Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Styczeń 2014 r.

      1 I

Środa. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Lb 6, 22-27; Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 2a); Ga 4, 4-7; Hbr 1, 1-2; Łk 2, 16-21;

      2 I

Czwartek. Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.
1 J 2, 22-28; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 3c); Hbr 1, 1-2; J 1, 19-28;

      3 I

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa.
1 J 2, 29 – 3, 6; Ps 98 (97), 1. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 3c); J 1, 14. 12; J 1, 29-34;

      4 I

Sobota. Dzień powszedni.
1 J 3, 7-10; Ps 98 (97), 1. 7-8. 9 (R.: por. 3c); Hbr 1, 1-2; J 1, 35-42;

      5 I

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim.
Syr 24, 1-2. 8-12; Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: J 1, 14); Ef 1, 3-6. 15-18; Por. 1 Tm 3, 16; J 1,1-18 (krótsza: J 1, 1-5. 9-14);

      6 I

Poniedziałek. Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Iz 60, 1-6; Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11); Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 3; Mt 2, 1-12;

      7 I

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera.
1 J 3, 22 – 4, 6; Ps 2, 7-8. 10-11 (R.: 8a); Mt 4, 23; Mt 4, 12-17. 23-25;

      8 I

Środa. Dzień powszedni.
1 J 4, 7-10; Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8 (R.: por. 11); Łk 4, 18-19; Mk 6, 34-44;

      9 I

Czwartek. Dzień powszedni.
1 J 4, 11-18; Ps 72 (71), 1-2. 10-11. 12-13 (R.: por. 11); Por. 1 Tm 3, 16; Mk 6, 45-52;

      10 I

Piątek. Dzień powszedni.
1 J 4, 19 – 5, 4; Ps 72 (71), 1-2. 14 i 15bc. 17 (R.: por. 11); Łk 4, 18-19; Łk 4, 14-22a;

      11 I

Sobota. Dzień powszedni.
1 J 5, 5-13; Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: 12a); Mt 4, 23; Łk 5, 12-16;

      12 I

Trzecia Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Święto chrztu Pańskiego.
Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b); Dz 10, 34-38; Por. Mk 9, 6; Mt 3, 13-17;

      13 I

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła.
1 Sm 1, 1-8; Ps 116B (115), 12-13. 14 i 17. 18-19 (R.: 17a); Mk 1, 15; Mk 1, 14-20;

      14 I

Wtorek. Dzień powszedni.
1 Sm 1, 9-20; 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a); 1 Tes 2, 13; Mk 1, 21-28;

      15 I

Środa. Dzień powszedni.
1 Sm 3, 1-10, 19-20; Ps 40 (39), 2 i 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); J 10, 27; Mk 1, 29-39;

      16 I

Czwartek. Dzień powszedni.
1 Sm 4, 1-11; Ps 44 (43), 10-11. 14-15. 24-25 (R.: por. 27b); Mt 4, 23; Mk 1, 40-45;

      17 I

Piątek. Wspomnienie św. Antoniego, opata.
Czytania z dnia:
1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Ps 89 (88), 16-17. 18-19 (R.: por. 2a); 2 Kor 5, 19; Mk 2, 1-12;
albo czytania ze wspomnienia:
Ef 6, 10-13. 18; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); J 8, 31b-32; Mt 19, 16-21;

      18 I

Sobota. Dzień powszedni.
1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a; Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 2a); Mk 2, 17; Mk 2, 13-17;

      19 I

Druga Niedziela zwykła.
Iz 49, 3. 5-6; Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R.: 8a i 9a); 1 Kor 1, 1-3; J 1, 14. 12b; J 1, 29-34;

      20 I

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika, albo św. Sebastiana, męczennika.
1 Sm 15, 16-23; Ps 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b); Hbr 4, 12; Mk 2, 18-22;

      21 I

Wtorek. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
Czytania z dnia:
1 Sm 16, 1-13; Ps 89 (88), 20. 21-22. 27-28 (R.: por. 21a); por. Ef 1, 17-18; Mk 2, 23-28;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 1, 26-31; Ps 131 (130), 1. 2-3; Mt 5, 3; Mt 13, 44-46;

      22 I

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika, albo św. Wincentego Pallottiego, prezbitera.
1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Ps 144 (143), 1bc i 2ab. 9-10 (R.: 1a); Mt 4, 23; Mk 3, 1-6;

      23 I

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, męczenników z Pratulina.
1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13 (R.: por. 5b); Mt 4, 23; Mk 3, 7-12;

      24 I

Piątek. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
1 Sm 24, 3-21; Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a); J 15, 16; Mk 3,13-19;
albo czytania ze wspomnienia:
Ef 3, 8-12; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); J 15, 15b; J 15, 9-17;

      25 I

Sobota. Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła.
Dz 22, 3-16 lub Dz 9, 1-22; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 15, 16; Mk 16, 15-18;

      26 I

Trzecia Niedziela zwykła.
Iz 8, 23b – 9, 3; Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: 1a); 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 23; Mt 4, 12-23 (krótsza Mt 4, 12-17);

      27 I

Poniedziałek. Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa.
Czytania z dnia:
2 Sm 5, 1-7. 10; Ps 89 (88), 20. 21-22. 25-26 (R.: por. 29a); por. 2 Tm 1, 10b; Mk 3, 22-30;
albo czytania ze wspomnienia:
Rz 12, 3-13; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); J 10, 14; Mt 9, 35-38;

      28 I

Wtorek. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
2 Sm 6, 12b-15. 17-19; Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 8a); por. Mt 11, 25; Mk 3, 31-35;
albo czytania ze wspomnienia:
Mdr 7, 7-10. 15-16; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12;

      29 I

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy, albo św. Anieli Merici, dziewicy.
2 Sm 7, 4-17; Ps 89 (88), 4-5. 27-28. 29-30 (R.: por. 29a); por. Mt 13, 37b; Mk 4, 1-20;

      30 I

Czwartek. Dzień powszedni.
2 Sm 7, 18-19. 24-29; Ps 132 (131), 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14 (R.: por. Łk 1, 32a); Ps 119 (118), 105; Mk 4, 21-25;

      31 I

Piątek. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera.
Czytania z dnia:
2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17. 27c; Ps 51 (50), 3-4. 5-6ab. 6cd-7. 10-11 (R.: por. 3a); Mt 11, 25; Mk 4, 26-34;
albo czytania ze wspomnienia:
Flp 4, 4-9; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a); Mt 18, 5; Mt 18, 1-5;