Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Czerwiec 2013 r.

      1 VI

Sobota. Wspomnienie św. Justyna, męczennika.
1 Kor 1, 18-25; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); Mt 5, 16; Mt 5, 13-19;

      2 VI

Dziewiąta Niedziela zwykła.
1 Krl 8,41-43; Ps 117,1-2; Ga 1,1-2.6-10; J 3,16; Łk 7,1-10;

      3 VI

Poniedziałek. Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy.
2 Mch 7, 1-2. 9-14; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15); Mt 5, 3; Mt 5, 1-12a;

      4 VI

Wtorek. Dzień powszedni.
Tb 2,10-23; Ps 112,1-2.7-8.9; Por. Ef 1,17-18; Mk 12,13-17;

      5 VI

Środa. Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika.
Dz 26, 19-23; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 10, 14; J 10, 11-16;

      6 VI

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Norberta, biskupa.
Tb 6,10-11a;7,1.9-17;8,4-10 Wlg; Ps 128,1-2.3.4-5; Ps 119,34; Mk 12,28b-34;

      7 VI

Piątek. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ez 34, 11-16; Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); Rz 5, 5-11; J 10, 14 lub Mt 11, 29ab; Łk 15, 3-7;

      8 VI

Sobota. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – wspomnienie obowiązkowe.
Iz 61, 9-11; 1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a); Łk 2, 19; Łk 2, 41-51;

      9 VI

Dziesiąta Niedziela zwykła.
1 Krl 17,17-24; Ps 30,2-4.5-6ab.11 i 12a i 13b; Ga 1,11-19; Łk 7,16; Łk 7,11-17;

      10 VI

Poniedziałek. Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa.
1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 40 (39), 2-4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); Por. Mt 19, 29; Mt 16, 24-27;

      11 VI

Wtorek. Wspomnienie św. Barnaby Apostoła.
Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2b); Mt 28, 19a. 20b; Mt 10, 7-13;

      12 VI

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Antoniego Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy, męczenników.
2 Kor 3,4-11; Ps 99,5-6.7-8; Ps 25,4b.5a; Mt 5,17-19;

      13 VI

Czwartek. Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła.
Iz 61, l-3a; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); ŁK 4, 18; Łk 10, 1-9;

      14 VI

Piątek. Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.
Rz 8, 31b-39; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15); Por 2 Kor 1, 3b-4a; J 15, 18-21;

      15 VI

Sobota. Wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy.
1 Tm 5, 3-10; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a); J 14, 23; Mt 7, 21 -27;

      16 VI

Jedenasta Niedziela zwykła.
2 Sm 12, 1. 7-10. 13; Ps 32 (31), 1-2. 5. 7 i 11 (R.: por. 5c); Ga 2, 16. 19-21; 1 J 4, 10b; Łk 7, 36 – 8, 3;

      17 VI

Poniedziałek. Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
Iz 58, 6-10; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a); 1 Kor 1, 26-31; Mt 5, 3; Mk 10, 17-30;

      18 VI

Wtorek. Dzień powszedni.
2 Kor 8, 1-9; Ps 146 (145), 1-2. 5-6ab. 6c-7. 8-9a (R.: por. 2a); J 13, 34; Mt 5, 43-48;

      19 VI

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata.
2 Kor 9, 6-11; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 9 (R.: por. 1a); J 14, 23; Mt 6, 1-6. 16-18;

      20 VI

Czwartek. Dzień powszedni.
2 Kor 11, 1-11; Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 7-8 (R.: por. 7a); Rz 8, 15; Mt 6, 7-15;

      21 VI

Piątek. Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
1 J 5, 1-5; Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 20b); J 13, 34; Mt 22, 34-40;

      22 VI

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa, albo świętych Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More'a, męczenników.
2 Kor 12, 1-10; Ps 34 (33), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 9a); 2 Kor 8, 9; Mt 6, 24-34;

      23 VI

Dwunasta Niedziela zwykła.
Za 12, 10-11; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab); Ga 3, 26-29; Łk 9, 23; Łk 9,18-24;

      24 VI

Poniedziałek. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Wieczorna Msza wigilijna: Jr 1, 4-10; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b); 1 P 1, 8-12; J 1, 7; Łk 1, 17; Łk 1, 5-17;
Msza w dzień: Iz 49, 1-6; Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a); Dz 13, 22-26; Łk 1, 76; Łk 1, 57-66. 80;

      25 VI

Wtorek. Dzień powszedni.
Rdz 13, 2. 5-18; Ps 15(14), 1-2. 3-4ab. 4c-5 (R.: por. la); Ps 25 (24), 4b. 5; Mt 7, 6. 12-14;

      26 VI

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera.
Rdz 15, 1-12. 17-18; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); J 15, 4. 5b; Mt 7, 15-20;

      27 VI

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła.
Rdz 16, 1-12. 15-16Rdz 16, 6b-12. 15-16; Ps 106 (105), 1-2. 3-4a. 4b-5 (R.: por. 1); 1 P 1, 25; Mt 7, 21-29;

      28 VI

Piątek. Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika.
2 Tm 2, 22b-26; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); J 17, 21; J 17, 20-26;

      29 VI

Sobota. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Wieczorna Msza wigilijna Dz 3, 1-10; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Ga 1, 11-20; J 21, 17d; J 21, 15-19; Msza w dzień Dz 12, 1-11; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b); 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 18; Mt 16, 13-19;

      30 VI

Trzynasta Niedziela zwykła.
1 Krl 19, 16b. 19-21; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 5a); Ga 5, 1. 13-18; 1 Sm 3, 9; J 6, 68b; Łk 9, 51-62;