Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Wrzesień 2013 r.

      1 IX

Dwudziesta druga Niedziela zwykła.
Syr 3, 17-18. 20. 28-29; Ps 68 (67), 4-5ac. 6-7ab. 10-11 (R.: por. 11b); Hbr 12, 18-19. 22-24a; Mt 11, 29ab; Łk 14, 1. 7-14;

      2 IX

Poniedziałek. Dzień powszedni.
1 Tes 4, 13-18; Ps 96 (95), 1 i 3 4-5. 11-12. 13 (R.: por. 13ab); Łk 4, 18; Łk 4, 16-30;

      3 IX

Wtorek. Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
2 Kor 4, 1-2. 5-7; Ps 119 (118), 129-130. 132-133. 135 i 144 (R.: por. 105); J 15, 15b; Łk 22, 24-30;

      4 IX

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Marii Stelli i Towarzyszek, dziewic i męczennic.
Kol 1, 1-8; Ps 52 (51), 10-11 (R.: por. 10b); Łk 4, 18; Łk 4, 38-44;

      5 IX

Czwartek. Dzień powszedni.
Kol 1, 9-14; Ps 98 (97), 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2a); Mt 4, 19; Łk 5, 1-11;

      6 IX

Piątek. Dzień powszedni.
Kol 1, 15-20; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 2); J 8, 12; Łk 5, 33-39;

      7 IX

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika.
Kol 1, 21-23; Ps 54 (53), 3-4. 6 i 8 (R.: por. 6b); J 14, 6; Łk 6, 1-5;

      8 IX

Dwudziesta trzecia Niedziela zwykła.
Mdr 9, 13-18b; Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1); Flm 9b-10. 12-17; Ps 119 (118), 135; Łk 14, 25-33;

      9 IX

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy, albo św. Piotra Klawera, prezbitera.
Kol 1, 24 – 2, 3; Ps 62 (61), 6-7. 9 (R.: por. 8a); J 10, 27; Łk 6, 6-11;

      10 IX

Wtorek. Dzień powszedni.
Kol 2, 6-15; Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 15, 16; Łk 6, 12-19;

      11 IX

Środa. Dzień powszedni.
Kol 3, 1-11; Ps 145(144), 2-3. 10-11. 12-13ab (R.: por. 9a); Łk 6, 23ab; Łk 6, 20-26;

      12 IX

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.
Kol 3, 12-17; Ps 150, 1-2. 3-4. 5 (R.: por. 5c); 1 J 4, 12; Łk 6, 27-38;

      13 IX

Piątek. Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła.
Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); Por. Łk 8, 11; Mk 4, 14; Mk 4, 1-10. 13-20Mk 4, 1-9;

      14 IX

Sobota. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Lb 21, 4b-9; Ps 78 (77), 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b); Flp 2, 6-11; J 3, 13-17;

      15 IX

Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła.
Wj 32, 7-11. 13-14; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19 (R.: por. Łk 15, 18); 1 Tm 1, 12-17; 2 Kor 5, 19; Łk 15, 1-32;

      16 IX

Poniedziałek. Wspomnienie Świętych Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, męczenników.
2 Kor 4, 7-15; Ps 116B (115), 10-11. 12-13. 15-16ab. 16c-18 (R.: por. 15); J 17, 19; J 17, 11b-19;

      17 IX

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła.
1 Tm 3, 1-13; Ps 101, 1-2ab. 2cd-3ab. 5-6 (R.: por. 2c); Łk 7, 16; Łk 7, 11-17;

      18 IX

Środa. Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.
Mdr 4, 7-151 J 2, 12-17; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); Mt 5, 8; Łk 2, 41-52;

      19 IX

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika.
1 Tm 4, 12-16; Ps 111 (110), 7-8. 9. 10 (R.: por. 2a); Mt 11, 28; Łk 7, 36-50;

      20 IX

Piątek. Wspomnienie świętych Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Hasang i Towarzyszy, męczenników.
2 Mch 7, 1-2. 9-14; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15); Mt 5, 10; Mt 10, 17-22;

      21 IX

Sobota. Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.
Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Mt 9, 9-13;

      22 IX

Dwudziesta piąta Niedziela zwykła.
Am 8, 4-7; Ps 113 (112), 1-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1 b i 7 b); 1 Tm 2, 1-8; 2 Kor 8, 9; Łk 16, 1-13Łk 16, 10-13;

      23 IX

Poniedziałek. Wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny.
Ga 2, 19-20; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a); J 15, 4. 5b; Mt 16, 24-27;

      24 IX

Wtorek. Dzień powszedni.
Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); Łk 11, 28; Łk 8, 19-21;

      25 IX

Środa. Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera.
1 Kor 1, 18-25; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3); Por. Łk 9, 23; Mt 16, 24-27;

      26 IX

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Kosmy i Damiana, męczenników, albo świętych Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, męczenników.
Ag 1, 1-8; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a); J 14, 6; Łk 9, 7-9;

      27 IX

Piątek. Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera.
1 Kor 1, 26-31; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a); J 10, 14; Mt 9, 35-38;

      28 IX

Sobota. Wspomnienie św. Wacława, męczennika.
1 P 3, 14-17; Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8); Mt 10, 34-39;

      29 IX

Dwudziesta szósta Niedziela zwykła.
Am 6, 1a. 4-7; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 2); 1 Tm 6, 11-16; 2 Kor 8, 9; Łk 16, 19-31;

      30 IX

Poniedziałek. Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła.
2 Tm 3, 14-17; Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); Dz 16, 14b; Mt 13, 47-52;