Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Kwiecień 2014 r.

      1 IV

Wtorek. Dzień powszedni.
Ez 47, 1-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: 8); por. J 4, 42. 15; J 5, 1-3a. 5-16;

      2 IV

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Franciszka z Pauli, pustelnika.
Iz 49, 8-15; Ps 145 (144), 8-9. 13cd-14. 17-18 (R.: por. 8a); J 11, 25a. 26; J 5, 17-30;

      3 IV

Czwartek. Dzień powszedni.
Wj 32, 7-14; Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4a); Ez 18, 31; J 5, 31-47;

      4 IV

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Izydora biskupa i doktora Kościoła.
Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34 (33), 17-18. 19-20. 21 i 23 (R.: por. 19a); J 6, 63b. 68b; J 7, 1-2. 10. 25-30;

      5 IV

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Wincentego Ferreriusza, prezbitera.
Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9bc-10. 11-12 (R.: por. 2a); J 3, 16; J 7, 40-53;

      6 IV

Piąta Niedziela Wielkiego Postu.
Ez 37, 12-14; Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 7); Rz 8, 8-11; J 11, 25a. 26; J 11, 1-45 (krótsza: J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45);

      7 IV

Poniedziałek. Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera.
Dn 13, 41-62; Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 4ab); Ez 33, 11; J 8, 1-11;

      8 IV

Wtorek. Dzień powszedni.
Lb 21, 4-9; Ps 102 (101), 2-3. 16-18. 19-21 (R.: por. 2); J 8, 21-30;

      9 IV

Środa. Dzień powszedni.
Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Dn 3, 52. 53-54. 55-56; J 3, 16; J 8, 31-42;

      10 IV

Czwartek. Dzień powszedni.
Rdz 17, 3-9; Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Ps 95 (94), 8ab; J 8, 51-59;

      11 IV

Piątek. Dzień powszedni.
Jr 20, 10-13; Ps 18 (17), 2a-3. 4-6a. 7 (R.: por. 7); J 6, 63b. 68b; J 10, 31-42;

      12 IV

Sobota. Dzień powszedni.
Ez 37, 21-28; Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R.: por. 10d); Ez 18, 31; J 11, 45-57;

      13 IV

Szósta Niedziela Wielkiego Postu Niedziela Palmowa.
Mt 21, 1-11; Iz 50, 4-7; Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a); Flp 2, 6-11; Flp 2, 8-9; Mt 26, 14 – 27, 66 (krótsza: Mt 27, 11-54);

      14 IV

Wielki Poniedziałek.
Iz 42, 1-7; Ps 27 (26), 1. 2. 3. 13-14 (R.: 1a); J 12, 1-11;

      15 IV

Wielki Wtorek.
Iz 49, 1-6; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-66ab. 15 i 17 (R.: por. 15); J 13, 21-33. 36-38;

      16 IV

Wielka Środa.
Iz 50, 4-9a; Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c); Mt 26, 14-25;

      17 IV

Wielki Czwartek.
MSZA Z POŚWIĘCENIEM KRZYŻMA
Iz 61, l-3a. 6a. 8b-9; Ps 89 (88), 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); Ap 1, 4-8; Iz 61, 1; Łk 4, 16-21;
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Wj 12, 1-8. 11-14; Ps 116B (115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16); 1 Kor 11, 23-26; J 13, 34; J 13, 1-15;

      18 IV

Wielki Piątek Męki Pańskiej.
Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31 (30), 2 i 6. 12-13. 15-16. 17 i 25 (R.: Łk 23, 46); Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; Flp 2, 8-9; J 18, 1 – 19, 42;

    19 IV

Wielka Sobota.
Kościół powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św.

      20 IV

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego.
WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
Rdz 1, 1 – 2, 2 (krótsze: Rdz 1, 1. 26-31a); Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12 13-14. 24 i 35c (R.: por. 30) lub Ps 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 23 (R.: 5b); Rdz 22, 1-18 (krótsze: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18); Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1); Wj 14, 15 – 15, 1; Wj 15, 1. 2. 4-5. 17ab-18 (R.: por. 1a); Iz 54, 4a. 5-14; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6a. 11 i 12a i 13b (R.: 2a); Iz 55, 1-11; Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5 (R.: por. 3); Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68b); Ez 36, 16-17a. 18-28; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3) lub Iz 12 lub Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: 12); Rz 6, 3-11; Ps 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23; Mt 28, 1-10;
MSZA W DZIEŃ
Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24); Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5, 6b-8; 1 Kor 5, 7b-8a; J 20, 1-9;

      21 IV

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy.
Dz 2, 14. 22-33; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1); Ps 118 (117), 24; Mt 28, 8-15;

      22 IV

Wtorek w oktawie Wielkanocy.
Dz 2, 36-41; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 5b); Ps 118 (117), 24; J 20, 11-18;

      23 IV

Środa w oktawie Wielkanocy.
Dz 3, 1-10; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 8-9 (R.: Ps 33 (32), 5b); Ps 118 (117), 24; Łk 24, 13-35;

      24 IV

Czwartek w oktawie Wielkanocy.
Dz 3, 11-26; Ps 8, 2 i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab); Ps 118 (117), 24; Łk 24, 35-48;

      25 IV

Piątek w oktawie Wielkanocy.
Dz 4, 1-12; Ps 118 (117), 1 i 4. 22-23. 24-25 (R.: por. 22); Ps 118 (117), 24; J 21, 1-14;

      26 IV

Sobota w oktawie Wielkanocy.
Dz 4, 13-21; Ps 118 (117), 1 i 14. 15-16. 18 i 21 (R.: por. 21a); Ps 118 (117), 24; Mk 16, 9-15;

      27 IV

Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego.
Dz 2, 42-47; Ps 118 (117), 1 i 4. 13-14. 22 i 24 (R.: por. 1a); 1 P 1, 3-9; J 20, 29; J 20, 19-31;

      28 IV

Poniedziałek. Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski.
Dz 1, 3-8; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Flp 1, 20c-30; J 12, 26; J 12, 24-26;

      29 IV

Wtorek. Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła.
1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a); Por. Mt 11, 25; Mt 11, 25-30;

      30 IV

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piusa V, papieża.
Dz 5, 17-26; J 3, 16; J 3, 16-21;