Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Luty 2015 r.

      1 II

Czwarta Niedziela zwykła.
Pwt 18, 15-20; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8); 1 Kor 7, 32-35; Mt 4, 16; Mk 1, 21-28;

      2 II

Poniedziałek. Święto ofiarowania Pańskiego.
Ml 3, 1-4; Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b); Hbr 2, 14-18; Łk 2, 32; Łk 2, 22-40 lub Łk 2, 22-32;

      3 II

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, albo św. Oskara, biskupa.
Hbr 12, 1-4; Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 27b); Mt 8, 17; Mk 5, 21-43;

      4 II

Środa. Dzień powszedni.
Hbr 12, 4-7. 11-15; Ps 103 (102), 1-2. 13-14. 17-18 (R.: por. 17); por. Dz 16, 14b; Mk 6, 1-6;

      5 II

Czwartek. Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.
Czytania z dnia:
Hbr 12, 18-19. 21-24; Ps 48 (47), 2-3ab. 3cd-4. 9. 10-11 (R.: por. 10); Mk 1, 15; Mk 6, 7-13;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 1, 26-31; Ps 131 (130), 1. 2-3; 1 P 4, 14; Łk 9, 23-26;

      6 II

Piątek. Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników.
Czytania z dnia:
Hbr 13, 1-8; Ps 27 (26), 1. 3. 5. 8b-9abc (R.: 1a); 2 Tm 1, 10b; Mk 6, 14-29;
albo czytania ze wspomnienia:
Ga 2, 19-20; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Mt 28, 19a. 20b; Mt 28, 16-20;

      7 II

Sobota. Dzień powszedni.
Hbr 13, 15-17. 20-21; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); J 10, 27; Mk 6, 30-34;

      8 II

Piąta Niedziela zwykła.
Job 7, 1-4. 6-7; Ps 147A (146), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3a); 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mt 8, 17; Mk 1, 29-39;

      9 II

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Rdz 1, 1-19; Ps 104 (103),1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c (R.: por. 31b); Mt 4, 23; Mk 6, 53-56;

      10 II

Wtorek. Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.
Czytania z dnia:
Rdz 1, 20 – 2, 4a; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a); Ps 111, 7b. 8a; Mk 7, 1-13;
albo czytania ze wspomnienia:
Pnp 8, 6-7; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); J 14, 23; Łk 10, 38-42;

      11 II

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.
Rdz 2, 4b-9. 15-17; Ps 104 (103), 1-2a. 27-28. 29bc-30 (R.: por. 1a); por. J 17, 17; Mk 7, 14-23;

      12 II

Czwartek. Dzień powszedni.
Rdz 2, 18-25; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a); por. Mt 11, 25; Mk 7, 24- 30;

      13 II

Piątek. Dzień powszedni.
Rdz 3, 1-8; Ps 32 (31), 1-2. 5. 6. 7 (R.: por. 1a); por. Dz 16, 14b; Mk 7, 31-37;

      14 II

Sobota. Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy.
Dz 13, 46-49; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); Łk 4, 18; Łk 10, 1-9;

      15 II

Szósta Niedziela zwykła.
Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32,1-2.5 i 11; 1 Kor 10,31-11,1; Mt 4,23; Mk 1,40-45;

      16 II

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Rdz 4, 1-15. 25; Ps 50[49], 1 i 8. 16bc-17. 20-21 [por. 14a]; Hbr 4,12; Mk 8,11-13;

      17 II

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP.
Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Ps 29[28], 1-2. 3ac-4. 9-10 [por. 11b]; Por. Dz 16,14b; Mk 8,14-21;

      18 II

Środa Popielcowa.
Jl 2, 12-18; Ps 51 (50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a); 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Jl 2, 13; Mt 6, 1-6. 16-18;

      19 II

Czwartek po Popielcu. Dzień powszedni.
Pwt 30, 15-20; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: Ps 40 (39), 5a); Mt 4, 17; Łk 9, 22-25;

      20 II

Piątek po Popielcu. Dzień powszedni.
Iz 58, 1-9; Ps 51 (50), 3-4. 5-6. 18-19 (R.: por. 19b); Am 5, 14; Mt 9, 14-15;

      21 II

Sobota po Popielcu. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła.
Iz 58, 9b-14; Ps 86 (85), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11); Ez 33, 11; Łk 5, 27-32;

      22 II

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.
Rdz 9, 8-15; Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 10); 1 P 3, 18-22; Mt 4, 4b; Mk 1, 12-15;

      23 II

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika.
Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63b); 2 Kor 6, 2b; Mt 25, 31-46;

      24 II

Wtorek. Dzień powszedni.
Iz 55, 10-11; Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18); Mt 4, 4b; Mt 6, 7-15;

      25 II

Środa. Dzień powszedni.
Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19 (R.: por. 19); Jl 2, 13; Łk 11, 29-32;

      26 II

Czwartek. Dzień powszedni.
Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R.: por. 3a); Ps 51, 12a. 14a; Mt 7, 7-12;

      27 II

Piątek. Dzień powszedni.
Ez 18, 21-28; Ps 130 (129),1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 3); Ez 33, 11; Mt 5, 20-26;

      28 II

Sobota. Dzień powszedni.
Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1); 2 Kor 6, 2b; Mt 5, 43-48;