Reklama

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

2012-11-19 12:00

Beata Pieczykura
Edycja toruńska 12/2009

Tradycyjnie w pierwszą sobotę marca (7 marca) młodzież maturalna z diecezji toruńskiej pielgrzymowała do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze pod hasłem: „Otoczmy troską życie”

Organizatorem pielgrzymki był ks. Wojciech Murawski, diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Pielgrzymom towarzyszyli: księża, katecheci, dyrektorzy szkół, wychowawcy i nauczyciele. W przededniu matury i wyboru studiów młodzi, w liczbie ok. 3. tys., prosili przez ręce Matki Bożej o opiekę, potrzebne łaski, szczególnie o dar rozumu, a także o pomyślne zdanie egzaminów.
Centralnym punktem pielgrzymki była koncelebrowana Msza św., sprawowana w Kaplicy Cudownego Obrazu i Bazylice w intencji maturzystów, pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego. Zebranych powitał podprzeor Jasnej Góry o. Sebastian Matecki i zachęcił do podjęcia trudu wychowania sumień: „Chcecie tu odnaleźć swoje drogi, wypowiedzieć swoje serce, z Nią pouzgadniać przyszłość. Najważniejsza jest wasza dojrzałość wewnętrzna, postawa całego życia. W tym roku duszpasterskim mówimy: «Otoczmy troską życie». Tą troską otaczamy najpierw życie wasze i przyjmuje je, by każdy dzień wykorzystać z wielką odpowiedzialnością w świetle Bożych przykazań i Ewangelii”.
Kościół miłuje młodych, troszczy się o ich wszechstronny rozwój i zaprasza do radości i świętości, by żyli w światłości. W tym duchu w homilii bp Józef Szamocki przypominał, że życie, jak i powołanie, jest darem, a Najwyższy jest dawcą życia: „Bóg jest naszym Panem. Życie to nie gra w Internecie, ale chodzenie Jego drogami i przestrzeganie przykazań”. Pomocą w odkrywaniu swojego powołania, w odpowiedzeniu sobie na pytanie: Kim mam być w przyszłości, jest uważne słuchanie Słowa Bożego. Dlatego młodzi, szukający drogi życiowej, dorastający do miłości i odpowiedzialności, przybywają do domu Matki, by tam Jezus ich umacniał swoją łaską, także w sakramentach pokuty i Eucharystii. „Przyjechaliśmy tutaj szukać Boga całym sercem, zawierzyć i szczerze wypowiedzieć za psalmistą: «Panie przestrzegać będę Twoich przykazań, abyś mnie nigdy nie opuścił». Tutaj bierzemy w swoje ręce najważniejsze sprawy, ale wsłuchani najpierw w Słowo Boże. (...) Stajesz przed egzaminem dojrzałości, Pan Jezus wzywa najpierw, byś zdał go przed Nim” - podkreślił Biskup Józef. Nawiązując do Ewangelii, zachęcił zebranych do odpłacania dobrem za zło: „Miłość nieprzyjaciół jest trudna, ale możliwa, i ona zwycięża świat”. Wzorem takiej postawy, która rodzi się z zawierzenia Bogu, są m.in. ks. Jerzy Popiełuszko i Jan Paweł II.
Pielgrzymi, umocnieni Słowem i Chlebem Eucharystycznym, spotkali się w sali o. Kordeckiego z ks. Markiem Batorem, proboszczem parafii akademickiej w Częstochowie. Duszpasterz studentów przypomniał, jak ważna jest moc świadectwa, a źródłem szczęścia i dobra jest Bóg, który jest radością, miłością i pokojem. „W dzisiejszym świecie nie wystarczy być dobrym człowiekiem, mamy dążyć do świętości i z miłością nosić znak krzyża” - apelował Ksiądz Marek. Przestrzegał, by nie nosić talizmanów. Czas studiów jest nie tylko okresem zdobywania wykształcenia, lecz także wzrostu duchowego. Dlatego ważne jest, aby przyszli studenci pamiętali o wierności Bogu, zaufaniu rodziców, a także szukali duszpasterstwa akademickiego, by nie zagubić się w wolności. Wspólnoty chrześcijańskie, także ośrodki akademickie, pomagają młodym stawać się odpowiedzialnymi katolikami, świadczącymi o miłości Boga i bliźniego w swoim środowisku.
Wieczorem młodzi rozważali tajemnicę męki i śmierci Chrystusa podczas Drogi Krzyżowej na wałach jasnogórskich. Nabożeństwo przygotowali i prowadzili maturzyści z VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowała młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu i I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z katechetami. Z kolei oprawę muzyczną Mszy św., spotkania z ks. Batorem i Drogi Krzyżowej zapewnił zespół z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu.
Coroczną pielgrzymkę zakończył Apel Jasnogórski. W roku poświęconym trosce o życie maturzyści - przed obliczem Królowej Polski - rozeznawali swoje powołanie, Bogu zawierzyli przyszłość oraz dziękowali Mu za dar życia i otrzymane talenty.

Poczta Polska honoruje znaczkiem Annę Walentynowicz

2019-06-24 12:56

Justyna Siwek

Portret Anny Walentynowicz widnieje na najnowszym znaczku Poczty Polskiej, który trafia do obiegu 24 czerwca br. Uroczysta prezentacja znaczka odbędzie się w Stoczni Gdańskiej w historycznej Sali BHP z udziałem rodziny dawnej opozycjonistki oraz przedstawicieli rządu, IPN-u i Poczty Polskiej. Rok 2019 – zgodnie z decyzją Sejmu – to rok Anny Walentynowicz.

media.poczta-polska.pl

Znaczek obiegowy z wizerunkiem Anny Walentynowicz przedstawionej na tle stoczniowych dźwigów zostaje wprowadzony do obiegu w nakładzie 1 mln sztuk. Jego autorem jest Maciej Jędrysik.

