http://www.niedziela.pl/artykul/722/nd/Wielkie-wydarzenie

Konsekracja kościoła w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie

Wielkie wydarzenie

BARBARA MYSZKOWSKA

Historia i współczesność

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to dzielnica Myszkowa - Mijaczów. Istnieje od 1973 r., najpierw jako wikariat terenowy, a od 1980 r. jako parafia.

Do niedawna domem modlitwy była mała zabytkowa kaplica, a częściowo sala parafialna w wybudowanym domu przeznaczonym na mieszkanie dla księży i sale katechetycze. Po zrywie Solidarności w 1980 r. ks. kan. Marian Kuzia uzyskał pozwolenie na budowę nowej świątyni.

Dziesięć lat (1990-2000) trwała budowa. Wiele wysiłku poświęcił jej śp. ks. Marian, który niespodziewanie i przedwcześnie zmarł w 1995 r.

Dokończenie budowy wystroju wnętrza i przygotowania świątyni do uroczystego poświęcenia dokonał w ciągu ostatnich 5 lat obecny proboszcz ks. kan. Jan Batorski - dziekan dekanatu myszkowskiego. Jest to - jak sam podkreśla - wspólne dzieło budowniczych, ofiarodawców z parafii i spoza oraz wszystkich zaangażowanych modlitwą i pracą. Przyczyniła się do tego także w znacznej mierze pomoc okolicznych zakładów i instytucji.

Bryła kościoła jest nowoczesna, według projektu architekta mgr. inż. Zygmunta Fagasa z Katowic. Architekturę wnętrza i całego otoczenia wykonali architekci z Częstochowy - mgr inż. Marian Kruszyński i mgr inż. Jerzy Kopyciak. Szczyt zdobi metalowy krzyż, a pod nim korona - symbol Matki Bożej.

Świątynia zachwyca swoim wnętrzem. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Narodzenia Najświętszej Maryi Panny namalowany przez panią Ninę Dudek z Częstochowy, a nad nim duża drewniana figura Jezusa Uwielbionego wstępującego do nieba, rzeźbionego przez Stanisława Trybalę ze Skomielnej Czarnej k. Myślenic. Piękne złocone tabernakulum wykonał prof. Zygmunt Kempa z Częstochowy. Witraż obok ołtarza przedstawia tablice Dekalogu - dar 11 rodzin z parafii. Nastrój tworzy delikatny, marmurowy wystrój ołtarza oraz marmurowa posadzka. Z prawej strony, nad bocznym marmurowym ołtarzem znajduje się obraz "Jezu, ufam Tobie", obok chrzcielnica, a naprzeciw witraż obrazujący chrzest Pana Jezusa w Jordanie - dar kół Żywego Różańca. Po lewej stronie powieszone zostały na ścianie stacje drogi krzyżowej, rzeźbione w drewnie przez tego samego rzeźbiarza. W całość wkomponowane są ławki i dwa duże zaciszne konfesjonały. Wszystko nabiera splendoru w blasku świateł.

Wokół kościoła jest dobrze zagospodarowany plac, chociaż jeszcze bez prawdziwego ogrodzenia. Utwardzone, wyłożone kostką brukową alejki, ukwiecone skwery, świeżo posadzone krzewy i przystrzyżone trawniki przykuwają wzrok przechodniów. Tablice informacyjne obrazują życie parafii, mówiąc o aktualnych sprawach oraz przypominają godziny nabożeństw.

Głównym elementem placu kościelnego jest krzyż jubileuszowy - ustawiony i poświęcony w ubiegłym roku podczas świętowania 25-lecia parafii.

Wszystko to mieści się obok zabytkowej kaplicy, która po gruntownym odrestaurowaniu w 1997 r. jest kościółkiem Narodzenia Pana Jezusa. W nim jest Kaplica Wieczystej Adoracji, a w dolnej części, w podziemiu, obszerna Kaplica Przedpogrzebowa.

Świątynia wraz z Kaplicą Wieczystej Adoracji to nasza wielka radość i duma - mówią parafianie. - Macie z czego być dumni - mówią przychodzący tu na modlitwę z różnych okolic.

Rok Jubileuszowy 2000 jest dla naszej parafii szczególny podwójnie. Tyle ważnych wydarzeń! Ale dla nas najważniejszym, historycznym wydarzeniem jest poświęcenie Bogu na wyłączne władanie naszego domu modlitwy, którego Patronką jest Boża Matka w tajemnicy Jej Narodzenia.

Małe misje

Konsekrację poprzedziły małe misje. Rozpoczęły się 6 września i były prowadzone przez misjonarza ks. Macieja Kubiaka z Poznania.

Ksiądz Misjonarz poświęcił figurę Matki Bożej przy ul. Krasickiego. Dzięki pani Aleksandrze i innym ofiarodawcom powstał na jej posesji piękny kącik poświęcony Matce Bożej z wysoko wzniesioną figurą Niepokalanej, jako wotum wdzięczności za 25 lat patronowania naszej parafii.

Pod znakiem Krzyża

Dzień 7 września przeżyliśmy pod znakiem Krzyża. Eucharystię o godz. 18.00 sprawował bp Jan Wątroba.

