Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Marzec 2013 r.

      1 III

Piątek. Dzień powszedni.
Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105 (106), 16-17. 18-19. 2021 (R.: por. 5a); J 3, 16; Mt 21, 33-43. 45-46;

      2 III

Sobota. Dzień powszedni.
Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103, 1-4. 9-12; Łk 15, 18; Łk 15, 1-3. 11-32;

      3 III

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu.
Wj 3, 1-8a. 13-15; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 (R.: por. 8a); 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Mt 4, 17; Łk 13, 1-9;

      4 III

Poniedziałek. Święto św. Kazimierza, królewicza.
Syr 51, 13-20; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); Flp 3, 8-14; J 15, 16; J 15, 9-17;

      5 III

Wtorek. Dzień powszedni.
Dn 3, 25. 34-43; Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 7); Jl 2, 13; Mt 18, 21-35;

      6 III

Środa. Dzień powszedni.
Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a); J 6, 63b. 68b; Mt 5, 17-19;

      7 III

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Perpetuy i Felicyty, męczennic.
Jr 7, 23-28; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7c-8a); Jl 2, 13; Łk 11, 14-23;

      8 III

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Jana Bożego, zakonnika.
Oz 14, 2-10; Ps 81 (80), 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 i 17 (R.: zob. 11 i 9a); Mt 4, 17; Mk 12, 28b-34;

      9 III

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Franciszki Rzymianki.
Oz 6, 1-6; Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a (R.: Oz 6, 6); Ps 95 (94), 8ab; Łk 18, 9-14;

      10 III

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu.
Joz 5, 9a. 10-12; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 9a); 2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 18; Łk 15, 1-3. 11-32;

      11 III

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Iz 65, 17-21; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a); Ps 130 (129), 5. 7; J 4, 43-54;

      12 III

Wtorek. Dzień powszedni.
Ez 47, 1-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: 8); por. J 4, 42. 15; J 5, 1-3a. 5-16;

      13 III

Środa. Dzień powszedni.
Iz 49, 8-15; Ps 145 (144), 8-9. 13cd-14. 17-18 (R.: por. 8a); J 11, 25a. 26; J 5, 17-30;

      14 III

Czwartek. Dzień powszedni.
Wj 32, 7-14; Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4a); Ez 18, 31; J 5, 31-47;

      15 III

Piątek. Dzień powszedni.
Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34 (33), 17-18. 19-20. 21 i 23 (R.: por. 19a); J 6, 63b. 68b; J 7, 1-2. 10. 25-30;

      16 III

Sobota. Dzień powszedni.
Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9bc-10. 11-12 (R.: por. 2a); J 3, 16; J 7, 40-53;

      17 III

Piąta Niedziela Wielkiego Postu.
Iz 43, 16-21; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd i 4. 5-6 (R.: por. 3); Flp 3, 8-14; Jl 2, 13; J 8, 1-11;

      18 III

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła.
Dn 13, 41-62; Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 4ab); Ez 33, 11; J 8, 1-11J 8, 12-20;

      19 III

Wtorek. Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a); Rz 4, 13. 16-18. 22; por. Ps 84 (83), 5; Mt 1, 16. 18-21. 24aŁk 2, 41-51a;

      20 III

Środa. Dzień powszedni.
Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Dn 3, 52. 53-54. 55-56; J 3, 16; J 8, 31-42;

      21 III

Czwartek. Dzień powszedni.
Rdz 17, 3-9; Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Ps 95 (94), 8ab; J 8, 51-59;

      22 III

Piątek. Dzień powszedni.
Jr 20, 10-13; Ps 18 (17), 2a-3. 4-6a. 7 (R.: por. 7); J 6, 63b. 68b; J 10, 31-42;

      23 III

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa.
Ez 37, 21-28; Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R.: por. 10d); Ez 18, 31; J 11, 45-57;

      24 III

Szósta Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa.
Łk 19, 28-40; Iz 50, 4-7; Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a); Flp 2, 6-11; Flp 2, 8-9; Łk 22, 14 – 23, 56Łk 23, 1-49;

      25 III

Wielki Poniedziałek.
Iz 42, 1-7; Ps 27 (26), 1. 2. 3. 13-14 (R.: 1a); J 12, 1-11;

      26 III

Wielki Wtorek.
Iz 49, 1-6; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-66ab. 15 i 17 (R.: por. 15); J 13, 21-33. 36-38;

      27 III

Wielka Środa.
Iz 50, 4-9a; Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c); Mt 26, 14-25;

      28 III

Wielki Czwartek.
Msza z poświęceniem Krzyżma Iz 61, l-3a. 6a. 8b-9.; Ps 89 (88), 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); Ap 1, 4-8; Iz 61, 1; Łk 4, 16-21;
Święte Triduum Paschalne Msza Wieczerzy Pańskiej Wj 12, 1-8. 11-14; Ps 116B (115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16); 1 Kor 11, 23-26; J 13, 34; J 13, 1-15;

      29 III

Wielki Piątek.
Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31 (30), 2 i 6. 12-13. 15-16. 17 i 25 (R.: Łk 23, 46); Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; Flp 2, 8-9; J 18, 1 – 19, 42;

      30 III

Wielka Sobota.

      31 III

Niedziela. Zmartwychwstanie Pańskie.
Rdz 1, 1 – 2, 2 lub Rdz 1, 1. 26-31a; Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12 13-14. 24 i 35c (R.: por. 30) lub Ps 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 23 (R.: 5b); Rdz 22, 1-18 lub Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1); Wj 14, 15 – 15, 1; Wj 15, 1. 2. 4-5. 17ab-18 (R.: por. 1a); Iz 54, 4a. 5-14; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6a. 11 i 12a i 13b (R.: 2a); Iz 55, 1-11; Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5 (R.: por. 3); Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68b); Ez 36, 16-17a. 18-28; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3) lub Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: 12); Rz 6, 3-11; Ps 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23; Łk 24, 1-12;
MSZA W DZIEŃ: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24); Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5, 6b-8; 1 Kor 5, 7b-8a; J 20, 1-9;