2014-06-05 14:21
http://www.niedziela.pl/artykul/9835/Warszawa-otwarto-pierwszy-w-Polsce-Ogrod

Warszawa: otwarto pierwszy w Polsce Ogród Sprawiedliwych

awo / Warszawa / KAI

W Ogrodzie Sprawiedliwych co roku wyrastać będą drzewka dedykowane tym, w Europie i poza nią, którzy ratowali życie innych lub występowali w obronie ludzkiej godności – w czasie nazizmu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciw ludzkości, popełnionych w XX i XXI wieku. Towarzyszące im symboliczne kamienie opatrzone będą inskrypcjami wyjaśniającymi za jaki czyn dana osoba została uhonorowana.

Jako pierwsi w warszawskim Ogrodzie upamiętnieni zostali: Marek Edelman – jeden z przywódców powstania w warszawskim getcie, Magdalena Grodzka-Gużkowska - działaczka Rady Pomocy Żydom „Żegota" i współpracowniczka Ireny Sendler, Jan Karski - legendarny kurier i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, który podczas II wojny informował Zachód o Holokauście, włoska misjonarka s. Antonia Locatelli, która przeciwdziałała ludobójstwu w Rwandzie, Tadeusz Mazowiecki - pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej i rosyjska dziennikarka Anna Politkowska.

S. Locatelli, jak wiele tysięcy chrześcijańskich misjonarzy wierzyła, że jej powołaniem jest niesienie pomocy ludziom skrzywdzonym. Cierpiącym z powodu braku dostępu do dóbr materialnych, do nauki i kultury. Prześladowanym z powodów politycznych i religijnych. Nękanym wojnami i przewrotami. Za tę wiarę oddała życie – podkreślił o. Wacław Oszajca SI, wchodzący w skład Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie.

W uroczystości otwarcia Ogrodu wzięli udział bliscy uhonorowanych osób, a także przedstawiciele władz Warszawy i dzielnicy Wola oraz przedstawiciel Ambasady Republiki Włoskiej Andrea Luca Lepore.

Ogród Sprawiedliwych, usytuowany jest w centrum Warszawy, pomiędzy ulicami Dzielną i Pawią, w pobliżu al. Jana Pawła II. Jak podkreślają władze dzielnicy Wola, jest to miejsce szczególne, ponieważ znajduje się w obrębie murów warszawskiego getta.

Pierwszy Ogród Sprawiedliwych został otwarty w 2003 r. w Mediolanie. Dotychczas upamiętniono w nim 35 osób, które w sytuacjach ekstremalnych nie zawahały się wystąpić w obronie godności człowieka.