http://www.niedziela.pl/artykul/762/nd/Pachnacy-ziarnem-klos

Kamień

Pachnący ziarnem kłos

Tadeusz Boniecki

3 września w Kamieniu koło Chełma odbyły się powiatowe uroczystości dożynkowe. Mszę św. rozpoczynającą rolnicze świętowanie odprawił abp senior Bolesław Pylak. Starostami tegorocznych dożynek byli Renata Chęć z Poniatówki gm. Leśniowice i Mirosław Sawicki z Kamienia. Rolę gospodarzy pełnili starosta powiatu chełmskiego ziemskiego Adam Rychliczek, prezydent Chełma Henryk Dżaman i wójt gminy Kamień Kazimierz Stocki.

Uroczystości dożynkowe rozpoczął wójt gminy Kamień Kazimierz Stocki, który na wstępie powitał zaproszonych gości oraz delegacje rolników przybyłych ze wszystkich gmin powiatu chełmskiego. Przedstawił również starostów tegorocznych dożynek. Starościna Renata Chęć wspólnie z mężem Januszem prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 77 ha w miejscowości Poniatówka gm. Leśniowice. Osiąga w nim bardzo dobre wyniki w produkcji zbóż, buraków cukrowych i roślin strączkowych. Specjalizuje się również w hodowli bydła mlecznego. Starosta Mirosław Sawicki wraz z żoną Krystyną zamieszkuje w Kamieniu. Tam prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 30 ha. Uprawiają głównie zboża i rzepak. W swoim gospodarstwie starosta także uzyskuje plony znacznie przewyższające gminną średnią. - W dojrzewającym zbożu jakby nie widać rolniczego mozołu. Pachnący ziarnem kłos pozwalał zapomnieć o niedawnym trudzie i zawsze był symbolem dostatku oraz spokoju - mówił wójt Stocki.

Głównym punktem rolniczego święta plonów była uroczysta polowa Msza św. którą w intencji wszystkich rolników odprawił abp senior Bolesław Pylak. We słowie wstępnym Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że dożynki to nie tylko tradycja robienia wspaniałych wieńców, lecz również czas dziękowania Bogu za zebrane plony a także rolnikowi za uczciwą i jakże ważną pracę. W kazaniu nawiązując do przeczytanej wcześniej Ewangelii Arcybiskup Senior powiedział, że Pan Jezus zwraca uwagę na fakt iż prawo boskie jest zawsze ważniejsze od ludzkiego prawa natury. "To, co mówi sumienie, to jest najwyższe prawo. Natomiast prawa i zwyczaje ludzkie obowiązują tylko wówczas, jeśli są zgodne z prawem boskim". Nieco dłużej mówca zatrzymał się rozważając znaczenie pracy rolnika polskiego. - Rolnik pracuje nie tylko dla siebie, bo chleb jest dla wszystkich. Jednak dzisiaj nie docenia się jego trudu. To jest fakt jaki napawa lękiem - Arcybiskup Senior nawoływał również do odnowy rolnictwa i większej aktywności mieszkańców wsi. - Musicie uwierzyć w swoje siły. Nie chcę tutaj skrzywdzić rolnika, ale jest jakaś bierność na wsi. Organizowaliśmy Katolicką Wszechnicę Ludową i trudno było zgromadzić rolników na tych zajęciach. Mówi się często, że rolnik żywi i broni, ale ja zawsze dodaję że i współrządzi - mówił abp Pylak. Kaznodzieja przypomniał także sylwetkę Wincentego Witosa, będącego wielkim symbolem wspaniałej postawy rolnika i obywatela. " Jako premier widział zawsze całość narodu, a w nim chłopa i o jego godność walczył". Ksiądz Arcybiskup apelował o jedność podzielonego ruchu ludowego w Polsce. Mówił także o niebezpieczeństwach grożących dzisiejszej wsi polskiej. Do najważniejszych zaliczył wyprzedaż ziemi obcokrajowcom, starzenie się ludności wiejskiej i brak następców w gospodarstwach. Podsumowując kazanie abp Pylak wyraził troskę oto, żeby chleb był w naszej ojczyźnie zawsze sprawiedliwie dzielony i nigdy go nie zabrakło dla wszystkich.

Tuż po kazaniu, do ołtarza polowego wyruszył barwny korowód dożynkowy. Idące w nim delegacje z gmin Białopole, Chełm - miasto, Chełm - gmina, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wojsławice i Żmudź złożyły przed miejscem sprawowania Eucharystii kolorowe wieńce. - W tym korowodzie staramy się niejako wszystko ofiarować Bogu. Przynieść na ołtarz plony i przedstawić naszemu Panu prośby, cały trud polskiego rolnika - mówił ks. Józef Czerwieniec, proboszcz parafii w Kamieniu. Na czele dożynkowego korowodu szli starostowie Renata Chęć i Mirosław Sawicki którzy nieśli bochen chleba, symbol całorocznej pracy rolnika. Został on przekazany gospodarzom tegorocznych dożynek. Następnie Ksiądz Arcybiskup senior Bolesław Pylak poświęcił wszystkie wieńce i chleb. W czasie Eucharystii niesiono do ołtarza dary ofiarne. Mieszkańcy gminy Kamień na ręce Księdza Arcybiskupa przekazali kosz wypełniony najpiękniejszymi, dorodnymi owocami oraz dzban świeżego miodu. Oprawę muzyczną Mszy św. dożynkowej stanowił zespół z parafii pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku, którym kieruje ks. Krzysztof Krakowiak.

Ostatnim akcentem tej rolniczej Eucharystii były podziękowania. Jako pierwsi za udział w uroczystościach podziękowali Księdzu Arcybiskupowi rolnicy.- Cieszymy się że Ekscelencja jest dzisiaj z nami w dniu w którym wspólnie dziękujemy Panu Bogu za plony zebrane z naszych pól - Natomiast proboszcz parafii w Kamieniu ks. Józef Czerwieniec podziękował Arcybiskupowi Seniorowi za odprawioną Mszę św. i wygłoszone Słowo Boże -Ono umocniło nas w wierze do Boga i przywiązaniu do Kościoła Chrystusowego. Jak nakazuje tradycja, wszyscy zgromadzeni na dożynkach mogli również spróbować po kawałeczku chleba wypieczonego z tegorocznego ziarna, który podzielili gospodarze święta.

Bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się druga część uroczystości. Zainaugurował ją obrzęd obtańczenia wieńca. Następnie z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili zaproszeni goście. Na początku do zebranych zwrócił się starosta powiatu chełmskiego Adam Rychliczek, który nakreślił obecną sytuację panującą w rolnictwie. Święto plonów rolników z powiatu chełmskiego zakończyła część artystyczna. Złożyły się na nią występy zespołów śpiewaczych, pieśni i tańca a także kapel. Imprezą towarzyszącą tym dożynkom była wystawa nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz konkurs dla sołtysów z zakresu znajomości bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

Edycja lubelska 41/2000

E-mail:
Adres: Kuria Metropolitalna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
Tel.: 0-607-66-91-92, tel./fax (0-81) 743-68-47, 532-10-58, wew. 303