Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Kwiecień 2015 r.

      1 IV

Wielka Środa.
Iz 50, 4-9a; Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c); Mt 26, 14-25;

      2 IV

Wielki Czwartek.
Msza z poświęceniem Krzyżma
Iz 61, l-3a. 6a. 8b-9.; Ps 89 (88), 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); Ap 1, 4-8; Iz 61, 1; Łk 4, 16-21;
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Msza Wieczerzy Pańskiej

Wj 12, 1-8. 11-14; Ps 116B (115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16); 1 Kor 11, 23-26; J 13, 34; J 13, 1-15;

      3 IV

Wielki Piątek Męki Pańskiej.
Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31 (30), 2 i 6. 12-13. 15-16. 17 i 25 (R.: Łk 23, 46); Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; Flp 2, 8-9; J 18, 1 – 19, 42;

    4 IV

Wielka Sobota.
Kościół powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św.

      5 IV

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego.
Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Rdz 1, 1 – 2, 2 lub Rdz 1, 1. 26-31a; Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12 13-14. 24 i 35c (R.: por. 30) lub Ps 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 23 (R.: 5b); Rdz 22, 1-18 lub Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1); Wj 15, 1. 2. 4-5. 17ab-18 (R.: por. 1a); Iz 54, 4a. 5-14; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6a. 11 i 12a i 13b (R.: 2a); Iz 55, 1-11; Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5 (R.: por. 3); Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68b); Ez 36, 16-17a. 18-28; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3) lub Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: 12); Rz 6, 3-11; Ps 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23; Mk 16, 1-8;
Msza w dzień
Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24); Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5, 6b-8; 1 Kor 5, 7b-8a; J 20, 1-9;

      6 IV

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy.
Dz 2, 14. 22-33; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1); Ps 118 (117), 24; Mt 28, 8-15;

      7 IV

Wtorek w oktawie Wielkanocy.
Dz 2, 36-41; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 5b); Ps 118 (117), 24; J 20, 11-18;

      8 IV

Środa w oktawie Wielkanocy.
Dz 3, 1-10; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 8-9 (R.: Ps 33 (32), 5b); Ps 118 (117), 24; Łk 24, 13-35;

      9 IV

Czwartek w oktawie Wielkanocy.
Dz 3, 11-26; Ps 8, 2 i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab); Ps 118 (117), 24; Łk 24, 35-48;

      10 IV

Piątek w oktawie Wielkanocy.
Dz 4, 1-12; Ps 118 (117), 1 i 4. 22-23. 24-25 (R.: por. 22); Ps 118 (117), 24; J 21, 1-14;

      11 IV

Sobota w oktawie Wielkanocy.
Dz 4, 13-21; Ps 118 (117), 1 i 14. 15-16. 18 i 21 (R.: por. 21a); Ps 118 (117), 24; Mk 16, 9-15;

      12 IV

Druga Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego.
Dz 4, 32-35; Ps 118 (117), 1 i 4. 13-14. 22 i 24 (R.: por. 1a); 1 J 5, 1-6; J 20, 29; J 20, 19-31;

      13 IV

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika.
Dz 4, 23-31; Ps 2, 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 12c); Kol 3, 1; J 3, 1-8;

      14 IV

Wtorek. Dzień powszedni.
Dz 4, 32-37; Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a); J 3, 15; J 3, 7-15;

      15 IV

Środa. Dzień powszedni.
Dz 5, 17-26; J 3, 16; J 3, 16-21;

      16 IV

Czwartek. Dzień powszedni.
Dz 5, 27-33; Ps 34 (33), 2 i 9. 17-18. 19-20 (R.: 7a); J 20, 29; J 3, 31-36;

      17 IV

Piątek. Dzień powszedni.
Dz 5, 34-42; Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: por. 4ab); Mt 4, 4b; J 6, 1-15;

      18 IV

Sobota. Dzień powszedni.
Dz 6, 1-7; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22); J 6, 16-21;

      19 IV

Trzecia Niedziela Wielkanocna.
Dz 3, 13-15. 17-19; Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: 7b); 1 J 2, 1-5a; Por. Łk 24, 32; Łk 24, 35-48;

      20 IV

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Dz 6, 8-15; Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1a); Mt 4, 4b; J 6, 22-29;

      21 IV

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła.
Dz 7, 51-59; 8, 1; Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab; J 6, 35; J 6, 30-35;

      22 IV

Środa. Dzień powszedni.
Dz 8, 1b-8; Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a (R.: por. 1); J 6, 40; J 6, 35-40;

      23 IV

Czwartek. Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika.
Dz 1, 3-8; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Flp 1, 20c-30; J 12, 26; J 12, 24-26;

      24 IV

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika, albo św. Jerzego, męczennika.
Dz 9, 1-20; Ps 117 (116), 1. 2 (R.: por. Mk 16, 15); J 6, 54; J 6, 52-59;

      25 IV

Sobota. Święto św. Marka Ewangelisty.
1 P 5, 5b-14; Ps 89 (88), 2-3. 6-7. 16-17 (R.: por. 2a); 1 Kor 1, 23-24; Mk 16, 15-20;

      26 IV

Czwarta Niedziela Wielkanocna.
Dz 4, 8-12; Ps 118 (117), 1 i 8. 9 i 21. 22-23. 26 i 28cd (R.: por. 22); 1 J 3, 1-2; J 10, 14; J 10, 11-18;

      27 IV

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Dz 11, 1-18; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a); J 10, 14; J 10, 1-10;

      28 IV

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika, albo wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera.
Dz 11, 19-26; Ps 87 (86), 1a i 2 i 3a. 4-5. 6-7 (R.: por. Ps 117 (116), 1a); J 10, 27; J 10, 22-30;

      29 IV

Środa. Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła.
1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a); Por. Mt 11, 25; Mt 11, 25-30;

      30 IV

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piusa V, papieża.
Dz 13,13-25; Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); J 3,15; J 13,16-20;