Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Maj 2012 r.

      1 V

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika.
Dz 11, 19-26; Ps 87 (86), 1a i 2 i 3a. 4-5. 6-7 (R.: por. Ps 117 (116), 1a); J 10, 27; J 10, 22-30;

      2 V

Środa. Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła.
Dz 12, 24 - 13, 5a; Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4); J 8, 12b; J 12, 44-50

      3 V

Czwartek. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Głównej Patronki Polski.
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d); Kol 1, 12-16; J 19, 27; J 19, 25-27;

      4 V

Piątek. Wspomnienie św. Floriana, męczennika.
Dz 13, 26-33; Ps 2, 6-7. 8-9. 10-11 (R.: 7); J 14, 6; J 14, 1-6

      5 V

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera.
Dz 13, 44-52; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 3c); J 6, 63b. 68b; J 14, 7-14;

      6 V

Piąta Niedziela Wielkanocna.
Dz 9, 26-31; Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c i 31a i 32ab. (R.: por. 26a); 1 J 3, 18-24; J 15, 4. 5b; J 15, 1-8;

      7 V

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Dz 14, 5-18; Ps 115 (113B), 1-2. 3-4. 15-16 (R.: por. 1); J 14, 26; J 14, 21-26;

      8 V

Wtorek. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c); Rz 8, 31b-39; J 10, 14; J 10, 11-16;

      9 V

Środa. Dzień powszedni.
Dz 15, 1-6; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); J 15, 4. 5b; J 15, 1-8;

      10 V

Czwartek. Dzień powszedni.
Dz 15, 7-21; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10 (R.: por. 3); J 10, 27; J 15, 9-11;

      11 V

Piątek. Dzień powszedni.
Dz 15,22-31; Ps 57 (56), 8-9. 10-12 (R.: por. 10a); J 15,15b; J 15, 12-17;

      12 V

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa, lub św. Pankracego, męczennika.
Dz 16, 1-10; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4ab-5 (R.: por. 1); Kol 3, 1; J 15, 18-21;

      13 V

Szósta Niedziela Wielkanocna.
Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2b); 1 J 4, 7-10; J 14, 23; J 15, 9-17;

      14 V

Poniedziałek. Święto św. Macieja Apostoła.
Dz 1, 15-17. 20-26; Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 8); J 15, 16; J 15, 9-17;

      15 V

Wtorek. Dzień powszedni.
Dz 16, 22-34; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R.: por. 7c); J 16, 7. 13; J 16, 5-11;

      16 V

Środa. Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski.
Ap 12, 10-12a; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b); 1 Kor 1, 10-13. 17-18; J 17, 19; J 17, 20-26;

      17 V

Czwartek. Dzień powszedni.
Dz 18, 1-8; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2b); J 14, 18; J 16, 16-20;

      18 V

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika.
Dz 18, 9-18; Ps 47 (46), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a); J 16, 28; J 16, 20-23a;

      19 V

Sobota. Dzień powszedni.
Dz 18, 23-28; Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10 (R.: por. 8a); J 16, 28; J 16, 23b-28;

      20 V

Siódma Niedziela Wielkanocna. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Dz 1, 1-11; Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6); Ef 1, 17-23; Mt 28, 19. 20; Mk 16, 15-20;

      21 V

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Krzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników.
Dz 19, 1-8; Ps 68 (67), 2-3. 4-5ac. 6-7ab (R.: por. 33a); Kol 3, 1; J 16, 29-33;

      22 V

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy.
Dz 20,17-27; Ps 68 (67), 10-11. 20-21 (R.: por. 33a); J 14,16; J 17,1-11a;

      23 V

Środa. Dzień powszedni.
Dz 20, 28-38; Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35b-36bc (R.: por. 33a); J 17, 21; J 17, 11b-19;

      24 V

Czwartek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych.
Dz 22,30; 23, 6-11; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1); J 17,21; J 17,20-26

      25 V

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła, albo św. Grzegorza VII, papieża, albo św. Marii Magdaleny Pazzi, dziewicy.
Dz 25, 13-21; Ps 103 (102), 1-2. 11-12. 19-20ab (R.: por. 19a); J 14, 26; J 21, 15-19;

      26 V

Sobota. Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera.
Dz 28, 16-20. 30-31p; Ps 11 (10), 4. 5 i 7 (R.: por. 7b); J 16, 7. 13; J 21, 20-25;

      27 V

Niedziela. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Msza wigilii Rdz 11, 1-9Wj 19, 3-8a. 16-20bEz 37, 1-14Jl 3,1-5; Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30); Rz 8, 22-27; J 7, 37-39; Msza w dzień Dz 2, 1-11; Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30); 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23;

      28 V

Poniedziałek. Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
Rdz 3, 9-15. 20; Ps 87 (86), 1-3. 5-6 (R. 1:por. Ps 45, 6a; albo 2: Jdt 15, 10d); Dz 1, 12-14; Łk 1, 28; J 2, 1-11 lub J 19, 25-27 lub Łk 1, 26-38;

      29 V

Wtorek. Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.
1 P 1,10-16; Ps 98,1.2-3ab.3c-4; Por. Mt 11,25; Mk 10,28-31;

      30 V

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, albo św. Zdzisławy.
1 P 1,18-25; Ps 147B,12-13.14-15.19-20; Mk 10,45; Mk 10,32-45;

      31 V

Czwartek. Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
So 3, 14-18Rz 12, 9-16b; Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R.: por. 6b); Łk 1, 45; Łk 1, 39-56;