Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Marzec 2014 r.

      1 III

Sobota. Dzień powszedni.
Jk 5, 13-20; Ps 141 (140), 1-2. 3 i 8 (R.: por. 2a); Por. Mt 11, 25; Mk 10, 13-16;

      2 III

Ósma Niedziela zwykła.
Iz 49, 14-15; Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 8-9ab (R.: por. 2a); 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 33; Mt 6, 24-34;

      3 III

Poniedziałek. Dzień powszedni.
1 P 1, 3-9; Ps 111 (110), 1-2. 5-6. 9 i 10c (R.: 5b); 2 Kor 8, 9; Mk 10, 17-27;

      4 III

Wtorek. Święto św. Kazimierza, królewicza.
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Syr 51, 13-20; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); Flp 3, 8-14; J 15, 16; J 15, 9-17;

      5 III

Środa Popielcowa.
Jl 2, 12-18; Ps 51 (50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a); 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Jl 2, 13; Mt 6, 1-6. 16-18;

      6 III

Czwartek po Popielcu.
Pwt 30, 15-20; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: Ps 40 (39), 5a); Mt 4, 17; Łk 9, 22-25;

      7 III

Piątek po Popielcu. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Perpetuy i Felicyty, męczennic.
Iz 58, 1-9; Ps 51 (50), 3-4. 5-6. 18-19 (R.: por. 19b); Am 5, 14; Mt 9, 14-15;

      8 III

Sobota po Popielcu. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Jana Bożego, zakonnika.
Iz 58, 9b-14; Ps 86 (85), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11); Ez 33, 11; Łk 5, 27-32;

      9 III

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.
Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 ; Ps 51 (50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17; Rz 5, 12-19 (krótsze: Rz 5, 12. 17-19); Mt 4, 4b; Mt 4, 1-11;

      10 III

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63b); 2 Kor 6, 2b; Mt 25, 31-46;

      11 III

Wtorek. Dzień powszedni.
Iz 55, 10-11; Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18); Mt 4, 4b; Mt 6, 7-15;

      12 III

Środa. Dzień powszedni.
Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19 (R.: por. 19); Jl 2, 13; Łk 11, 29-32;

      13 III

Czwartek. Dzień powszedni.
Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R.: por. 3a); Ps 51, 12a. 14a; Mt 7, 7-12;

      14 III

Piątek. Dzień powszedni.
Ez 18, 21-28; Ps 130 (129),1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 3); Ez 33, 11; Mt 5, 20-26;

      15 III

Sobota. Dzień powszedni.
Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1); 2 Kor 6, 2b; Mt 5, 43-48;

      16 III

Druga Niedziela Wielkiego Postu.
Rdz 12, 1-4a; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22); 2 Tm 1, 8b-l0; Por. Mt 17, 7; Mt 17, 1-9;

      17 III

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Patryka, biskupa.
Dn 9, 4b-10; Ps 79 (78), 8-9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 (102), 10a); Am 5,14; Łk 6, 36-38;

      18 III

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła.
Iz 1, 10. 16-20; Ps 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b); Ez 18, 31; Mt 23, 1-12;

      19 III

Środa. Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a); Rz 4, 13. 16-18. 22; por. Ps 84 (83), 5; Mt 1, 16. 18-21. 24a lub Łk 2, 41-51a;

      20 III

Czwartek. Dzień powszedni.
Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 40 (39), 5a); por. Łk 8, 15; Łk 16, 19-31;

      21 III

Piątek. Dzień powszedni.
Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105 (106), 16-17. 18-19. 2021 (R.: por. 5a); J 3, 16; Mt 21, 33-43. 45-46;

      22 III

Sobota. Dzień powszedni.
Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103, 1-4. 9-12; Łk 15, 18; Łk 15, 1-3. 11-32;

      23 III

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu.
Wj 17, 3-7; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7c-8a); Rz 5, 1-2. 5-8; Por. J 4, 42. 15; J 4, 5-42 (krótsza: J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42);

      24 III

Poniedziałek. Dzień powszedni.
2 Krl 5, 1-15a; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3); Ps 130 (129), 5. 7; Łk 4, 24-30;

      25 III

Wtorek. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Iz 7, 10-14; Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 11 (R.: 8a i 9a); Hbr 10, 4-10; J 1, 14ab; Łk 1, 26-38;

      26 III

Środa. Dzień powszedni.
Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a); J 6, 63b. 68b; Mt 5, 17-19;

      27 III

Czwartek. Dzień powszedni.
Jr 7, 23-28; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7c-8a); Jl 2, 13; Łk 11, 14-23;

      28 III

Piątek. Dzień powszedni.
Oz 14, 2-10; Ps 81 (80), 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 i 17 (R.: zob. 11 i 9a); Mt 4, 17; Mk 12, 28b-34;

      29 III

Sobota. Dzień powszedni.
Oz 6, 1-6; Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a (R.: Oz 6, 6); Ps 95 (94), 8ab; Łk 18, 9-14;

      30 III

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu.
1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a; Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); Ef 5, 8-14; J 8, 12b; J 9, 1-41 (krótsza: J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38);

      31 III

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Iz 65, 17-21; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a); Ps 130 (129), 5. 7; J 4, 43-54;