Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Lipiec 2013 r.

      1 VII

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ottona, biskupa.
Rdz 18, 16-33; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 10-11 (R.: por. 8a); Ps 95 (94), 8ab; Mt 8, 18-22;

      2 VII

Wtorek. Dzień powszedni.
Rdz 19, 15-29; Ps 26 (25), 2-3. 9-10. 11-12 (R.: por. 3a); Ps 130 (129), 5; Mt 8, 23-27;

      3 VII

Środa. Święto św. Tomasza Apostoła.
Ef 2, 1 19-22; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 20, 29; J 20, 24-29;

      4 VII

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej.
Rdz 22, 1-19; Ps 116A (114), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9); 2 Kor 5,19; Mt 9, 1-8;

      5 VII

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera, albo św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy.
Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67; Ps 106 (105), 1-2. 3-4a. 4b-5 (R.: por. 1); Mt 9, 12b. 13b; Mt 9, 9-13;

      6 VII

Sobota. Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.
Iz 58, 6,10; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2); J 3, 16; J 4, 34-38;

      7 VII

Czternasta Niedziela zwykła.
Iz 66, 10-14c; Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1); Ga 6, 14-18; Kol 3, 15a. 16a; Łk 10, 1-12. 17-20;

      8 VII

Poniedziałek. Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera.
Rdz 28, 10-22a; Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 14-15ab (R.: por. 2b); Por. 2 Tm 1, 10b; Mt 9, 18-26;

      9 VII

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników.
Rdz 32, 23-33; Ps 17 (16), 1. 2-3. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15a); Mt 4, 23; Mt 9, 32-37;

      10 VII

Środa. Dzień powszedni.
Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a; Ps 33 (32), 2-3. 10-11. 18-19 (R.: por. 22); Mk 1, 15; Mt 10, 1-7;

      11 VII

Czwartek. Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
Prz 2, 1-9; Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2); Dz 4, 32-35; Mt 19, 29; Mt 19, 27-29;

      12 VII

Piątek. Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.
12. Iz 52, 7-10; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 6. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3); 1 Tes 2, 2b-8; J 15, 16; J 15, 9-17;

      13 VII

Sobota. Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
Syr 2, 7-11; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 1); Mt 6, 33; Mt 6, 1. 5-8;

      14 VII

Piętnasta Niedziela zwykła.
Pwt 30, 10-14; Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 36ab i 37 (R.: por. 33b); Kol 1, 15-20; J 13, 34; Łk 10, 25-37;

      15 VII

Poniedziałek. Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
Ef 3, 14-19; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12;

      16 VII

Wtorek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Za 2, 14-17; Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 11, 28; Mt 12, 46-50;

      17 VII

Środa. Dzień powszedni.
Wj 3, 1-6. 9-12; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7 (R.: por. 8a); Mt 11, 25; Mt 11, 25-27;

      18 VII

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera.
Wj 3, 13-20; Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: 8a); Mt 11, 28; Mt 11, 28-30;

      19 VII

Piątek. Dzień powszedni.
Wj 11, 10 – 12, 14; Ps 116B (115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: por. 13); J 10, 27; Mt 12, 1-8;

      20 VII

Sobota. Wspomnienie bł. Czesława.
1 Kor 9, 16-19. 22-23; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3); Por. Łk 8, 11; Mk 4, 14; Mk 4, 1-10. 13-20Mk 4, 1-9;

      21 VII

Szesnasta Niedziela zwykła.
Rdz 18, 1-10a; Ps 15 (14), 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5 (R.: por. 1a); Kol 1, 24-28; Dz 16, 14b; Łk 10, 38-42;

      22 VII

Poniedziałek. Wspomnienie św. Marii Magdaleny.
Pnp 8, 6-72 Kor 5, 14-17; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2); por. J 20, 11; J 20, 1. 11-18;

      23 VII

Wtorek. Święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy.
Ga 2, 19-20; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 15, 9b. 5b; J 15, 1-8;

      24 VII

Środa. Wspomnienie św. Kingi, dziewicy.
1 Kor 7, 25-35; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6); Mt 25, 1-13;

      25 VII

Czwartek. Święto św. Jakuba Apostoła.
2 Kor 4, 7-15; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); J 15, 16; Mt 20, 20-28;

      26 VII

Piątek. Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.
Syr 44, 1. 10-15; Ps 132 (131), 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a); Por. Łk 2, 25c; Mt 13, 16-17;

      27 VII

Sobota. Dzień powszedni.
Wj 24, 3-8; Ps 50 (49), 1-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 14a); Jk 1, 21; Mt 13, 24-30;

      28 VII

Siedemnasta Niedziela zwykła.
Rdz 18, 20-32; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8 (R.: por. 3a); Kol 2, 12-14; Rz 8, 15; Łk 11, 1-13;

      29 VII

Poniedziałek. Wspomnienie św. Marty.
1 J 4, 7-16; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 8, 12b; J 11, 19-27Łk 10, 38-42;

      30 VII

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła.
Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Ps 103 (102), 6-7. 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8a); por. Mt 13, 37b; Mt 13, 36-43;

      31 VII

Środa. Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.
1 Kor 10, 31 – 11, 1; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); Por. Łk 9, 23; Łk 14, 25-33;