W homilii Ksiądz Biskup wskazał na wielką wymowę Chrystusowego Krzyża, zwłaszcza krzyża na cmentarzu, gdzie nasze myśli mają się kierować ku zmartwychwstaniu.

Wielka procesja z krzyżem wyruszyła na cmentarz. Wszyscy nieśli zapalone znicze. W asyście strażaków, częściowo wieziony, a częściowo niesiony przez mężczyzn krzyż z piękną figurą Pana Jezusa podążył na nowe parafialne miejsce wiecznego spoczynku. Przed krzyżem kroczyli ministranci i lektorzy oraz Ksiądz Biskup w otoczeniu kapłanów. Ks. prefekt Tomasz Gil prowadził modlitwę różańcową. Mimo późnej pory, w procesji szło bardzo dużo ludzi, modląc się żarliwie. Wyrazili w ten sposób radość z faktu, że parafia doczekała się własnego cmentarza i to w takim pięknym położeniu i w tak krótkim czasie. Procesję zabezpieczał wóz policyjny i strażacki.

Dzień odpustu

8 września to parafialna uroczystość odpustowa. Msza św. poranna była odprawiona w intencji śp. ks. Mariana Kuzi z okazji imienin i urodzin oraz 5. rocznicy śmierci.

Podczas głównej uroczystości odpustowej o godz. 18.00 Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ksiądz Misjonarz. Wygłaszając kolejną naukę, przypomniał ważne elementy z życia Maryi, ściśle związane z Jezusem. Uroczystą oprawę liturgii sprawował zespół muzyczno-wokalny oraz chór. W uroczystej procesji wzięła liczny udział młodzież oraz wszystkie wspólnoty. Niesiono przystrojone feretrony, różaniec i sztandar. Po procesji Ksiądz Misjonarz poświęcił ziarno siewne zbóż i innych nasion.

Odnowienie Duchowej Adopcji i Sakrament Pokuty

9 września jest w naszej parafii (od 1997 r.) dniem szczególnym. Już po raz trzeci grupa parafian odnowiła lub podjęła duchową adopcję dziecka poczętego.

Tym razem był to piękny dzień, bo nie tylko następujący po Narodzeniu Matki Bożej i poprzedzający konsekrację kościoła, ale także sobota - dzień w całości poświęcony Maryi.

Konsekracja

Nadszedł oczekiwany dzień 10 września - "dzień, który dał nam Pan". W oczekiwaniu na abp. Sanisława Nowaka Ksiądz Prefekt prowadził z tego miejsca modlitwę różańcową z wiernymi. Przyszło wielu parafian, okolicznych mieszkańców i zaproszonych gości.

Arcypasterza powitał Ksiądz Proboszcz, wypowiadając kilka słów dotyczących historii parafii i budowy kościoła. Arcybiskup częstochowski przemówił do zebranych, wyraził radość i wdzięczność za ten piękny dom Boży poświęcony Bożej Matce. Następnie, w procesji z krzyżem udał się do kościoła, idąc na czele dużej grupy zaproszonych kapłanów. Byli to księża rodacy, pracujący poprzednio w tej parafii i wielu innych.

Klucze Ksiądz Arcybiskup otrzymał od przedstawicieli Rady Parafialnej. Otworzył drzwi i pierwszy wkroczył do świątyni, po czym nastąpiła konsekracja - namaszczenie i poświęcenie ścian oraz głównego ołtarza. W ołtarz zostały wmurowane relikwie św. Dezyderiusza, biskupa - męczennika z IV w.

Liturgia całej uroczystości została ubogacona pięknym śpiewem młodzieży, zespołu muzycznego i chórzystów, a także procesją z darami, w której uczestniczyły różne wspólnoty działające w naszej parafii. Po zakończeniu Eucharystii Ksiądz Proboszcz złożył na ręce Księdza Arcybiskupa serdeczne podziękowanie najpierw Bogu i Matce Najświętszej za ten wielki dar, a potem Czcigodnemu Gościowi za akt konsekracji. Następnie podziękował śp. ks. Marianowi i wszystkim zmarłym, którzy trudzili się przy budowie, czcigodnym budowniczym i ofiarodawcom, robotnikom i pomocnikom, zakładom pracy i instytucjom, a także artystom, którzy tę świątynię upiększyli. Wyraził również gorące podziękowanie za modlitwę, której nie brakowało w tych wszystkich intencjach.

Ten dzień będziemy pamiętać do końca życia. Za ogrom duchowych przeżyć i wielkie dobro materialne słowa wdzięczności w imieniu parafian przekazała przedstawicielka Rady Parafialnej. Szczególne słowa uznania zostały skierowane pod adresem naszego czcigodnego duszpasterza - proboszcza ks. Jana, któremu tak wiele zawdzięczamy. Przyszłe pokolenia będą czytać słowa wyryte na tablicy w kruchcie: " Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest darem Parafian i ludzi dobrej woli dla Chrystusa i Jego Matki - w Roku Jubileuszowym 2000. Nasza modlitwa jest ciągłym wyrazem wdzięczności dla nich".

Edycja częstochowska 41/2000


ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
(34) 369-43-00