Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Grudzień 2013 r.

      1 XII

Pierwsza Niedziela Adwentu.
Iz 2, 1-5; Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1); Rz 13, 11-14; Ps 85 (84) 8; Mt 24, 37-44;

      2 XII

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera.
Iz 2, 1-5Iz 4, 2-6; Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1); Por. Ps 80 (79), 4; Mt 8, 5-11;

      3 XII

Wtorek. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.
1 Kor 9, 16-19. 22-23; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); Mt 28, 19a. 20b; Mk 16, 15-20;

      4 XII

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy albo wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła.
Iz 25, 6-10a; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 6cd); Mt 15, 29-37;

      5 XII

Czwartek. Dzień powszedni.
Iz 26, 1-6; Ps 118 (117), 1 i 8-9. 19-21. 25-27a (R.: por. 26a); Iz 55, 6; Mt 7, 21. 24-27;

      6 XII

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Mikołaja, biskupa.
Iz 29, 17-24; Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: por. 1a); Mt 9, 27-31;

      7 XII

Sobota. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.
Ef 3, 8-12; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); J 10, 14; J 10, 11-16;

      8 XII

Druga Niedziela Adwentu. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Rdz 3, 9-15; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 1ab); Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 28; Łk 1, 26-38;

      9 XII

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Juana Diego Cuahtlatoatzina.
Iz 35, 1-10; Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: Iz 35, 4d); Łk 5, 17-26;

      10 XII

Wtorek. Dzień powszedni.
Iz 40, 1-11; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: Iz 40, 9-10); Mt 18, 12-14;

      11 XII

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża.
Iz 40, 25-31; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10 (R.: 1a); Mt 11, 28-30;

      12 XII

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.
Iz 41, 13-20; Ps 145 (144), 1 i 9. 10-11. 12-13ab (R.: 8); Iz 45, 8; Mt 11, 11-15;

      13 XII

Piątek. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.
2 Kor 10, 17 – 11, 2; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); Mt 25, 1-13;

      14 XII

Sobota. Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
1 Kor 2, l-10a; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); Por. Łk 9, 23; Łk 14, 25-33;

      15 XII

Trzecia Niedziela Adwentu.
Iz 35, l-6a. 10; Ps 146 (145), 7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. Iz 35, 4); Jk 5, 7-10; Iz 61, 1; Mt 11, 2-11;

      16 XII

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Lb 24, 2-7. 15-17a; Ps 25 (24), 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 (R.: 4b); Ps 85 (84), 8; Mt 21, 23-27;

      17 XII

Wtorek. Dzień powszedni.
Rdz 49, 2. 8-10; Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8. 17 (R.: por. 7); Mt 1, 1-17;

      18 XII

Środa. Dzień powszedni.
Jr 23, 5-8; Ps 72 (71), 1-2. 12-13. 18-19 (R.: por. 7); Mt 1, 18-24;

      19 XII

Czwartek. Dzień powszedni.
Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71 (70), 3-4a. 5-6ab. 16-17 (R.: por. 8 ab); Łk 1, 5-25;

      20 XII

Piątek. Dzień powszedni.
Iz 7, 10-14; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 7c i 10b); Łk 1, 26-38;

      21 XII

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła.
Pnp 2, 8-14So 3, 14-18a; Ps 33 (32), 2-3. 11-12. 20-21 (R.: por. 1a i 3a); Łk 1, 39-45;

      22 XII

Czwarta Niedziela Adwentu.
Iz 7, 10-14; Ps 24 (23), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7c i l0b); Rz 1, 1-7; Mt 1, 23; Mt 1, 18-24;

      23 XII

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Ml 3, 1-4; 4, 5-6; Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: Łk 21, 28); Łk 1, 57-66;

      24 XII

Wtorek. Dzień powszedni. Wigilia Bożego Narodzenia.
Na Mszy rannej: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a); Łk 1, 67-79;

      25 XII

Środa. Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Wieczorna Msza wigilijna: Iz 62, 1-5; Ps 89 (88), 4-5. 16-17. 27 i 29 (R.: por. 2a); Dz 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25;
Msza w nocy: Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 11); Tt 2, 11-14; Łk 2, 10-11; Łk 2, 1-14;
Msza o świcie: Iz 62, 11-12; Ps 97 (96), 1 i 6. 11-12; Tt 3, 4-7; Łk 2, 14; Łk 2, 15-20;
Msza w dzień: Iz 52, 7-10; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-d. 5-6 (R.: 3c); Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18J 1, 1-5. 9-14;

      26 XII

Czwartek. Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.
Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a); Ps 118 (117), 26a i 27a; Mt 10, 17-22;

      27 XII

Piątek. Trzeci dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty.
1 J 1, 1-4; Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: 12a); J 20, 2-8;

      28 XII

Sobota. Czwarty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. Święto św. Młodzianków, męczenników.
1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8); Mt 2, 13-18;

      29 XII

Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Syr 3, 2-6. 12-14; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a); Kol 3, 12-21; Kol 3, 15a. 16a; Mt 2, 13-15. 19-23;

      30 XII

Poniedziałek. Szósty dzień w oktawie Narodzenie Pańskiego. Dzień powszedni.
1 J 2, 12-17; Ps 96 (95), 7-8a. 8b-9. 10 (R.: 11a); Łk 2, 36-40;

      31 XII

Wtorek. Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Sylwestra I, papieża
1 J 2, 18-21; Ps 96 (95), 1-2. 11-12. 13 (R.: 11a); J 1, 14. 12; J 1, 1-18;