http://www.niedziela.pl/artykul/27641/nd/Kapitula-kolegiacka-w-Bieczu

Kapituła kolegiacka w Bieczu

Ks. Zbigniew Pałka

12 kwietnia, w czasie uroczystej Mszy św., miała miejsce instalacja Kapituły Kolegiackiej w Bieczu. Uroczystościom przewodniczył bp Kazimierz Górny, współkoncelebransami byli: ks. Jan Szczupak - kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie i ks. Wiesław Matyskiewicz - sekretarz Biskupa Rzeszowskiego. W uroczystości brali również udział przedstawiciele Kapituły Katedralnej: ks. dr Wiesław Szurek - wikariusz biskupi ds. formacji kapłańskiej i ks. dr Jerzy Buczek - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
Powołanie do istnienia Bieckiej Kapituły jest powrotem do najstarszych tradycji bieckiej kolegiaty i parafii farnej. Ostatnia cząstkowa kolegiata w niepodległej Polsce powstała właśnie w tym miasteczku, należało ono wtedy do diecezji krakowskiej. W XV w. istniały przy kolegiacie bieckiej altarie (pierwsza erygowana przez bp. Wojciecha Jastrzębca 4 kwietnia 1415 r. - altaria Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, następnie św. Katarzyny 1469 r., Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętych Zofii, Katarzyny, Małgorzaty, Doroty oraz Świętych Barbary, Apolonii, Agnieszki - obie erygowane w 1473 r., altaria Bożego Ciała 1482 r., św. Stanisława Biskupa i Męczennika 1485 r., św. Katarzyny i Przemienienia Pańskiego 1495 r., Matki Bożej Śnieżnej 1496 r., św. Anny 1511r., Rozesłania Apostołów 1520 r.) 18 lutego 1598 r. kard. Jerzy Radziwiłł urządził i erygował kolegium mansjonarzy bieckich. Kolegium tworzyło 6 wikariuszów - mansjonarzy i 2 gracjalistów. Szczegółowych informacji o działalności bieckiego kolegium nie posiadamy.
27 grudnia 2003 r. bp Kazimierz Górny, nawiązując do najstarszych bieckich tradycji, powołał do istnienia drugą w diecezji rzeszowskiej (po Kapitule Katedralnej) Kapitułę Kolegiacką w Bieczu. Kapituła posiada własny statut. Jej skład stanowi kolegium 24 kapłanów diecezjalnych, którzy wypełniają zadania wyznaczone przez Biskupa diecezjalnego. 12 kanoników gremialnych i 12 honorowych mianuje Biskup diecezjalny. Obecnie kanonikami gremialnymi zostali mianowani:
1. ks. dr Władysław Kret proboszcz parafii farnej w Bieczu - prepozyt Kapituły Kolegiackiej,
2. ks. prał. Wiesław Bodzioch - Libusza,
3. ks. prał. Stanisław Górski - Gorlice, fara - scholastyk Kapituły,
4. ks. prał. Jan Kulpa - Święcany,
5. ks. prał. Emil Midura - Gogołów,
6. dziekan ks. Zygmunt Kudyba - Nienaszów,
7. ks. kan. Eugeniusz Królik - Jasło,
8. dziekan ks. Tadeusz Paszek - Jasło,
9. ks. kan. Wacław Rybka - Szebnie,
10. ks. kan. Marian Putyra - Jasło Sobniów - sekretarz Kapituły,
11. ks. kan. Stanisław Ulaszek - Dąbrówka Gamrat - penitencjarz Kapituły,
12. ks. kan. Franciszek Motyka - Cieklin.
Strój kanonicki stanowi czarna sutanna z fioletowymi guzikami i obszywkami, komża, mantolet koloru fioletowego i biret z fioletowym pomponem. Kanonicy używają również dystynktorium z wizerunkiem św. Jadwigi Królowej i kolegiaty bieckiej.
W homilii podczas Mszy św. instalacyjnej Ksiądz Biskup przypomniał najważniejsze cnoty chrześcijańskie, których wzorem jest św. Królowa Jadwiga, Pani Wawelska. Są one programem działania Kapituły, ale także powinny być wyznacznikiem życia każdego chrześcijanina. W szczególny sposób wyakcentowana została wielka wiara świętej Władczyni, jej ufna modlitwa przed Czarnym Krzyżem na Wawelu i w bieckiej kolegiacie oraz serce wrażliwe na ludzką niedolę i cierpienie, czego owocem jest między innymi szpital Świętego Ducha ufundowany w Bieczu dla ubogich, obecnie odbudowywany jako cenna i jedyna tego rodzaju pamiątka po św. Jadwidze.
Kapituła powołana została „na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dla szerzenia kultu św. Jadwigi Królowej poprzez chrześcijańską troskę o ubogich i potrzebujących oraz wspieranie kształcenia młodzieży” (z dekretu o utworzeniu Kapituły) oraz w duchu wdzięczności za kanonizację św. Jadwigi Królowej szczególnie związanej z Bieczem, gdzie od wieków otaczana jest wielką czcią i szacunkiem.

Edycja rzeszowska 18/2004

E-mail:
Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
Tel.: (17) 852-52-74