Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Sierpień 2013 r.

      1 VIII

Czwartek. Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła.
Wj 40, 16-21. 34-38; Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11 (R.: por. 2); por. Dz 16, 14b; Mt 13, 47-53

      2 VIII

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa, albo św. Piotra J. Eymarda, prezbitera.
Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Ps 81 (80), 3-4. 5-6ab. 10-11ab (R.: por. 2a); 1 P 1, 25; Mt 13, 54-58;

      3 VIII

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Lidii.
Kpł 25, 1. 8-17; Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 4a); Mt 5, 10; Mt 14, 1-12;

      4 VIII

Osiemnasta Niedziela zwykła.
Koh 1, 2; 2, 21-23; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7d i 8a); Kol 3, 1-5. 9-11; Mt 5, 3; Łk 12, 13-21;

      5 VIII

Poniedziałek. Dzień powszedni albo rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny.
Lb 11, 4b-15; Ps 81 (80),12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 2a); Mt 4, 4b; Mt 14, 13-21;

      6 VIII

Wtorek. Święto Przemienienia Pańskiego.
Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a); 2 P 1, 16-19; Mt 17, 5c; Łk 9, 28b-36;

      7 VIII

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy, męczenników, albo św. Kajetana, prezbitera, albo bł. Edmunda Bojanowskiego.
Lb 13, 1-2a. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35; Ps 106(105), 6-7a. 13-14. 21-22. 23; Łk 7, 16; Mt 15, 21-28;

      8 VIII

Czwartek. Wspomnienie św. Dominika, prezbitera.
1 Kor 2, 1-10a; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b); J 8, 12b; Łk 9, 57-62;

      9 VIII

Piątek. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy.
Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a); Mt 25, 1-13Mt 16, 24-27;

      10 VIII

Sobota. Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
Mdr 3, 1-9; Ps 112 (111), 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a); 2 Kor 9, 6-10; J 12, 26; J 12, 24-26;

      11 VIII

Dziewiętnasta Niedziela zwykła.
Mdr 18, 6-9; Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22; Hbr 11, 1-2. 8-19; Mt 24, 42a. 14; Łk 12, 32-48Łk 12, 35-40;

      12 VIII

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy.
Pwt 10, 12-22; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); 2 Tes 2, 14; Mt 17, 22-27;

      13 VIII

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych Męczenników Poncjana, papieża, i Hipolita, prezbitera.
Pwt 31, 1-8; Pwt 32, 3-4cd. 7. 8. 9 i 12 (R.: por. 9a); Mt 11, 29ab; Mt 18, 1-5. 10. 12-14;

      14 VIII

Środa. Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika.
Mdr 3, 1-9; Ps 116B (115), 10-11. 12-13. 16-17 (R.: por. 15); 1 J 3, 13-16; J 12, 25; J 15, 12-16;

      15 VIII

Czwartek. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Wieczorna Msza wigilijna: 1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Ps 132 (131), 6-7. 9-10. 13-14 (R.: por. 8); 1 Kor 15, 54-57; Łk 11, 28; Łk 11, 27-28;
Msza w dzień: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 45 (44), 7 i 10. 11-12. 14-15 (R.: por. 10b); 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56;

      16 VIII

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla.
Joz 24, 1-13; Ps 136(135), 1-3. 15-18.21-24; 1 Tes 2, 13; Mt 19, 3-12;

      17 VIII

Sobota. Wspomnienie św. Jacka, prezbitera.
Iz 61, l-3a; Ps 40 (39), 2 i 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); 2 P 1, 2-11; Mk 1, 17; Mk 1, 14-20;

      18 VIII

Dwudziesta Niedziela zwykła.
Jr 38, 4-6. 8-10; Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b); Hbr 12, 1-4; J 10, 27; Łk 12, 49-53;

      19 VIII

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera.
Sdz 2, 11-19; Ps 106 (105), 34-35. 36-37. 39-40. 43ab-44 (R.: por. 4); Mt 5, 3; Mt 19, 16-22;

      20 VIII

Wtorek. Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła.
Syr 15, 1-6; Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); J 15, 9b. 5b; J 17, 20-26;

      21 VIII

Środa. Wspomnienie św. Piusa X, papieża.
1 Tes 2, 2b-8; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: 2a); J 10, 14; J 21, 15-17;

      22 VIII

Czwartek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2a); Łk 1, 28; Łk 1, 26-38;

      23 VIII

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy.
Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Ps 146(145), 5-6ab. 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 1); Ps 25 (24), 4b. 5; Mt 22, 34-40;

      24 VIII

Sobota. Święto św. Bartłomieja Apostoła.
Ap 21, 9b-14; Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12); J 1, 49b; J 1, 45-51;

      25 VIII

Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła.
Iz 66, 18-21; Ps 117 (116), 1-2 (R.: Mk 16, 15); Hbr 12, 5-7. 11-13; J 14, 6; Łk 13, 22-30;

      26 VIII

Poniedziałek. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Prz 8, 22-35Iz 2, 2-5; Ps 48 (47), 2-3ab. 9. 10--11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d); Ga 4, 4-7; Łk 1, 28; J 2, 1-11;

      27 VIII

Wtorek. Wspomnienie św. Moniki.
Syr 26, 1-4. 13-16; Ps 131 (130), 1. 2-3; J 8, 12b; Łk 7, 11-17;

      28 VIII

Środa. Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.
1 J 4, 7-16; Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12;

      29 VIII

Czwartek. Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
Jr 1, 17-19; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a); Mt 5, 10; Mk 6, 17-29;

      30 VIII

Piątek. Dzień powszedni.
1 Tes 4, 1-8; Ps 97(96), 1 i 2b. 5-6. 10. 11-12 (R.: por. 12a); Łk 21, 36; Mt 25, 1-13;

      31 VIII

Sobota. Dzień powszedni.
1 Tes 4, 9-11; Ps 98 (97), 1. 7-8. 9 (R.: por. 9); Por. Ef 1, 17-18; Mt 25, 14-30;