Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Czerwiec 2014 r.

      1 VI

Siódma Niedziela Wielkanocna. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Dz 1, 1-11; Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6); Ef 1, 17-23; Mt 28, 19. 20; Mt 28, 16-20;

      2 VI

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Marcelina i Piotra, męczenników.
Dz 19, 1-8; Ps 68 (67), 2-3. 4-5ac. 6-7ab (R.: por. 33a); Kol 3, 1; J 16, 29-33;

      3 VI

Wtorek. Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy.
Czytania z dnia:
Dz 20,17-27; Ps 68 (67), 10-11. 20-21 (R.: por. 33a); J 14,16; J 17,1-11a;
albo czytania ze wspomnienia:
2 Mch 7, 1-2. 9-14; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15); Mt 5, 3; Mt 5, 1-12a;

      4 VI

Środa. Dzień powszedni.
Dz 20, 28-38; Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35b-36bc (R.: por. 33a); J 17, 21; J 17, 11b-19;

      5 VI

Czwartek. Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika.
Czytania z dnia:
Dz 22,30; 23, 6-11; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1); J 17,21; J 17,20-26;
albo czytania ze wspomnienia:
Dz 26, 19-23; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 10, 14; J 10, 11-16;

      6 VI

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Norberta, biskupa.
Dz 25, 13-21; Ps 103 (102), 1-2. 11-12. 19-20ab (R.: por. 19a); J 14, 26; J 21, 15-19;

      7 VI

Sobota. Dzień powszedni.
MSZA RANNA
Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11 (10), 4. 5 i 7 (R.: por. 7b); J 16, 7. 13; J 21, 20-25;

      8 VI

Niedziela. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
MSZA WIGILII
Rdz 11, 1-9 lub Wj 19, 3-8a. 16-20b lub Ez 37, 1-14 lub Jl 3,1-5; Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30); Rz 8, 22-27; J 7, 37-39;
MSZA W DZIEŃ
Dz 2, 1-11; Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30); 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23;

      9 VI

Poniedziałek. Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Rdz 3, 9-15. 20; Ps 87 (86), 1-3. 5-6 (R. 1:por. Ps 45, 6a; albo 2: Jdt 15, 10d); Dz 1, 12-14; Łk 1, 28; J 2, 1-11 lub J 19, 25-27 lub Łk 1, 26-38;

      10 VI

Wtorek. Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa.
Czytania z dnia:
1 Krl 17, 7-16; Ps 4, 2-3. 4-5. 7-8 (R.: por. 7a); Mt 5, 16; Mt 5, 13-16;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 40 (39), 2-4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); Por. Mt 19, 29; Mt 16, 24-27;

      11 VI

Środa. Wspomnienie św. Barnaby Apostoła.
Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2b); Mt 28, 19a. 20b; Mt 10, 7-13;

      12 VI

Czwartek. Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Rdz 22, 9-18 lub Hbr 10, 4-10; Ps 40 (39), 7-8a. 8b-9. 10-11b. 17 (R.: por. 8a i 9a); Flp 2, 8-9; Mt 26, 36-42;

      13 VI

Piątek. Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27 (26), 7-8ab. 8c-9abc. 13-14 (R.: por. 8c); Ps 119 (118), 34; Mt 5, 27-32;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 61, l-3a; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); ŁK 4, 18; Łk 10, 1-9;

      14 VI

Sobota. Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.
Czytania z dnia:
1 Krl 19, 19-21; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10 (R.: por. 5a); Ps 119, 36a. 29b; Mt 5, 33-37;
albo czytania ze wspomnienia:
Rz 8, 31b-39; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15); Por 2 Kor 1, 3b-4a; J 15, 18-21;

      15 VI

Jedenasta Niedziela zwykła. Uroczystość Najświętszej Trójcy.
Wj 34, 4b-6. 8-9; Dn 3, 52. 53a i 54a i 55ab i 56a; 2 Kor 13, 11-13; Ap 1, 8; J 3, 16-18;

      16 VI

Poniedziałek. Dzień powszedni.
2 Krn 18, 3-8. 12-17. 22; Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7 (R.: por. 2b); Ps 119, 105; Mt 5, 38-42;

      17 VI

Wtorek. Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
Czytania z dnia:
2 Krn 18, 25-31a. 33-34; Ps 51 (50), 3-4. 5-6ab. 11 i 16 (R.: por. 3a); J 13, 34; Mt 5, 43-48;
albo czytania ze wspomnienia:
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Iz 58, 6-10; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a); 1 Kor 1, 26-31; Mt 5, 3; Mk 10, 17-30;

      18 VI

Środa. Dzień powszedni.
2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31 (30), 20. 21. 24 (R.: por. 25); J 14, 23; Mt 6, 1-6. 16-18;

      19 VI

Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Pwt 8, 2-3. 14b-16a; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); 1 Kor 10, 16-17; J 6, 51; J 6, 51-58;

      20 VI

Piątek. Dzień powszedni.
2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20; Ps 132 (131), 11. 12. 13-14. 17-18 (R.: por. 13); Mt 5, 3; Mt 6, 19-23;

      21 VI

Sobota. Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
Czytania z dnia:
2 Krn 24, 17-25; Ps 89 (88), 4-5. 29-30. 31-32. 33-34 (R.: por. 29a); 2 Kor 8, 9; Mt 6, 24-34;
albo czytania ze wspomnienia:
1 J 5, 1-5; Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 20b); J 13, 34; Mt 22, 34-40;

      22 VI

Dwunasta Niedziela zwykła.
Jr 20, 10-13; Ps 69 (68), 8-9. 10 i 14ab. 17 i 33 34-35 (R.: por. 14c); Rz 5, 12-15; J 15, 26b. 27a; Mt 10, 26-33;

      23 VI

Poniedziałek. Dzień powszedni.
2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18; Ps 60 (59), 3-4. 5 i 12. 13-14 (R.: por. 7b); Hbr 4, 12; Mt 7, 1-5;

      24 VI

Wtorek. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
WIECZORNA MSZA WIGILIJNA
Jr 1, 4-10; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b); 1 P 1, 8-12; J 1, 7; Łk 1, 17; Łk 1, 5-17;
MSZA W DZIEŃ
Iz 49, 1-6; Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a); Dz 13, 22-26; Łk 1, 76; Łk 1, 57-66. 80;

      25 VI

Środa. Dzień powszedni.
2 Krl 22, 8-13;23, 1-3; Ps 119 (118), 33-34. 35-36. 37 i 40 (R.: 33a); J 15, 4. 5b; Mt 7, 15-20;

      26 VI

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera.
2 Krl 24, 8-17; Ps 79 (78), 1-2. 3-4. 5 i 8. 9 (R.: por. 9cd); 1 P 1, 25; Mt 7, 21-29;

      27 VI

Piątek. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Pwt 7, 6-11; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 10 (R.: por. 17a); 1 J 4, 7-16; Mt 11, 29ab; Mt 11, 25-30;

      28 VI

Sobota. Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Iz 61, 9-11; 1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a); Łk 2, 19; Łk 2, 41-51;

      29 VI

Trzynasta Niedziela zwykła. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
WIECZORNA MSZA WIGILIJNA
Dz 3, 1-10; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Ga 1, 11-20; J 21, 17d; J 21, 15-19;
MSZA W DZIEŃ
Dz 12, 1-11; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b); 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 18; Mt 16, 13-19;

      30 VI

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego.
Am 3, 1-18; 4, 11-12; Ps 50 (49), 16bc-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R.: por. 22a); Ps 95 (94), 8ab; Mt 8, 18-22;