Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Luty 2013 r.

      1 II

Piątek. Dzień powszedni.
Hbr 10, 32-39; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 23-24. 39-40 (R.: por. 39a); Mt 11, 25; Mk 4, 26-34;

      2 II

Sobota. Święto ofiarowania Pańskiego.
Ml 3, 1-4; Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b); Hbr 2, 14-18; Łk 2, 32; Łk 2, 22-40Łk 2, 22-32;

      3 II

Czwarta Niedziela zwykła.
Jr 1, 4-5. 17-19; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 15b); 1 Kor 12, 31 – 13, 131 Kor 13, 4-13; Łk 4, 18; Łk 4, 21-30;

      4 II

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Hbr 11, 32-40; Ps 31 (30), 20. 21-22. 23. 24 (R.: por. 25); Łk 7, 61; Mk 5, 1-20;

      5 II

Wtorek. Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.
1 Kor 1, 26-31; Ps 131 (130), 1. 2-3; 1 P 4, 14; Łk 9, 23-26;

      6 II

Środa. Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników.
Ga 2, 19-20; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Mt 28, 19a. 20b; Mt 28, 16-20;

      7 II

Czwartek. Dzień powszedni.
Hbr 12, 18-19. 21-24; Ps 48 (47), 2-3ab. 3cd-4. 9. 10-11 (R.: por. 10); Mk 1, 15; Mk 6, 7-13;

      8 II

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, albo św. Józefiny Bakhity, dziewicy.
Hbr 13, 1-8; Ps 27 (26), 1. 3. 5. 8b-9abc (R.: 1a); 2 Tm 1, 10b; Mk 6, 14-29;

      9 II

Sobota. Dzień powszedni.
Hbr 13, 15-17. 20-21; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); J 10, 27; Mk 6, 30-34;

      10 II

Piąta Niedziela zwykła.
Iz 6, 1-2a. 3-8; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8 (R.: por. 1c); 1 Kor 15, 1-111 Kor 15, 3-8. 11; Mt 4, 19; Łk 5, 1-11;

      11 II

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.
Rdz 1, 1-19; Ps 104 (103),1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c (R.: por. 31b); Mt 4, 23; Mk 6, 53-56;

      12 II

Wtorek. Dzień powszedni.
Rdz 1, 20 – 2, 4a; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a); Ps 111, 7b. 8a; Mk 7, 1-13;

      13 II

Środa Popielcowa.
Jl 2, 12-18; Ps 51 (50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a); 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Jl 2, 13; Mt 6, 1-6. 16-18;

      14 II

Czwartek. Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy.
Dz 13, 46-49; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); Łk 4, 18; Łk 10, 1-9;

      15 II

Piątek po Popielcu.
Iz 58, 1-9; Ps 51 (50), 3-4. 5-6. 18-19 (R.: por. 19b); Am 5, 14; Mt 9, 14-15;

      16 II

Sobota po Popielcu.
Iz 58, 9b-14; Ps 86 (85), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11); Ez 33, 11; Łk 5, 27-32;

      17 II

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.
Pwt 26, 4-10; Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b); Rz 10, 8-13; Mt 4, 4b; Łk 4, 1-13;

      18 II

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63b); 2 Kor 6, 2b; Mt 25, 31-46;

      19 II

Wtorek. Dzień powszedni.
Iz 55, 10-11; Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18); Mt 4, 4b; Mt 6, 7-15;

      20 II

Środa. Dzień powszedni.
Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19 (R.: por. 19); Jl 2, 13; Łk 11, 29-32;

      21 II

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła.
Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R.: por. 3a); Ps 51, 12a. 14a; Mt 7, 7-12;

      22 II

Piątek. Święto katedry św. Piotra Apostoła.
1 P 5, 1-4; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); Mt 16, 18; Mt 16, 13-19;

      23 II

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika.
Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1); 2 Kor 6, 2b; Mt 5, 43-48;

      24 II

Druga Niedziela Wielkiego Postu.
Rdz 15, 5-12. 17-18; Ps 27 (26), 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14 (R.: 1a); Flp 3, 17 – 4, 1Flp 3, 20 – 4, 1; por. Mt 17, 7; Łk 9, 28b-36;

      25 II

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Dn 9, 4b-10; Ps 79 (78), 8-9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 (102), 10a); Am 5,14; Łk 6, 36-38;

      26 II

Wtorek. Dzień powszedni.
Iz 1, 10. 16-20; Ps 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b); Ez 18, 31; Mt 23, 1-12;

      27 II

Środa. Dzień powszedni.
Jr 18, 18-20; Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b); J 8, 12b; Mt 20, 17-28;

      28 II

Czwartek. Dzień powszedni.
Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 40 (39), 5a); por. Łk 8, 15; Łk 16, 19-31;