Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Czerwiec 2015 r.

      1 VI

Poniedziałek. Wspomnienie św. Justyna, męczennika.
Czytania z dnia:
Tb 1, la. 2; 2, 1-9 Wlg; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1a); Ap 1, 5a; Mk 12, 1- 12;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 1, 18-25; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); Mt 5, 16; Mt 5, 13-19;

      2 VI

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Marcelina i Piotra, męczenników.
Tb 2,10-23; Ps 112,1-2.7-8.9; Por. Ef 1,17-18; Mk 12,13-17;

      3 VI

Środa. Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy.
Czytania z dnia:
Tb 3, 1-11. 24-25 Wlg; Ps 25 (24), 2-3. 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 1b); 2 Tm 1, 10b; Mk 12, 18-27;
albo czytania ze wspomnienia:
2 Mch 7, 1-2. 9-14; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15); Mt 5, 3; Mt 5, 1-12a;

      4 VI

Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Wj 24, 3-8; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 13); Hbr 9, 11-15; J 6, 51; Mk 14, 12-16. 22-26;

      5 VI

Piątek. Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika.
Czytania z dnia:
Tb 11,5-17; Ps 146 (145), 1-2 i 6c. 7-8. 9-10 (R.: por. 2a); J 14, 23; Mk 12, 35-37;
albo czytania ze wspomnienia:
Dz 26, 19-23; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 10, 14; J 10, 11-16;

      6 VI

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Norberta, biskupa.
Tb 12,1.5-15.20 Wlg; Tb 13,2.6.7; Mt 5,3; Mk 12,38-44;

      7 VI

Dziesiąta Niedziela zwykła.
Rdz 3,9-15; Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8; 2 Kor 4,13-5,1; J 12,31b-32; Mk 3,20-35;

      8 VI

Poniedziałek. Wspomnienie św. Jadwigi, królowej.
Czytania z dnia:
2 Kor 1, 1-7; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 9a); Mt 5, 12a; Mt 5, 1-12;
albo czytania ze wspomnienia:
1 P 3,1-9; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a); J 13, 34; Mt 25, 31-46 lub Mt 25, 31-40;

      9 VI

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła.
2 Kor 1,18-22; Ps 119,129-130.131-132.133 i 135; Mt 5,16; Mt 5,13-16;

      10 VI

Środa. Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa.
Czytania z dnia:
2 Kor 3, 4-11; Ps 99 (98), 5-6. 7-8 (R.: por. 9c); Ps 25, 4b. 5; Mt 5, 17-19;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 40 (39), 2-4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); Por. Mt 19, 29; Mt 16, 24-27;

      11 VI

Czwartek. Wspomnienie św. Barnaby Apostoła.
Czytania z dnia:
Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2b); Mt 28, 19a. 20b; Mt 10, 7-13;
albo czytania ze wspomnienia:
Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2b); Mt 28, 19a. 20b; Mt 10, 7-13;

      12 VI

Piątek. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Oz 11, 1. 3-4. 8c-9; Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5 (R.: por. 3); Ef 3, 8-12. 14-19; Mt 11, 29ab lub 1 J 4, 10b; J 19, 31-37;

      13 VI

Sobota. Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Iz 61, 9-11; 1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a); Łk 2, 19; Łk 2, 41-51;

      14 VI

Jedenasta Niedziela zwykła.
Ez 17, 22-24; Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2); 2 Kor 5, 6-10; Mk 1, 15; Mk 4, 26-34;

      15 VI

Poniedziałek. Wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy.
Czytania z dnia:
2 Kor 6, 1-10; Ps 98 (97), l. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2a); Ps 119, 105; Mt 5, 38-42;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Tm 5, 3-10; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a); J 14, 23; Mt 7, 21 -27;

      16 VI

Wtorek. Dzień powszedni.
2 Kor 8, 1-9; Ps 146 (145), 1-2. 5-6ab. 6c-7. 8-9a (R.: por. 2a); J 13, 34; Mt 5, 43-48;

      17 VI

Środa. Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
Czytania z dnia:
2 Kor 9, 6-11; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 9 (R.: por. 1a); J 14, 23; Mt 6, 1-6. 16-18;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 58, 6-10; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a); 1 Kor 1, 26-31; Mt 5, 3; Mk 10, 17-30;

      18 VI

Czwartek. Dzień powszedni.
2 Kor 11, 1-11; Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 7-8 (R.: por. 7a); Rz 8, 15; Mt 6, 7-15;

      19 VI

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata.
2 Kor 11, 18. 21b-30; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 18b); Mt 5, 3; Mt 6, 19-23;

      20 VI

Sobota. Dzień powszedni.
2 Kor 12, 1-10; Ps 34 (33), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 9a); 2 Kor 8, 9; Mt 6, 24-34;

      21 VI

Dwunasta Niedziela zwykła.
Job 38, 1. 8-11; Ps 107 (106), 23-24. 26-26. 28-29. 30-31 (R.: por. 1); 2 Kor 5, 14-17; Łk 7, 16; Mk 4, 35-41;

      22 VI

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa, albo świętych Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More'a, męczenników.
Rdz 12, 1-9; Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12b); Hbr 4, 12; Mt 7, 1-5;

      23 VI

Wtorek. Dzień powszedni.
Rdz 13, 2. 5-18; Ps 15(14), 1-2. 3-4ab. 4c-5 (R.: por. la); Ps 25 (24), 4b. 5; Mt 7, 6. 12-14;

      24 VI

Środa. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Wieczorna Msza wigilijna
Jr 1, 4-10; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b); 1 P 1, 8-12; J 1, 7; Łk 1, 17; Łk 1, 5-17;
Msza w dzień
Iz 49, 1-6; Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a); Dz 13, 22-26; Łk 1, 76; Łk 1, 57-66. 80;

      25 VI

Czwartek. Dzień powszedni.
Rdz 16, 1-12. 15-16 lub Rdz 16, 6b-12. 15-16; Ps 106 (105), 1-2. 3-4a. 4b-5 (R.: por. 1); 1 P 1, 25; Mt 7, 21-29;

      26 VI

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera.
Rdz 17, 1. 9-10. 15-22; Ps 128(127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. la); Mt 8, 17; Mt 8, 1-4;

      27 VI

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła.
Rdz 18, 1-15; Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 (R.: por. 54); Mt 8, 17; Mt 8, 5-17;

      28 VI

Trzynasta Niedziela zwykła.
Mdr 1, 13-15; 2, 23-24; Ps 30(29), 2 i 4. 5-6. 11 i 12a i 13b (R.: 2a); 2 Kor 8, 7. 9. 13-15; Por. 2 Tm 1, 10b; Mk 5, 21-43 lub Mk 5, 21-24. 35b-43;

      29 VI

Poniedziałek. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Wieczorna Msza wigilijna
Dz 3, 1-10; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Ga 1, 11-20; J 21, 17d; J 21, 15-19;
Msza w dzień
Dz 12, 1-11; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b); 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 18; Mt 16, 13-19;

      30 VI

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego.
Rdz 19, 15-29; Ps 26 (25), 2-3. 9-10. 11-12 (R.: por. 3a); Ps 130 (129), 5; Mt 8, 23-27;