Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Lipiec 2015 r.

      1 VII

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ottona, biskupa.
Rdz 21, 5. 8-20; Ps 34 (33), 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 7a); Am 5, 14; Mt 8, 28-34;

      2 VII

Czwartek. Dzień powszedni.
Rdz 22, 1-19; Ps 116A (114), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9); 2 Kor 5,19; Mt 9, 1-8;

      3 VII

Piątek. Święto św. Tomasza Apostoła.
Ef 2, 1 19-22; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 20, 29; J 20, 24-29;

      4 VII

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej.
Rdz 27, 1-5. 15-29; Ps 135 (134), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3); Jk 1, 18; Mt 9, 14-17;

      5 VII

Czternasta Niedziela zwykła.
Ez 2, 2-5; Ps 123 (122), 1-2a. 2bcd. 3-4 (R.: por. 1); 2 Kor 12, 7-10; Łk 4, 18; Mk 6, 1-6;

      6 VII

Poniedziałek. Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.
Czytania z dnia:
Rdz 28, 10-22a; Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 14-15ab (R.: por. 2b); Por. 2 Tm 1, 10b; Mt 9, 18-26;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 58, 6,10; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2); J 3, 16; J 4, 34-38;

      7 VII

Wtorek. Dzień powszedni.
Rdz 32, 23-33; Ps 17 (16), 1. 2-3. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15a); Mt 4, 23; Mt 9, 32-37;

      8 VII

Środa. Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera.
Czytania z dnia:
Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a; Ps 33 (32), 2-3. 10-11. 18-19 (R.: por. 22); Mk 1, 15; Mt 10, 1-7;
albo czytania ze wspomnienia:
Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a; Ps 33 (32), 2-3. 10-11. 18-19 (R.: por. 22); Mk 1, 15; Mt 10, 1-7;

      9 VII

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników.
Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a); Mk 1, 15; Mt 10, 7-15;

      10 VII

Piątek. Dzień powszedni.
Rdz 46, 1-7. 28-30; Ps 37(36), 3-4. 18-19. 27-28ab. 39-40 (R: por. 39a); J 14, 26; Mt 10, 16-23;

      11 VII

Sobota. Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
Prz 2, 1-9; Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2); Dz 4, 32-35; Mt 19, 29; Mt 19, 27-29;

      12 VII

Piętnasta Niedziela zwykła.
Am 7, 12-15; Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8); Ef 1, 3-14; por. Ef 1, 17-18; Mk 6, 7-13;

      13 VII

Poniedziałek. Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
Czytania z dnia:
Wj 1, 8-14. 22; Ps 124 (123), 1-2. 3-5. 6-8 (R.: por. 8a); Mt 10, 40; Mt 10, 34 – 11, 1;
albo czytania ze wspomnienia:
Syr 2, 7-11; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 1); Mt 6, 33; Mt 6, 1. 5-8;

      14 VII

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera, albo św. Henryka, cesarza.
Wj 2, 1-15a; Ps 69 (68), 3. 14. 30-31. 33-34 (R.: por. 33); Ps 95 (94), 8ab; Mt 11, 20-24;

      15 VII

Środa. Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Wj 3, 1-6. 9-12; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7 (R.: por. 8a); Mt 11, 25; Mt 11, 25-27;
albo czytania ze wspomnienia:
Ef 3, 14-19; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12;

      16 VII

Czwartek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Czytania z dnia:
Wj 3, 13-20; Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: 8a); Mt 11, 28; Mt 11, 28-30;
albo czytania ze wspomnienia:
Za 2, 14-17; Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 11, 28; Mt 12, 46-50;

      17 VII

Piątek. Dzień powszedni.
Wj 11, 10 – 12, 14; Ps 116B (115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: por. 13); J 10, 27; Mt 12, 1-8;

      18 VII

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera.
Wj 12, 37-42; Ps 105 (104), 1 i 5. 37-38. 42-43; Mt 11, 29ab; Mt 12, 14-21;

      19 VII

Szesnasta Niedziela zwykła.
Jr 23, 1-6; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); Ef 2, 13-18; J 10, 27; Mk 6, 30-34;

      20 VII

Poniedziałek. Wspomnienie bł. Czesława.
Czytania z dnia:
Wj 14, 5-9a. 10-18; Wj 15,1. 2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1a); Ps 95 (94), 8ab; Mt 12, 38-42;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 9, 16-19. 22-23; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3); Por. Łk 8, 11; Mk 4, 14; Mk 4, 1-10. 13-20 lub Mk 4, 1-9;

      21 VII

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła, albo św. Apolinarego, biskupa i męczennika.
Wj 14, 21 – 15, 1; Wj 15, 8-9. 10 i 12. 17 (R.: por. 1a); J 14, 23; Mt 12, 46-50;

      22 VII

Środa. Wspomnienie św. Marii Magdaleny.
Pnp 8, 6-7 lub 2 Kor 5, 14-17; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2); por. J 20, 11; J 20, 1. 11-18;

      23 VII

Czwartek. Święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy.
Ga 2, 19-20; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 15, 9b. 5b; J 15, 1-8;

      24 VII

Piątek. Wspomnienie św. Kingi, dziewicy.
Czytania z dnia:
Wj 19, 17; 20, 1-17; Ps 19(18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68); por Łk 8, 15; Mt 13, 18-23;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 7, 25-35; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6); Mt 25, 1-13;

      25 VII

Sobota. Święto św. Jakuba Apostoła.
2 Kor 4, 7-15; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); J 15, 16; Mt 20, 20-28;

      26 VII

Siedemnasta Niedziela zwykła.
2 Krl 4, 42-44; Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: por. 16); Ef 4, 1-6; Łk 7, 16; J 6, 1-15;

      27 VII

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Wj 32, 15-24. 30-34; Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4a); Jk 1 18; Mt 13, 31-35;

      28 VII

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera.
Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Ps 103 (102), 6-7. 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8a); por. Mt 13, 37b; Mt 13, 36-43;

      29 VII

Środa. Wspomnienie św. Marty.
1 J 4, 7-16; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 8, 12b; J 11, 19-27 lub Łk 10, 38-42;

      30 VII

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła.
Wj 40, 16-21. 34-38; Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11 (R.: por. 2); por. Dz 16, 14b; Mt 13, 47-53;

      31 VII

Piątek. Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.
Czytania z dnia:
Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Ps 81 (80), 3-4. 5-6ab. 10-11ab (R.: por. 2a); 1 P 1, 25; Mt 13, 54-58;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 10, 31 – 11, 1; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); Por. Łk 9, 23; Łk 14, 25-33;