Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Lipiec 2014 r.

      1 VII

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ottona, biskupa.
Am 2, 6-10. 13-16; Ps 5, 5-6. 7-8 (R.: por. 9a); Ps 130 (129), 5; Mt 8, 23-27;

      2 VII

Środa. Dzień powszedni.
Am 5, 14-15. 21-24; Ps 50 (49), 7ab i 8. 9-10. 11-12. 16bc-17 (R.: por. 23b); Am 5, 14; Mt 8, 28-34;

      3 VII

Czwartek. Święto św. Tomasza Apostoła.
Ef 2, 1 19-22; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 20, 29; J 20, 24-29;

      4 VII

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej.
Am 8, 4-6. 9-12; Ps 119 (118), 2 i 10. 20 i 30. 40 i 131 (R.: por. Mt 4, 4); Mt 9, 12b. 13b; Mt 9, 9-13;

      5 VII

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera, albo św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy.
Am 9, 11-15; Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9); Jk 1, 18; Mt 9, 14-17;

      6 VII

Czternasta Niedziela zwykła.
Za 9, 9-10; Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a); Rz 8, 9. 11-13; Mt 11, 25; Mt 11, 25-30;

      7 VII

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Oz 2, 16. 17b-18. 21-22; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Por. 2 Tm 1, 10b; Mt 9, 18-26;

      8 VII

Wtorek. Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera.
Oz 8, 4-7. 11-13; Ps 115 (114), 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10 (R.: por. 9a); Mt 4, 23; Mt 9, 32-37;

      9 VII

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników.
Oz 10, 1-3. 7-8. 12; Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 4b); Mk 1, 15; Mt 10, 1-7;

      10 VII

Czwartek. Dzień powszedni.
Oz 11, 1. 3-4. 8c-9; Ps 80 (79), 2ac i 3bc. 15-16 (R.: por. 4); Mk 1, 15; Mt 10, 7-15;

      11 VII

Piątek. Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
Prz 2, 1-9; Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2); (W kościołach, które obchodzą uroczystość Dz 4, 32-35); Mt 19, 29; Mt 19, 27-29;

      12 VII

Sobota. Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.
Czytania z dnia:
Iz 6, 1-8; Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a); 1 P 4, 14; Mt 10, 24-33;
albo czytania ze wspomnienia:
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Iz 52, 7-10; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 6. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3); 1 Tes 2, 2b-8; J 15, 16; J 15, 9-17;

      13 VII

Piętnasta Niedziela zwykła.
Iz 55, 10-11; Ps 65 (64), 10abcd. 10e-12. 13-14 (R.: por. Łk 8, 8); Rz 8, 18-23; Mt 13, 1-23;

      14 VII

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera, albo św. Henryka, cesarza.
Iz 1, 11-17; Ps 50 (49), 7-8. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b); Mt 10, 40; Mt 10, 34 – 11, 1;

      15 VII

Wtorek. Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Iz 7, 1-9; Ps 48 (47), 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 9d); Ps 95 (94), 8ab; Mt 11, 20-24;
albo czytania ze wspomnienia:
Ef 3, 14-19; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12;

      16 VII

Środa. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Czytania z dnia:
Iz 10, 5-7. 13-16; Ps 94 (93), 5-6. 7-8. 9-10. 14-15 (R.: por. 14a); Mt 11, 25; Mt 11, 25-27;
albo czytania ze wspomnienia:
Za 2, 14-17; Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 11, 28; Mt 12, 46-50;

      17 VII

Czwartek. Dzień powszedni.
Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Ps 102 (101, 13–14ab. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20); Mt 11, 28; Mt 11, 28-30;

      18 VII

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera.
Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8; Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: por. 17b); J 10, 27; Mt 12, 1-8;

      19 VII

Sobota. Dzień powszedni.
Mi 2, 1-5; Ps 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14 (R.: por. 12b); Mt 11, 29ab; Mt 12, 14-21;

      20 VII

Szesnasta Niedziela zwykła.
Mdr 12, 13. 16-19; Ps 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a (R.: por. 5a); Rz 8, 26-27; Mt 13, 24-43;

      21 VII

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła, albo św. Apolinarego, biskupa i męczennika.
Mi 6, 1-4. 6-8; Ps 50 (49), 5-6. 8-9. 15bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b); Ps 95 (94), 8ab; Mt 12, 38-42;

      22 VII

Wtorek. Wspomnienie św. Marii Magdaleny.
Pnp 8, 6-7 lub (w kościołach, które obchodzą uroczystość, czytanie czyta się jako drugie) 2 Kor 5, 14-17; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2); por. J 20, 11; J 20, 1. 11-18;

      23 VII

Środa. Święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy.
Ga 2, 19-20; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 15, 9b. 5b; J 15, 1-8;

      24 VII

Czwartek. Wspomnienie św. Kingi, dziewicy.
Czytania z dnia:
Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13; Ps 36(35), 6-7ab. 8-9. 10-11 (R.: por. 10a); J 15, 15b; Mt 13, 10-17;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 7, 25-35; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6); Mt 25, 1-13;

      25 VII

Piątek. Święto św. Jakuba Apostoła.
2 Kor 4, 7-15; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); J 15, 16; Mt 20, 20-28;

      26 VII

Sobota. Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.
Czytania z dnia:
Jr 7, 1-11; Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11 (R.: por. 2); Jk 1, 21; Mt 13, 24-30;
albo czytania ze wspomnienia:
Syr 44, 1. 10-15; Ps 132 (131), 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a); Por. Łk 2, 25c; Mt 13, 16-17;

      27 VII

Siedemnasta Niedziela zwykła.
1 Krl 3, 5. 7-12; Ps 119 (118), 57 i 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R.: por. 97a); Rz 8, 28-30; Mt 11, 25; Mt 13, 44-52 (krótsza: Mt 13, 44-46);

      28 VII

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera.
Jr 13, 1-11; Pwt 32, 18-19. 20. 21 (R.: por. 18b); Jk 1 18; Mt 13, 31-35;

      29 VII

Wtorek. Wspomnienie św. Marty.
1 J 4, 7-16; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 8, 12b; J 11, 19-27 lub Łk 10, 38-42;

      30 VII

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła.
Jr 15, 10. 16-21; Ps 59 (58), 2-3. 4-5a. 10-11. 17 (R.: por. 17d); J 6, 63b. 68b; Mt 13, 44-46;

      31 VII

Czwartek. Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.
Czytania z dnia:
Jr 18, 1-6; Ps 146 (145), 1-2. 3-4. 5-6ab (R.: 5a); por. Dz 16, 14b; Mt 13, 47-53;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 10, 31 – 11, 1; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); Por. Łk 9, 23; Łk 14, 25-33;