Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Wrzesień 2015 r.

      1 IX

Wtorek. Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy.
Czytania z dnia:
1 Tes 5, 1-6. 9-11; Ps 27 (25), 1. 4. 13-14 (R.: por. 13); Łk 7, 16; Łk 4, 31-37;
albo czytania ze wspomnienia:
Pnp 8, 6-7; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); J 14, 23; Łk 10, 38-42;

      2 IX

Środa. Dzień powszedni.
Kol 1, 1-8; Ps 52 (51), 10-11 (R.: por. 10b); Łk 4, 18; Łk 4, 38-44;

      3 IX

Czwartek. Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Kol 1, 9-14; Ps 98 (97), 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2a); Mt 4, 19; Łk 5, 1-11;
albo czytania ze wspomnienia:
2 Kor 4, 1-2. 5-7; Ps 119 (118), 129-130. 132-133. 135 i 144 (R.: por. 105); J 15, 15b; Łk 22, 24-30;

      4 IX

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Marii Stelli i Towarzyszek, dziewic i męczennic.
Kol 1, 15-20; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 2); J 8, 12; Łk 5, 33-39;

      5 IX

Sobota. Dzień powszedni.
Kol 1, 21-23; Ps 54 (53), 3-4. 6 i 8 (R.: por. 6b); J 14, 6; Łk 6, 1-5;

      6 IX

Dwudziesta trzecia Niedziela zwykła.
Iz 35, 4-7a; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 1b i 6a); Jk 2, 1-5; Mt 4, 23; Mk 7, 31-37;

      7 IX

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika.
Kol 1, 24 – 2, 3; Ps 62 (61), 6-7. 9 (R.: por. 8a); J 10, 27; Łk 6, 6-11;

      8 IX

Wtorek. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Mi 5, 1-4a; Ps 13 (12), 6 (R.: por. Iz 61, 10b); Rz 8, 28-30; Mt 1, 1-16. 18-23 lub Mt 1, 18-23;

      9 IX

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy, albo św. Piotra Klawera, prezbitera.
Kol 3, 1-11; Ps 145(144), 2-3. 10-11. 12-13ab (R.: por. 9a); Łk 6, 23ab; Łk 6, 20-26;

      10 IX

Czwartek. Dzień powszedni.
Kol 3, 12-17; Ps 150, 1-2. 3-4. 5 (R.: por. 5c); 1 J 4, 12; Łk 6, 27-38;

      11 IX

Piątek. Dzień powszedni.
1 Tm 1, 1-2. 12-14; Ps 16 (15), 1-2a. 5. 7-8. 11 (R.: por. 5a); J 17, 17ba; Łk 6, 39-42;

      12 IX

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.
1 Tm 1, 15-17; Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5a i 6-7 (R.: por. 2); J 14, 23; Łk 6, 43-49;

      13 IX

Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła.
Iz 50, S-9a; Ps 116A (114), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9); Jk 2, 14-18; Ga 6, 14; Mk 8, 27-35;

      14 IX

Poniedziałek. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Lb 21, 4b-9; Ps 78 (77), 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b); Flp 2, 6-11; J 3, 13-17;

      15 IX

Wtorek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
Hbr 5, 7-9; Ps 31 (30), 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20 (R.: por. 17b); J 19, 25-27 lub Łk 2, 33-35;

      16 IX

Środa. Wspomnienie Świętych Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, męczenników.
Czytania z dnia:
1 Tm 3, 14-16; Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 2a); J 6, 63b. 68b; Łk 7, 31-35;
albo czytania ze wspomnienia:
2 Kor 4, 7-15; Ps 116B (115), 10-11. 12-13. 15-16ab. 16c-18 (R.: por. 15); J 17, 19; J 17, 11b-19;

      17 IX

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła.
1 Tm 4, 12-16; Ps 111 (110), 7-8. 9. 10 (R.: por. 2a); Mt 11, 28; Łk 7, 36-50;

      18 IX

Piątek. Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.
Mdr 4, 7-15 lub 1 J 2, 12-17; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); Mt 5, 8; Łk 2, 41-52;

      19 IX

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika.
1 Tm 6, 13-16; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 2); Por. Łk 8, 15; Łk 8, 4-15;

      20 IX

Dwudziesta piąta Niedziela zwykła.
Mdr 2, 12. 17-20; Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b); Jk 3, 16 – 4, 3; 2 Tes 2, 14; Mk 9, 30-37;

      21 IX

Poniedziałek. Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.
Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Mt 9, 9-13;

      22 IX

Wtorek. Dzień powszedni.
Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); Łk 11, 28; Łk 8, 19-21;

      23 IX

Środa. Wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny.
Czytania z dnia:
Ezd 9, 5-9; Tb 13, 2. 3b-4abc. 7. 8 (R.: por. 2a); Mk 1, 15; Łk 9, 1-6;
albo czytania ze wspomnienia:
Ga 2, 19-20; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a); J 15, 4. 5b; Mt 16, 24-27;

      24 IX

Czwartek. Dzień powszedni.
Ag 1, 1-8; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a); J 14, 6; Łk 9, 7-9;

      25 IX

Piątek. Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera.
Czytania z dnia:
Ag 1, 15b – 2, 9; Ps 43 (42), 1. 2. 3. 4 (R.: por. 5cd); Mk 10, 45; Łk 9, 18-22;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 1, 18-25; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3); Por. Łk 9, 23; Mt 16, 24-27;

      26 IX

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Kosmy i Damiana, męczenników, albo świętych Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, męczenników.
Za 2, 5-9. 14-15a; Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R.: por. 10d); Por. 2 Tm 1, 10b; Łk 9, 43b-45;

      27 IX

Dwudziesta szósta Niedziela zwykła.
Lb 11, 25-29; Ps 19 (18), 8 i 10. 12-14 (R.: por. 9a); Jk 5, 1-6; J 17, 17ba; Mk 9, 38-43. 45. 47-48;

      28 IX

Poniedziałek. Wspomnienie św. Wacława, męczennika.
Czytania z dnia:
Za 8, 1-8 ; Ps 102 (101), 16-18. 19-21. 29 i 22-23 (R.: por. 17); Mk 10, 45; Łk 9, 46-50;
albo czytania ze wspomnienia:
1 P 3, 14-17; Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8); Mt 10, 34-39;

      29 IX

Wtorek. Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Dn 7, 9-10. 13-14 lub Ap 12, 7-12a; Ps 138 (137), 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c); Por. Ps 103, 21; J 1, 47-51;

      30 IX

Środa. Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Ne 2, 1-8; Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Flp 3, 8-9; Łk 9, 57-62;
albo czytania ze wspomnienia:
2 Tm 3, 14-17; Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); Dz 16, 14b; Mt 13, 47-52;