Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Styczeń 2015 r.

      1 I

Czwartek. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Lb 6, 22-27; Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 2a); Ga 4, 4-7; Hbr 1, 1-2; Łk 2, 16-21;

      2 I

Piątek. Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.
1 J 2, 22-28; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 3c); Hbr 1, 1-2; J 1, 19-28;

      3 I

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa.
1 J 2, 29 – 3, 6; Ps 98 (97), 1. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 3c); J 1, 14. 12; J 1, 29-34;

      4 I

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim.
Syr 24, 1-2. 8-12; Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: J 1, 14); Ef 1, 3-6. 15-18; Por. 1 Tm 3, 16; J 1,1-18 lub J 1, 1-5. 9-14;

      5 I

Poniedziałek. Dzień powszedni.
1 J 3, 11-21; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4. 5 (R.: 1a); J 1, 43-51;

      6 I

Wtorek. Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Iz 60, 1-6; Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11); Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 3; Mt 2, 1-12;

      7 I

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera.
1 J 3, 22 – 4, 6; Ps 2, 7-8. 10-11 (R.: 8a); Mt 4, 23; Mt 4, 12-17. 23-25;

      8 I

Czwartek. Dzień powszedni.
1 J 4, 7-10; Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8 (R.: por. 11); Łk 4, 18-19; Mk 6, 34-44;

      9 I

Piątek. Dzień powszedni.
1 J 4, 11-18; Ps 72 (71), 1-2. 10-11. 12-13 (R.: por. 11); Por. 1 Tm 3, 16; Mk 6, 45-52;

      10 I

Sobota. Dzień powszedni.
1 J 4, 19 – 5, 4; Ps 72 (71), 1-2. 14 i 15bc. 17 (R.: por. 11); Łk 4, 18-19; Łk 4, 14-22a;

      11 I

Niedziela. Święto Chrztu Pańskiego.
Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b); Dz 10, 34-38; Por. Mk 9, 6; Mk 1, 6b-11;

      12 I

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Hbr 1, 1-6; Ps 97 (96), 1-2. 6-7. 9 i 12 (R.: por. 7c); Mk 1, 15; Mk 1, 14-20;

      13 I

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła.
Hbr 2, 5-12; Ps 8, 2a i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7); 1 Tes 2, 13; Mk 1, 21-28;

      14 I

Środa. Dzień powszedni.
Hbr 2, 14-18; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); J 10, 27; Mk 1, 29-39;

      15 I

Czwartek. Dzień powszedni.
Hbr 3, 7-14; Ps 95 (94), 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 8); Mt 4, 23; Mk 1, 40-45;

      16 I

Piątek. Dzień powszedni.
Hbr 4, 1-5. 11; Ps 78 (77), 3 i 4bc. 6-7. 8 (R.: por. 7b); 2 Kor 5, 19; Mk 2, 1-12;

      17 I

Sobota. Wspomnienie św. Antoniego, opata.
Czytania z dnia:
Hbr 4, 12-16; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63); Mk 2, 17; Mk 2, 13-17;
albo czytania ze wspomnienia:
Ef 6, 10-13. 18; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); J 8, 31b-32; Mt 19, 16-21;

      18 I

Druga Niedziela zwykła.
1 Sm 3, 3b-10. 19; Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 9a); 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20; J 1, 41. 17b; J 1, 35-42;

      19 I

Poniedziałek. Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
Czytania z dnia:
Hbr 5, 1-10; Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b); Hbr 4, 12; Mk 2, 18-22;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 61, l-3a.; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); J 15,15b; J 15, 9-17;

      20 I

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika, albo św. Sebastiana, męczennika.
Hbr 6, 10-20; Ps 111 (110), 1-2. 4-5. 9 i 10c (R.: 5b); por. Ef 1, 17-18; Mk 2, 23-28;

      21 I

Środa. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
Czytania z dnia:
Hbr 7, 1-3. 15-17; Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b); Mt 4, 23; Mk 3, 1-6;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 1, 26-31; Ps 131 (130), 1. 2-3; Mt 5, 3; Mt 13, 44-46;

      22 I

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika, albo św. Wincentego Pallottiego, prezbitera.
Hbr 7, 25 – 8, 6; Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: 8a i 9a); Mt 4, 23; Mk 3, 7-12;

      23 I

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, męczenników z Pratulina.
Hbr 8, 6-13; Ps 85 (84), 8 i 10. 11-12. 13-14 (R.: 11a); J 15, 16; Mk 3,13-19;

      24 I

Sobota. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Hbr 9, 1-3. 11-14; Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6); Dz 16, 14b; Mk 3, 20-21;
albo czytania ze wspomnienia:
Ef 3, 8-12; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); J 15, 15b; J 15, 9-17;

      25 I

Trzecia Niedziela zwykła.
Jon 3, 1-5. 10; Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 4b); 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 15; Mk 1, 14-20;

      26 I

Poniedziałek. Wspomnienie Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów.
2 Tm 1, 1-8 lub Tt 1, 1-5; Ps 96 (95), 1-2. 3. 7-8a i 10 (R.: por. 3); Łk 4, 18; Łk 10, 1-9;

      27 I

Wtorek. Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa.
Czytania z dnia:
Hbr 10, 1-10; Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 10. 11 (R.: 8a i 9a); por. Mt 11, 25; Mk 3, 31-35;
albo czytania ze wspomnienia:
Rz 12, 3-13; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); J 10, 14; Mt 9, 35-38;

      28 I

Środa. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Hbr 10, 11-18; Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b); por. Mt 13, 37b; Mk 4, 1-20;
albo czytania ze wspomnienia:
Mdr 7, 7-10. 15-16; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12;

      29 I

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy, albo św. Anieli Merici, dziewicy.
Hbr 10, 19-25; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); Ps 119 (118), 105; Mk 4, 21-25;

      30 I

Piątek. Dzień powszedni.
Hbr 10, 32-39; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 23-24. 39-40 (R.: por. 39a); Mt 11, 25; Mk 4, 26-34;

      31 I

Sobota. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera.
Czytania z dnia:
Hbr 11, 1-2. 8-19; Łk 1, 69-70. 71-72. 74-75 (R.: por. 68); Hbr 4, 12; Mk 4, 35-41;
albo czytania ze wspomnienia:
Flp 4, 4-9; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a); Mt 18, 5; Mt 18, 1-5;