Dodaj liturgię dnia na swoją stronę www

Kalendarz Liturgiczny

Październik 2015 r.

      1 X

Czwartek. Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); Mk 1, 15; Łk 10, 1-12;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 66, 10-14c; Ps 131 (130), 1. 2-3; por. Mt 11, 25; Mt 18, 1-4;

      2 X

Piątek. Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów.
Wj 23, 20-23; Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11); Ps 103 (102), 21; Mt 18, 1-5. 10;

      3 X

Sobota. Dzień powszedni.
Ba 4, 5-12. 27-29; Ps 69 (68), 33-35. 36-37 (R.: por. 34a); Por. Mt 11, 25; Łk 10, 17-24;

      4 X

Dwudziesta siódma Niedziela zwykła.
Rdz 2, 18-24; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-6 (R.: por. 5); Hbr 2, 9-11; 1 J 4, 12; Mk 10, 2-16;

      5 X

Poniedziałek. Wspomnienie św. Faustyny, zakonnicy.
Czytania z dnia:
Jon 1, 1 – 2, 11; Jon 2, 3. 4. 5. 8 (R.: por. 7c); J 13, 34; Łk 10, 25-37;
albo czytania ze wspomnienia:
Oz 2, 16b. 17b. 21-22 lub Ef 3, 14-19; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6); Por. Mt 11, 25; Mt 11, 25-30;

      6 X

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Brunona, prezbitera.
Jon 3, 1-10; Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 7bc-8 (R.: por. 3); Łk 11, 28; Łk 10, 38-42;

      7 X

Środa. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
Czytania z dnia:
Jon 4, 1-11; Ps 86 (85), 3-4. 5-6. 9-10 (R.: 15a); Rz 8, 15; Łk 11, 1-4;
albo czytania ze wspomnienia:
Dz 1, 12-14; Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 1, 28; Łk 1, 26-38;

      8 X

Czwartek. Dzień powszedni.
Ml 3, 13-20a; Ps 1, 1-2a. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 39, 5ab); por. Dz 16, 14b; Łk 11, 5-13;

      9 X

Piątek. Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.
Czytania z dnia:
Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Ps 9, 2-3. 6 i 16. 8-9 (R.: por. 9a); J 12, 31b-32; Łk 11, 15-26;
albo czytania ze wspomnienia:
Syr 39. 1-3. 4c-11; Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2); Mt 25, 23; Mt 25, 14-30;

      10 X

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych Męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy, albo św. Jana Leonardiego, prezbitera, albo bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy.
Jl 4, 12-21; Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: 12a); Łk 11, 28; Łk 11, 27-28;

      11 X

Dwudziesta ósma Niedziela zwykła.
Mdr 7, 7-11; Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 14a); Hbr 4, 12-13; Mt 5, 3; Mk 10, 17-30;

      12 X

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera.
Rz 1, 1-7; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2a); Ps 95 (94), 8; Łk 11, 29-32;

      13 X

Wtorek. Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.
Czytania z dnia:
Rz 1, 16-25; Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: 2a); Hbr 4, 12; Łk 11, 37-41;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 61, l-3a. 6a. 8b-9.; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); 2 Kor 4, 7-15; J 15, 9b. 5b; J 15, 1-8;

      14 X

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika, albo św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy.
Rz 2, 1-11; Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 9 (R.: 13b); J 10, 27; Łk 11, 42-46;

      15 X

Czwartek. Wspomnienie św. Teresy z Ávila, dziewicy i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
Rz 3,21-29; Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7bc); J 14, 6; Łk 11, 47-54;
albo czytania ze wspomnienia:
Rz 8, 22-27; Ps 19(18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68); J 15, 9B. 5B; J 15, 1-8;

      16 X

Piątek. Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.
Czytania z dnia:
Rz 4, 1-8; Ps 32 (31), 1-2. 5. 11 (R.: por. 7); Ps 32 (31), 22; Łk 12, 1-7;
albo czytania ze wspomnienia:
Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 13 17-18 (R.: por. 1a); 1 Tm 5, 3-10; Mt 5, 6; Mk 3, 31-35;

      17 X

Sobota. Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.
Czytania z dnia:
Rz 4, 13. 16-18; Ps 105 (106), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a); J 15, 26b. 27a; Łk 12, 8-12;
albo czytania ze wspomnienia:
Flp 3, 17 – 4, 1; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); Jk 1, 12; J 12, 24-26;

      18 X

Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła.
Iz 53, 10-11; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22); Hbr 4, 14-16; Mk 10, 45; Mk 10, 35-45 lub Mk 10, 42-45;

      19 X

Poniedziałek. Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika.
Rz 4, 20-25; Łk 1, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75 (R.: por. 68); Mt 5, 3; Łk 12, 13-21;

      20 X

Wtorek. Wspomnienie św. Jana Kantego.
Czytania z dnia:
Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: por. 8a i 9a); Łk 21, 36; Łk 12, 35-38;
albo czytania ze wspomnienia:
Syr 3, 30 – 4, 10; Ps 112 (111), 1 i 4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9); Jk 2, 14-17; J 13, 34; Łk 6, 27-38;

      21 X

Środa. Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa.
Czytania z dnia:
Rz 6, 12-18; Ps 124 (123), 1-2. 3-5. 6-8 (R.: por. 8a); Mt 24, 42a. 44; Łk 12, 39-48;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Tes 2, 2b-8; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3); J 10, 14; J 10, 11-16;

      22 X

Czwartek. Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.
Czytania z dnia:
Rz 6, 19-23; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 (39), 5ab); Łk 12, 49; Łk 12, 49-53;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 52,7-10; Ps 96,1-2.3 i 7,8a i 10; Ef 4,1-7.11-13; J 10,14; J 21,15-17;

      23 X

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera.
Rz 7, 18-24; Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94 (R.: por. 68b); Por. Mt 11, 25; Łk 12, 54-59;

      24 X

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa.
Rz 8, 1-11; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); Ez 33, 11; Łk 13, 1-9;

      25 X

Trzydziesta Niedziela zwykła lub Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego.
Jr 31, 7-9; Ps 126 (125), l-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 3); Hbr 5, 1-6; Por. 2 Tm 1, 10b; Mk 10,46-52;

      26 X

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Rz 8, 12-17; Ps 68 (67), 2 i 4. 6-7ab. 20-21 (R.: por. 21a); J 17, 17ba; Łk 13, 10-17;

      27 X

Wtorek. Dzień powszedni.
Rz 8, 18-25; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a); Por. Mt 11, 25; Łk 13, 18-21;

      28 X

Środa. Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Ef 2, 19-22; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Łk 6, 12-19;

      29 X

Czwartek. Dzień powszedni.
Rz 8, 31b-39; Ps 109 (108), 21-22. 26-27. 30-31 (R.: 26b); Łk 19, 38; Łk 13, 31-35;

      30 X

Piątek. Dzień powszedni.
Rz 9,1-5; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); J 10, 27; Łk 14, 1-6;

      31 X

Sobota. Dzień powszedni.
Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 17-18 (R.: por. 14a); Mt 11, 29ab; Łk 14, 1. 7-11;