Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Listopad 2014 r.

      1 XI

Sobota. Uroczystość Wszystkich Świętych.
Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); 1 J 3, 1-3; Mt 11, 28; Mt 5, 1-12a;

      2 XI

Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.
PIERWSZA MSZA
Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27 (26), 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a); 1 Kor 15, 20-24a. 25-28; Ap 1, 5-6; Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a;
DRUGA MSZA
Dn 12,1-3; Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a); Rz 6, 3-9; J 3, 16; J 11, 32-45;
TRZECIA MSZA
Mdr 3, 1-6. 9; Ps 103 (102), 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18 (R.: por. Ps 37 (36), 39a); 2 Kor 4, 14 – 5, 1; J 6, 40; J 14, 1-6;

      3 XI

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika.
Flp 2, 1-4; Ps 131 (130), 1. 2-3; J 8, 31b-32; Łk 14, 12-14;

      4 XI

Wtorek. Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
Czytania z dnia:
Flp 2, 5-11; Ps 22 (21), 26b-27. 28-30a. 31-32 (R.: por. 26a); Mt 11, 28; Łk 14, 15-24;
albo czytania ze wspomnienia:
Rz 12, 3-13; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); J 10, 14; J 10, 11-16;

      5 XI

Środa. Dzień powszedni.
Flp 2, 12-18; Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: 1a); 1 P 4, 14; Łk 14, 25-33;

      6 XI

Czwartek. Dzień powszedni.
Flp 3, 3-8a; Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 3b); Mt 11, 28; Łk 15, 1-10;

      7 XI

Piątek. Dzień powszedni.
Flp 3, 17 – 4, 1; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); 1 J 2, 5; Łk 16, 1-8;

      8 XI

Sobota. Dzień powszedni.
Flp 4, 10-19; Ps 112 (111), 1-2. 5-6. 8a i 9 (R.: por. la); 2 Kor 8, 9; Łk 16, 9-15;

      9 XI

Trzydziesta druga Niedziela zwykła. Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6); 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; 2 Krl 7, 16; J 2, 13-22;

      10 XI

Poniedziałek. Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Tt 1, 1-9; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); Flp 2, 15-16; Łk 17, 1-6;
albo czytania ze wspomnienia:
Syr 39. 1a. 5b. 6-10; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); Mk 1, 17; Mt 16, 13-19;

      11 XI

Wtorek. Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa.
Czytania z dnia:
Tt 2, 1-8. 11-14; Ps 37 (36), 3-4. 18 i 23. 27 i 29 (R.: por. 39a); J 14, 23; Łk 17, 7-10;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 61, l-3a; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); J 13, 34; Mt 25, 31-40;

      12 XI

Środa. Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.
Czytania z dnia:
Tt 3, 1-7; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1); 1 Tes 5, 18; Łk 17, 11-19;
albo czytania ze wspomnienia:
Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); J 17, 21; J 17, 20-26;

      13 XI

Czwartek. Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
Czytania z dnia:
Flm 7-20; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 5a); Łk 21, 36; Łk 17, 20-25;
albo czytania ze wspomnienia:
Rz 8, 31b-39; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Mt 5, 10; Mt 10, 28-33;

      14 XI

Piątek. Dzień powszedni.
2 J 4-9; Ps 119 (118), 1-2. 10-11. 17-18 (R.: por. 1); Mt 24, 42a. 44; Łk 17, 26-37;

      15 XI

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła.
3 J 5-8; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1a); 2 Tes 2, 14; Łk 18, 1-8;

      16 XI

Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła.
Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a); 1 Tes 5, 1-6; J 15, 4. 5b; Mt 25, 14-30 (krótsza Mt 25, 14-15. 19-20);

      17 XI

Poniedziałek. Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.
Czytania z dnia:
Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ap 2, 7b); J 8, 12b; Łk 18, 35-43;
albo czytania ze wspomnienia:
1 J 3, 14-18; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a); Mt 23, 11. 12b; Łk 6, 27-38;

      18 XI

Wtorek. Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
Czytania z dnia:
Ap 3, 1-6. 14-22; Ps 15 (14), 1b-3a. 3bc-4. 5 (R.: por. Ap 3, 21); 1 J 4, 10b; Łk 19, 1-10;
albo czytania ze wspomnienia:
Pnp 8, 6-7; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); Jk 1, 12; Mt 10, 28-33;

      19 XI

Środa. Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy.
Czytania z dnia:
Ap 4, 1-11; Ps 150, 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. Ap 4, 8b); J 15, 16; Łk 19, 11-28;
albo czytania ze wspomnienia:
Kol 3, 12-17; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 2a); J 15, 4. 5b; Łk 12, 32-34;

      20 XI

Czwartek. Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.
Czytania z dnia:
Ap 5, 1-10; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10); Ps 95, 8ab; Łk 19, 41-44;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 61, l-3a lub Hbr 10, 32-36; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); J 17, 19; J 17, 11b-19;

      21 XI

Piątek. Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
Czytania z dnia:
Ap 10, 8-11; Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131 (R.: por. 103a); J 10, 27; Łk 19, 45-48;
albo czytania ze wspomnienia:
Za 2, 14-17; Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 11, 28; Mt 12, 46-50;

      22 XI

Sobota. Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.
Czytania z dnia:
Ap 11, 4-12; Ps 144 (143), 1a i 2bc. 9-10 (R.: por. 1a); por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40;
albo czytania ze wspomnienia:
Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6); Mt 25, 1-13;

      23 XI

Trzydziesta czwarta Niedziela zwykła. Uroczystość Chrystusa Króla.
Ez 34, 11-12. 15-17; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1); 1 Kor 15, 20-26. 28; Por. Mk 11, 10; Mt 25, 31-46;

      24 XI

Poniedziałek. Wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników.
Czytania z dnia:
Ap 14, 1-3. 4b-5; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4;
albo czytania ze wspomnienia:
Rz 8, 31b-39; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15); 1 P 4, 14; Łk 9, 23-26;

      25 XI

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, albo bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zakonnicy.
Ap 14, 14-20; Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13b); Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11;

      26 XI

Środa. Dzień powszedni.
Ap 15, 1-4; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 7-8. 9 (R.: por. Ap 15, 3b); Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19;

      27 XI

Czwartek. Dzień powszedni.
Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. Ap 19, 9a); Łk 21, 28; Łk 21, 20-28;

      28 XI

Piątek. Dzień powszedni.
Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2; Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a (R.: por. Ap 21, 3b); Łk 21, 28; Łk 21, 29-33;

      29 XI

Sobota. Dzień powszedni.
Ap 22, 1-7; Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7ab (R.: 1 Kor 16, 22b i Ap 22, 20b); Łk 21, 36; Łk 21, 34-36;

      30 XI

Pierwsza Niedziela Adwentu.
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7; Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4); 1 Kor 1, 3-9; Ps 85 (84), 8; Mk 13, 33-37;