Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Luty 2014 r.

      1 II

Sobota. Dzień powszedni.
2 Sm 12, 1-7a. 10-17; Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12a); Hbr 4, 12; Mk 4, 35-41;

      2 II

Czwarta Niedziela zwykła.
Ml 3, 1-4; Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b); Hbr 2, 14-18; Łk 2, 32; Łk 2, 22-40 (Łk 2, 22-32);

      3 II

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, albo św. Oskara, biskupa.
2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a); Łk 7, 61; Mk 5, 1-20;

      4 II

Wtorek. Dzień powszedni.
2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3; Ps 86 (85), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: 1a); Mt 8, 17; Mk 5, 21-43;

      5 II

Środa. Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.
Czytania z dnia:
2 Sm 24, 2. 9-17; Ps 32 (31), 1-2. 5. 6. 7. (R.: por. 5c); por. Dz 16, 14b; Mk 6, 1-6;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 1, 26-31; Ps 131 (130), 1. 2-3; 1 P 4, 14; Łk 9, 23-26;

      6 II

Czwartek. Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników.
1 Krl 2, 1-4. 10-12; 1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12 (R.: por. 12b); Mk 1, 15; Mk 6, 7-13;

      7 II

Piątek. Dzień powszedni.
Syr 47, 2-11; Ps 18 (17), 31. 47 i 50. 51 (R.: por. 47b); 2 Tm 1, 10b; Mk 6, 14-29;

      8 II

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, albo św. Józefiny Bakhity, dziewicy.
1 Krl 3, 4-13; Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); J 10, 27; Mk 6, 30-34;

      9 II

Piąta Niedziela zwykła.
Iz 58, 7-10; Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a. i 9 (R.: 4a); 1 Kor 2, 1-5; J 8, 12b; Mt 5, 13-16;

      10 II

Poniedziałek. Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.
Czytania z dnia:
1 Krl 8, 1-7. 9-13; Ps 132 (131), 6-7. 9-10 (R.: por. 8a); Mt 4, 23; Mk 6, 53-56;
albo czytania ze wspomnienia:
Pnp 8, 6-7; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); J 14, 23; Łk 10, 38-42;

      11 II

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.
1 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2); Ps 111, 7b. 8a; Mk 7, 1-13;

      12 II

Środa. Dzień powszedni.
1 Krl 10,1-10; Ps 37 (36), 5-6. 30-31. 39-40 (R.: por. 30a); por. J 17, 17; Mk 7, 14-23;

      13 II

Czwartek. Dzień powszedni.
1 Krl 11, 4-13; Ps 106 (105), 3-4. 35-36. 37 i 40 (R.: por. 4); por. Mt 11, 25; Mk 7, 24- 30;

      14 II

Piątek. Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy.
Dz 13, 46-49; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); Łk 4, 18; Łk 10, 1-9;

      15 II

Sobota. Dzień powszedni.
1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34; Ps 106 (105), 6-7a. 19-20. 21-22 (R.: por. 4a); Mt 4, 4b; Mk 8, 1-10;

      16 II

Szósta Niedziela zwykła.
Syr 15, 15-20; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 2); 1 Kor 2, 6-10; J 6, 63b. 68b; Mt 5, 17-37 (krótsza: Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37);

      17 II

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP.
Jk 1, 1-11; Ps 119 (118), 67-68. 71-72. 75-76 (R.: por. 77a); Hbr 4, 12; Mk 8, 11-13;

      18 II

Wtorek. Dzień powszedni.
Jk 1, 12-18; Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a); por. Dz 16, 14b; Mk 8, 14- 21;

      19 II

Środa. Dzień powszedni.
Jk 1, 19-27; Ps 15 (14), 1-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b); por. Ef 1, 17-18; Mk 8, 22-26;

      20 II

Czwartek. Dzień powszedni.
Jk 2, 1-9; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 7a); J 6, 63b. 68; Mk 8, 27-33;

      21 II

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła.
Jk 2, 14-24. 26; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1); J 14, 6; Mk 8, 34 – 9, 1;

      22 II

Sobota. Święto katedry św. Piotra Apostoła.
1 P 5, 1-4; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); Mt 16, 18; Mt 16, 13-19;

      23 II

Siódma Niedziela zwykła.
Kpł 19, 1-2. 17-18; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a); 1 Kor 3, 16-23; 1 J 2, 5; Mt 5, 38-48;

      24 II

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Jk 3, 13-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a); por. 2 Tm 1, 10b; Mk 9, 14-29;

      25 II

Wtorek. Dzień powszedni.
Jk 4, 1-10; Ps 55 (54), 7-8. 9-10. 11 i 23 (R.: por. 23a); Ga 6, 14; Mk 9, 30-37;

      26 II

Środa. Dzień powszedni.
Jk 4, 13-17; Ps 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11 (R.: por. Mt 5, 3); J 14, 6; Mk 9, 38-40;

      27 II

Czwartek. Dzień powszedni.
Jk 5, 1-6; Ps 49 (48), 14-15ab. 15cde-16. 17-18. 19-20 (R.: por. Mt 5, 3); 1 Tes 2, 13; Mk 9, 41-50;

      28 II

Piątek. Dzień powszedni.
Jk 5, 9-12; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: por. 8a); Por. J 17, 17; Mk 9, 41-50;