Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Marzec 2015 r.

      1 III

Druga Niedziela Wielkiego Postu.
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19 (R.: Ps 116 (114), 9); Rz 8, 31b-34; Mt 17, 7; Mk 9, 2-10;

      2 III

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Dn 9, 4b-10; Ps 79 (78), 8-9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 (102), 10a); Am 5,14; Łk 6, 36-38;

      3 III

Wtorek. Dzień powszedni.
Iz 1, 10. 16-20; Ps 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b); Ez 18, 31; Mt 23, 1-12;

      4 III

Środa. Święto św. Kazimierza, królewicza.
Syr 51, 13-20; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); Flp 3, 8-14; J 15, 16; J 15, 9-17;

      5 III

Czwartek. Dzień powszedni.
Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 40 (39), 5a); por. Łk 8, 15; Łk 16, 19-31;

      6 III

Piątek. Dzień powszedni.
Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105 (106), 16-17. 18-19. 2021 (R.: por. 5a); J 3, 16; Mt 21, 33-43. 45-46;

      7 III

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Perpetuy i Felicyty, męczennic.
Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103, 1-4. 9-12; Łk 15, 18; Łk 15, 1-3. 11-32;

      8 III

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu.
Wj 20 1-17 lub Wj 20, 1-3. 7-8. 12-17; Ps 19 (18), 8. 9. 10. 11 (R.: por. J 6, 68b); 1 Kor 1, 22-25; J 3, 16; J 2, 13-25;

      9 III

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Franciszki Rzymianki.
2 Krl 5, 1-15a; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3); Ps 130 (129), 5. 7; Łk 4, 24-30;

      10 III

Wtorek. Dzień powszedni.
Dn 3, 25. 34-43; Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 7); Jl 2, 13; Mt 18, 21-35;

      11 III

Środa. Dzień powszedni.
Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a); J 6, 63b. 68b; Mt 5, 17-19;

      12 III

Czwartek. Dzień powszedni.
Jr 7, 23-28; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7c-8a); Jl 2, 13; Łk 11, 14-23;

      13 III

Piątek. Dzień powszedni.
Oz 14, 2-10; Ps 81 (80), 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 i 17 (R.: zob. 11 i 9a); Mt 4, 17; Mk 12, 28b-34;

      14 III

Sobota. Dzień powszedni.
Oz 6, 1-6; Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a (R.: Oz 6, 6); Ps 95 (94), 8ab; Łk 18, 9-14;

      15 III

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu.
2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6; Ef 2, 4-10; J 3, 16; J 3, 14-21;

      16 III

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Iz 65, 17-21; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a); Ps 130 (129), 5. 7; J 4, 43-54;

      17 III

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Patryka, biskupa.
Ez 47, 1-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: 8); por. J 4, 42. 15; J 5, 1-3a. 5-16;

      18 III

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła.
Iz 49, 8-15; Ps 145 (144), 8-9. 13cd-14. 17-18 (R.: por. 8a); J 11, 25a. 26; J 5, 17-30;

      19 III

Czwartek. Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a); Rz 4, 13. 16-18. 22; por. Ps 84 (83), 5; Mt 1, 16. 18-21. 24a lub Łk 2, 41-51a;

      20 III

Piątek. Dzień powszedni.
Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34 (33), 17-18. 19-20. 21 i 23 (R.: por. 19a); J 6, 63b. 68b; J 7, 1-2. 10. 25-30;

      21 III

Sobota. Dzień powszedni.
Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9bc-10. 11-12 (R.: por. 2a); J 3, 16; J 7, 40-53;

      22 III

Piąta Niedziela Wielkiego Postu.
Jr 31, 31-34; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15 (R.: por. 12a); Hbr 5, 7-9; J 12, 26; J 12, 20-33;

      23 III

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa.
Dn 13, 41-62; Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 4ab); Ez 33, 11; J 8, 1-11;

      24 III

Wtorek. Dzień powszedni.
Lb 21, 4-9; Ps 102 (101), 2-3. 16-18. 19-21 (R.: por. 2); J 8, 21-30;

      25 III

Środa. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Iz 7, 10-14; Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 11 (R.: 8a i 9a); Hbr 10, 4-10; J 1, 14ab; Łk 1, 26-38;

      26 III

Czwartek. Dzień powszedni.
Rdz 17, 3-9; Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Ps 95 (94), 8ab; J 8, 51-59;

      27 III

Piątek. Dzień powszedni.
Jr 20, 10-13; Ps 18 (17), 2a-3. 4-6a. 7 (R.: por. 7); J 6, 63b. 68b; J 10, 31-42;

      28 III

Sobota. Dzień powszedni.
Ez 37, 21-28; Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R.: por. 10d); Ez 18, 31; J 11, 45-57;

      29 III

Szósta Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa.
Mk 11, 1-10 lub J 12, 12-16; Iz 50, 4-7; Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a); Flp 2, 6-11; Flp 2, 8-9; Mk 14, 1 – 15, 47 lub Mk 15, 1-39;

      30 III

Wielki Poniedziałek.
Iz 42, 1-7; Ps 27 (26), 1. 2. 3. 13-14 (R.: 1a); J 12, 1-11;

      31 III

Wielki Wtorek.
Iz 49, 1-6; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-66ab. 15 i 17 (R.: por. 15); J 13, 21-33. 36-38;