– Dzisiaj Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek z wizerunkiem Anny Walentynowicz. To wyraz uznania dla tej wybitnej postaci. Nazwisko Anny Walentynowicz ma swoje godne miejsce w historii polskiego ruchu robotniczego i w historii Polski. Emitując ten znaczek Poczta Polska wypełnia niezwykle ważną misję edukacyjną – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

media.poczta-polska.pl

We wrześniu 1980 r. Anna Walentynowicz została członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Gdańsku. Była jedną z najpopularniejszych postaci „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. została internowana w Fordonie, a następnie w Gołdapi. W 1981 r. Służba Bezpieczeństwa próbowała ją otruć. Po wypuszczeniu na wolność współorganizowała głodówki, uczestniczyła w licznych spotkaniach w kościołach, pisała osobiste protesty i oświadczenia skierowane do władzy. W okresie PRL była wielokrotnie nękana przez komunistów.

– Nie ulega wątpliwości, że to jedna z najważniejszych postaci w najnowszej historii Polski. Odegrała kluczową rolę w latach 80 i 90. Kiedy na początku sierpnia 1980 r., na pięć miesięcy przed odejściem na emeryturę, rozwiązano z nią umowę o pracę, robotnicy Stoczni Gdańskiej zażądali natychmiastowego przywrócenia jej do grona zatrudnionych. Właśnie to żądanie stało się pierwszym postulatem strajku, który rozpoczął się 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Za swoją działalność Anna Walentynowicz została odznaczona w maju 2006 r. przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Zginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

– Poczta Polska upamiętnia na znaczkach i kartkach pocztowych najważniejszych Polaków. Anna Walentynowicz należy do tego grona. Ta skromna, ale też niezwykle silna kobieta powinna być wzorem do naśladowania dla współczesnych. Bez niej nie byłoby wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej. Winni jesteśmy oddawać jej należny hołd – podkreśla Przemysław Sypniewski.

Oprócz okolicznościowego znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę wydawaną w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej wizerunek Anny Walentynowicz oraz grafika przedstawiająca jeden z numerów „Robotnika Wybrzeża”, pisma Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża z ułożoną na wierzchu kromką chleba. Periodyk wydawany był nieregularnie od sierpnia 1978 do maja 1980 roku. Walentynowicz wchodziła w skład redakcyjny tej gazety.O znaczku:

autor projektu: Maciej Jędrysik

liczba znaczków: 1

wartość: 8,70 zł

nakład: 1 000 000 szt.

technika druku: rotograwiura

format znaczka: 25,5 x 31,25 mm

papier: fluorescencyjny

arkusz sprzedażny: 100 znaczków

data wprowadzenia do obiegu: 24 czerwca 2019 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wręczono medale zasłużonym dla Archidiecezji Warszawskiej

2019-06-24 22:33

Łukasz Krzysztofka

40 osób świeckich i jedna siostra zakonna zostało nagrodzonych medalami "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej", które w archikatedrze warszawskiej, w jej święto patronalne św. Jana Chrzciciela, wręczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Uhonorowanie medalami odbyło się przed uroczystą Mszą św. odpustową, którą z metropolitą warszawskim koncelebrowali proboszczowie parafii nagrodzonych osób.

- Najbardziej cenię sobie to, że wszyscy odznaczeni w sposób szczególny potrafią praktykować swoje powołanie na mocy powołania chrzcielnego, które jest u podstaw wszystkich powołań – powiedział w homilii podczas Mszy św. metropolita warszawski. Kard. Nycz przywołał słowa papieża Franciszka, który uczy, że u podstaw wszystkich szczegółowych powołań stoi miłość. - Jeśli nie ma miłości u podstaw, będzie się tylko krążyć wokół spraw własnych – nawiązywał do słów Ojca św. metropolita warszawski.

Pasterz Kościoła warszawskiego podkreślił również, że przyznane dzisiaj odznaczenia, do których kandydatów zgłaszali proboszczowie ich parafii, są dowodem na mocną współpracę duchownych ze świeckimi i ich odpowiedzialność za Kościół lokalny. – Za tę współpracę bardzo wam dziękuję i proszę Boga, żeby nigdy nie zabrakło takich katolików świeckich, przez których Słowo Chrystusa jest obecne wszędzie tam, gdzie są posłani ludzie – powiedział na zakończenie homilii kard. Nycz.

Wśród uhonorowanych medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” znalazł się m.in. prof. Włodzimierz Kluciński – wieloletni rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, należący od lat do Komitetu Promocyjnego Budowy Świątyni Opatrzności Bożej oraz jego małżonka Jadwiga Klucińska, z zawodu ekonomistka, zaangażowana m.in. w budowę kościoła oraz wolontariat Caritas w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

Jedyna w gronie odznaczonych siostra zakonna – s. Leonia Maria Kalandyk ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej od 20 lat pracuje w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Była katechetką w szkole podstawowej i gimnazjum. Założyła wspólnotę Kręgu Biblijnego RUAH, ponadto pracuje jako kancelistka, przygotowuje młodzież i dorosłych do przyjęcia sakramentów.

Z sylwetkami wszystkich nagrodzonych osób można zapoznać się na stronie archidiecezji warszawskiej:

http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/zaangazowani-swieccy-z-medalami-za-zaslugi-dla-archidiecezji-warszawskiej/

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są dwa razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub parafii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem