: WŁOCHY

Rzymskie ślady papieży
Margita Kotas

Monumentalne bazyliki i całkiem małe kościoły, starożytne Koloseum, prestiżowy uniwersytet, pełne niespodzianek ulice Rzymu i tchnące spokojem Ogrody Watykańskie – miejsc jest tyle, że nie sposób wszędzie się zatrzymać

str. 50-51 :: ROK PONTYFIKATU PAPIEŻA FRANCISZKA

Poszukuję miłosierdzia...
Antonio Gaspari

Wszyscy papieże są wyjątkowi, ale Ojciec Święty Franciszek zadziwia nas każdego dnia. Jest niesamowity: mieszka w pokoju hotelowym, podróżuje zwykłym samochodem, tam, gdzie można, porusza się bez eskorty. Ubiera się prosto, nosi buty ortopedyczne z wieloma nierównościami.

str. 52-53

Między miłosierdziem i sprawiedliwością
Ks. Marek łuczak

Obraz Jezusa Miłosiernego z charakterystycznymi strumieniami białego i czerwonego światła nie dziwi już nikogo i nigdzie. Na naszych oczach orędzie Bożego Miłosierdzia z krakowskich Łagiewnik staje się dziś najlepszym polskim dobrem eksportowym

str. 53 :: WIARA I ŻYCIE

Gaudí, który widział Boga
Ks. Mariusz Rosik

W czerwcu 1926 r. w Barcelonie było bardzo duszno. Roztargniony Antonio Gaudí w pośpiechu przemierzał miasto. Każdy dzień wypełniał pracami na budowie kościoła Sagrada Familia, zbieraniem pieniędzy na kolejny etap prac, studiami pism teologicznych, lekturą Biblii.

Biblia z komentarzem bł. Jana Pawła II

Najnowsze wydanie Biblii Warszawsko-Praskiej, przygotowane przez Wydawnictwo M, jest niezwykle ciekawe. Zostało ono opublikowane z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II i jest opatrzone jego komentarzami.

str. 54-55 :: LITURGIA TYGODNIA

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 19-31)

Oto dzień, który Pan uczynił
Ks. Jacek Molka

Homilia na drugą Niedzielę Wielkanocną Miłosierdzia Bożego

str. 56 :: Z WATYKANU

Z Watykanu

str. 57 :: ZE ŚWIATA

Ze świata

str. 58 :: Z JASNEJ GÓRY

Z Jasnej Góry
O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

str. 59 :: Z POLSKI

Z Polski

str. 61 :: FAKTY I OPINIE

Pokolenia JP2
Alina Czerniakowska

Ostatnio przewija się w mediach pytanie: „Czy Jan Paweł II może być atrakcyjny dla obecnej młodzieży?”. Przy tak postawionym zadaniu należałoby określić: co znaczy dziś „atrakcyjny” i jaka jest ta „obecna młodzież”.

str. 62-63 :: MUZYKA SAKRALNA

XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”

Częstochowa – Bełchatów – Bydgoszcz – Gdańsk – Katowice – Radomsko – Zabrze – Brauweiler k. Kolonii (Niemcy)
30 kwietnia – 10 maja 2014 r.

str. 64 :: RÓŻNE

Medal kanonizacyjny za złotówkę
(A.C.)

W związku z kanonizacją papieża Jana Pawła II Skarbnica Narodowa wybiła medal pamiątkowy „Święty Jan Paweł II”

Relikwie z Internetu?
Marian Salwik

Czego to w dobie multimediów nie wymyślą! Nawet „handel relikwiami w Internecie”. Może jeszcze można je sobie wydrukować w formacie 3D? Wtedy każdy mógłby je sobie postawić na półce albo przy kominku, nieprawdaż?

Rekolekcje w Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej
Paweł Caban

W ostatnie dni przed wejściem w okres pasyjny, szczególnie kontemplujący mękę i śmierć Zbawiciela, tj. w dniach 4-6 kwietnia br., swoje rekolekcje przeżywali alumni Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie

str. 65

Pielgrzymka Rowerowa

Na dni 2-22 lipca br. Katolicki Klub Sportowy ALPIN im. Jana Pawła II w Rzeszowie przygotował dla miłośników kolarstwa nie tylko wielkie przeżycia sportowe, ale przede wszystkim przygodę duchową u boku nowego świętego – Jana Pawła II

Kalendarium 27 IV – 3 V 2014
Ewa Aszkiewicz

Kończy się kwiecień, o którym nasi przodkowie mawiali: „W kwietniu z ziemi zły trąd wychodzi, który ludziom bardzo szkodzi”

Muzyczne DarY

Notowanie 643 14.04.2014

str. 66 :: Z „NIEDZIELĄ" NA CO DZIEŃ

Kremówki z Wadowic
Jolanta Marszałek

Wadowice. Czerwiec 1999 r. Podczas spotkania z mieszkańcami rodzinnego miasta Jan Paweł II wspominał: „Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło (...)

24 IV Czwartek w oktawie Wielkanocy.
Dz 3, 11-26; Ps 8, 2 i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab); Ps 118 (117), 24; Łk 24, 35-48;

Liturgia godzin

Teksty wł. – s. 465 [s. 469]. Modlitwa na zakończenie dnia z niedzieli II – s. 1213 [s. 1175].

Kalendarz 2014

Reklama

Sonda

Czy uważasz, że Jan Paweł II powinien zostać patronem Polski?Polecamy
Stop pedofilii
Niedziela z kinem


Dwumiesięcznik dla najmłodszych

Tagi

Partnerzy

Tygodnik
Prenumerata
O nas
W diecezjach
Wywiady
Sylwetki
Reklama
Felietony
Zaproszenia


Kontakt

www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor naczelny: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij