Reklama

10-lecie beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Bł. Księże Stefanie, módl się za nami!

2012-11-19 12:00

Ks. Józef Nowakowski, kustosz Sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu
Edycja toruńska 26/2009

Toruń 7 czerwca 1999 r. został zaszczycony wizytą następcy św. Piotra Jana Pawła II. W godzinach południowych Gość przybył na toruńskie lotnisko, następnie witany na ulicach przez rzesze torunian przybył do katedry i po modlitwie udał się do domu biskupiego. Tę samą drogę przebył, udając się na spotkanie rektorów i profesorów wyższych uczelni z całej Polski. Tego dnia już w porze południowej do Torunia przybyło ponad 100 tys. pielgrzymów z naszej diecezji, którzy - po pierwszym powitaniu Ojca Świętego na ulicach - udali się na lotnisko. Wśród radosnej modlitwy niezauważalnie minęły ponad 2 godziny oczekiwania na rozpoczęcie nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Wiele ówczesnych refleksji opisano w kilku wspomnieniowych książkach, albumach i wielkiej księdze pod red. dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego.
Ze względu na fakt, że Bydgoszcz i Toruń (1999 r.), i Włocławek (1991 r.) miały swoje spotkania z Janem Pawłem II 7 czerwca, właśnie w tym dniu od roku województwo kujawsko-pomorskie obchodzi wspólne święto. Tegoroczne obchody 10-lecia tamtych spotkań zostały szczególnie zaakcentowane wieloma wydarzeniami religijnymi i kulturalnymi. Uroczystości wojewódzkie i miejskie, uniwersyteckie i diecezjalne wypełniły programem dni poprzedzające oraz dni 7 czerwca aż do 9 czerwca.

Nieco historii kultu bł. Księdza Stefana

Dla Sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego 7 czerwca - dzień 10. rocznicy - był szczególnym wyzwaniem. Głównym powodem było to, że pracujący w naszej parafii od 1 lipca 1938 r. do chwili aresztowania, 18 października 1939 r., ks. Frelichowski został wyniesiony w tym dniu przez Jana Pawła II do grona błogosławionych. Innymi racjami mobilizującymi nas do modlitwy i uroczystego przeżycia tego dnia były fakty: w tym kościele od lat powojennych modliliśmy się w dzień jego śmierci w KZ Dachau (23 lutego) o beatyfikację (osobiście uczestniczyłem w nich od 1972 r.), od 23 lutego 1985 r. w południowej ścianie kościoła przechowujemy kostkę z jego palca (obecnie prochy), w tym też kościele 18 lutego 1995 r. został zakończony proces sprawdzający męczeństwo Księdza Stefana, a przede wszystkim stale modlimy się o jego kanonizację. Nowym akcentem bliskim nam od niezapomnianego dnia beatyfikacji stało się życzenie wypowiedziane przez Jana Pawła II w czasie przemówienia beatyfikacyjnego, aby bł. Stefan został patronem harcerzy, nauczycielem szlachetności oraz orędownikiem pokoju i pojednania.
Tegoroczne uroczystości wpisały się w żywy kult Błogosławionego zaczęty już w dniu beatyfikacji. Tysiące pątników modliło się w sanktuarium, a kilkaset osób dokonało wpisów do „Księgi podziękowań i próśb” wyłożonej przy grobie kości palców. Wśród nich było bardzo wielu spośród środowiska harcerskiego. Parafia zaczęła służyć modlącym się do bł. Stefana. Ten wzgląd spowodował, że biskup toruński Andrzej Suski 31 marca 2001 r. podniósł kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do godności Sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Odtąd doroczne uroczystości 21 i 23 lutego związane z Błogosławionym były zawsze ubogacone różnorakimi programami „Uroczystego wspomnienia” i Mszą św. z modlitwą o jego rychłą kanonizację. W tym roku przeżyliśmy 23 lutego jako przygotowanie do 10-lecia beatyfikacji i wizyty Jana Pawła II, uczestniczyliśmy w Mszy św. w intencji rychłej kanonizacji w kościele i programie okolicznościowym w Teatrze im. Wilama Horzycy.

Reklama

Druhu Wicku prowadź nas

W tym roku sanktuarium zaprosiło środowisko harcerskie do udziału w dwóch wydarzeniach. Pierwszym były Rekolekcje dla Kapelanów i Duszpasterzy Harcerskich w kwietniu (14-17). Przy udziale ok. 50 uczestników prowadził je naczelny kapelan ZHR ks. hm. Krzysztof Masiulanis. Program tych rekolekcji obejmował część modlitewną, która odbywała się w Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku, a w części okolicznościowej nawiedzono Fort VII, toruńską Starówkę, gdzie pracował, a także Chełmżę, gdzie przeżył młodość. Drugie zaproszenie do Torunia dotyczyło odbycia Pielgrzymki Harcerskiej Toruń 2009 do Torunia. Jej program zaczął się o godz. 22.00 przy pomniku bł. Stefana - symbolu harcerskiej służby - na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym, modlitwy kontynuowano aż do północy. Od początku była obecna komendantka chorągwi hm. Lucyna Andrysiak i komendantka hufca hm. Lidia Lach, a służbę w pełnym składzie przez całą pielgrzymkę pełnił Klerycki Krąg Harcerski „Wicek” działający w Wyższym Seminarium Duchownym. Przygotowana przez Naczelnego Kapelana ZHP „Via Lucis” przypomniała modlącym się heroiczne życie Księdza Stefana i stała się zawierzeniem Bogu - przez wstawiennictwo bł. Stefana - harcerskich problemów i oczekiwań. „Błogosławiony czuwaj nad nami! Patronie naszych niełatwych dróg. Po całym świecie bądź z harcerzami, jak w ziemi ojców świątynny próg” (refren pieśni „Zamieszkaj Druhu znów pod namiotem”).
Wypada tu wspomnieć, że wychowawcy i alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu ten rok 10-lecia beatyfikacji zaczęli przeżywać wcześniej. W dniach 22-24 maja odbyli autokarową pielgrzymkę do KZ Dachau. Ze względu na liczbę kilometrów była to pielgrzymka z pełnym poświęceniem. Zaangażowanie KKH „Wicek” pogłębiło znane fakty historyczne. Jeden z alumnów podsumował tę „ostrą” pielgrzymkę: „Od nawiedzenia KZ Dachau wszystkim nam z większą czcią i miłością biją serca. Dotknęliśmy pola duszpasterskiej ofiary naszego Patrona. Jego dostosowywanie się do możliwości służby będzie dla mnie wzorem”.

Sanktuarium przed 7 czerwca 2009

W sanktuarium wierni składają podziękowania i prośby, które zawsze zanosi się w czasie nabożeństw. Jednak służba sanktuarium to również przygotowywanie i powierzanie relikwiarzy kościołom oraz osobom, które zaraz po beatyfikacji o nie prosili z intencją modlitwy. Dwudziesty relikwiarz bł. Stefana doczekał się powierzenia Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym (28 maja) z okazji 28. rocznicy śmierci sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w czasie specjalnie odbytej tam pielgrzymki parafialnej.
W ramach przygotowania do uroczystości 10. rocznicy 30 maja odbyła się kolejna pielgrzymka „Szlakiem młodości bł. Stefana”. Nawiedzaliśmy Chełmżę, celebrując uroczystą Eucharystię w intencji kanonizacji Patrona, Piaseczno - Sanktuarium Królowej Pomorza - Matki Jedności i Pokoju oraz Pelplin. Kilkugodzinne nawiedzenie Pelplina wypełniła modlitwa o kanonizację w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego oraz w katedrze, miejscu święceń Stefana. Modliliśmy się również przy grobie ks. inf. Franciszka Janka, byłego proboszcza naszej parafii, ks. Jerzego Zięby oraz wielu bliskich nam osób na toruńskim cmentarzu.
Wreszcie niedziela, 7 czerwca 2009 r., 10. rocznica beatyfikacji i wizyty Jana Pawła II w Toruniu - dalszy ciąg uroczystości. Wszystkie Msze św. cieszyły się bardzo licznym uczestnictwem torunian. O godz. 10.30 bp Józef Szamocki celebrował Eucharystię na zakończenie Pielgrzymki Harcerskiej Toruń 2009 pod hasłem: „Druhu Wicku prowadź nas”. Uczestniczyli w niej prowadzący pielgrzymkę od soboty naczelny kapelan ZHP ks. phm. Ronald Kasowski oraz komendantka Hufca ZHP Toruń hm. Lidia Lach. Intencją modlitw licznych wiernych była harcerska wierność Bogu, Polsce i bliźnim. Tak było i trzeba, aby było nadal, jak przez 90-lecie ZHP w Toruniu i 100-lecie skautingu w świecie. W homilii Biskup Józef przypomniał Ducha, którym żył bł. Stefan, w którym oprócz radości znalazło się bohaterstwo gotowości na cierpienie, a nawet oddanie życia. Podkreślił, że tych darów okolicznościowych jest więcej i są one przyczyną naszej radosnej wdzięczności - pontyfikat Jana Pawła II, wielokrotne pielgrzymki do Polski, nawiedzenie Torunia i beatyfikacja, to szczególny dar dla harcerzy i kapłanów. Te dary są dla nas inspiracją, abyśmy konkretną służbę w nich ukazaną spełniali zarówno wobec dusz bliźnich, jak i cielesnych potrzeb. Nasz umysł niech je pamięta, nasza wola niech z nich czerpie natchnienie, a nasza życiowa służba będzie otwarta na natchnienia Ducha Świętego i pozwoli innym dotknąć miłości Bożej przez nasze świadectwo.
Po uroczystej Mszy św. zebrani przy pomniku Jana Pawła II na Jordankach modlili się o jego beatyfikację. Przed modlitwą ks. phm. Ronald Kasowski przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Toruniu do nas, harcerzy: „Zwracam się także do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy Błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju, i pojednania”. Na te słowa zaśpiewali Modlitwę harcerską - „O Panie Boże, Ojcze nasz”. Spotkanie zakończono braterskim kręgiem.
Popołudniowe uroczystości zaczęły się o godz. 17.45, po programie harcerskim przy pomniku bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, obok Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie studenci WSD, harcerze i Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa powitali gości przybyłych z uroczystości sprzed auli UMK:bp. Andrzeja Suskiego, rektora UMK prof. Andrzeja Radzimińskiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, przewodniczącego Rady Miasta Waldemara Przybyszewskiego, komendantkę chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP hm. Lucynę Andrysiak oraz członków Rady Miasta. Odśpiewano pieśni: hymn harcerski, „Święta miłości kochanej Ojczyzny” i „Harcerską dolę”. Zebranych powitali rektor WSD ks. dr Krzysztof Lewandowski i hm. Lidia Lach. Kapelan hufca ZHP Toruń ks. pwd. Józef Nowakowski zaprosił uczestników, aby w pochodzie „Wierności Patronowi” przeszli do sanktuarium pod przewodnictwem orkiestry. Pochód przemierzał naszą parafię - przy wielkim zainteresowaniu mieszkańców - ulicami: Sienkiewicza, Fałata, Kraszewskiego i Aleją Jana Pawła II. W sanktuarium orkiestra zagrała kilka utworów w ramach programu pt. „Pieśń harcerska Patronowi w hołdzie”.
O godz. 19.00 w radosnym nastroju długi pochód liturgiczny, ubogacony obecnością harcerzy, sztandarami województwa, miasta i parafii oraz wielu kapłanów, rozpoczął koncelebrowaną Mszę św. w intencji rychłej kanonizacji bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego. Przy pięknej dekoracji relikwii bł. Stefana licznie zgromadzonych przedstawicieli władz miejskich, samorządowych i harcerskich powitał ks. prał. Józef Nowakowski, wprowadzając w myśli ideowe uroczystości. Są nimi: wdzięczność za wiele łask uzyskanych w sanktuarium za przyczyną bł. Księdza Stefana, żywy i wzrastający kult, ożywiający nadzieję na szczególne łaski, świadczące o cudownym działaniu Błogosławionego, wdzięczność Janowi Pawłowi II za wyniesienie Księdza Stefana do grona błogosławionych i intencja Mszy św. o kanonizację Błogosławionego. W homilii bp Andrzej Suski ukazał źródło energii w działaniu „Błogosławionego bohatera miłości pasterskiej - miłość do Boga i konkretnego człowieka. Czynił to wtedy, gdy przewodniczył modlitwom, gdy udzielał sakramentów świętych, gdy prowadził katechezy, gdy odezwał się przyjaznym słowem, gdy w tamtych warunkach zorganizował Caritas. Bł. Stefan Wincenty Frelichowski - druh Wicek - jest wzorem wielkich, wiecznych, Bożych ideałów, człowieka w życiu indywidualnym, rodzinnym, społecznym i harcerskim. Dlatego może być i jest patronem, nauczycielem szlachetności oraz orędownikiem pokoju i pojednania”. Po modlitwie o kanonizację i błogosławieństwie, przy akompaniamencie orkiestry, uczestnicy oddali cześć Błogosławionemu przez ucałowanie relikwii. „Bł. Księże Stefanie, chlubo miłości Boga i ludzi, módl się za nami przed tronem Pana, by miłość Jego w nas zajaśniała!”.
Orkiestra harcerska poprowadziła zebranych pod pomnik Jana Pawła II na Jordankach na modlitwę o jego beatyfikację. Bp Józef Szamocki, przewodnicząc modlitwie, przypomniał, że dziękczynienie za beatyfikację Księdza Stefana jest dla nas również wezwaniem do modlitwy o beatyfikację Jana Pawła II. Na zakończenie orkiestra harcerska zadedykowała Ojcu Świętemu pieśń „Abba Ojcze”, którą grała mu w 2001 r. w czasie spotkania z młodzieżą, a którą zgromadzeni wspólnie zaśpiewali entuzjastycznie. Przeżyte uroczystości będą jeszcze bardziej mobilizowały zespół parafialny do służenia Patronowi sanktuarium.

Trzeba przylgnąć do serca Chrystusa

2019-04-23 21:00

mip (KAI/AW) / Warszawa

Nie wystarczy poznać Chrystusa intelektem, ale w relacji do niego powinniśmy uruchomić to, co nazywamy sferą uczuć, symbolicznie określaną sercem. Trzeba przylgnąć do Jego serca - powiedział bp Piotr Jarecki. Warszawski biskup pomocniczy odprawił we wtorek w stołecznym kościele św. Wojciecha dziękczynną Mszę świętą z okazji 25. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Odnosząc się do odczytanej Ewangelii biskup zwrócił uwagę na to, czego uczy nas dzisiaj Maria Magdalena. Hierarcha wskazał, że jest ona przykładem postawy nieustannego powracania do Chrystusa, przywoływania jego Zmartwychwstania. – Jest ona także świadectwem, że nie wystarczy poznać Chrystusa intelektem, ale w relacji do niego powinniśmy uruchomić to, co nazywamy sferą uczuć, symbolicznie określaną sercem. Trzeba przylgnąć do Jego serca – podkreślił hierarcha.

Bp Jarecki przypomniał również, że Maria Magdalena jest znakiem Bożego miłosierdzia. – Ona osobiście doznała miłosiernej miłości Boga i odpowiedziała na tę miłość. Na miłość odpowiada się miłością – zaznaczył biskup. Hierarcha zaznaczył, że Maria Magdalena uczy nas pogłębionego chrześcijaństwa. – Jest ona dobrym przykładem również dla nas, jak w pogłębionej formie poznać Chrystusa i jak prawdziwie głosić Chrystusa światu – podkreślił biskup. Zachęcił do naśladowania świętej.

Odnosząc się do obchodzonego jubileuszu bp Jarecki wskazał, upływa on w kontekście wielkiego dziękczynienia Bogu i ludziom za dobro, jakiego doświadczył najpierw w życiu kapłańskim, a potem biskupim. Przyznał także, że jest to okazja do wyrażenia pokory, uznania własnej słabości i błagania o przebaczenie, a także do wołania o Bożą łaskę, „bez której człowiek nic nie znaczy”.

Słowa uznania dla posługi biskupa przekazał metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. „Przez 13 lat służył pomocą Archidiecezji w czasie pasterzowania kardynała Józefa Glempa, a od 12 lat jest jednym z moich najbliższych współpracowników. Serdecznie dziękuję i zapraszam cały Kościół warszawski do modlitewnego dziękczynienia za biskupa Piotra” – napisał kardynał w komunikacie do wiernych archidiecezji warszawskiej.

Mszę dziękczynną jubilat odprawił w kościele św. Wojciecha na stołecznej Woli. Od lat hierarcha pielgrzymuje tam w dniu swoich święceń, by dziękować i zawierzyć swoje posługiwanie liturgicznemu patronowi tego dnia - świętemu Wojciechowi, biskupowi i męczennikowi, głównemu patronowi Polski.

- To miejsce, z którym jestem szczególnie zżyty. Jeszcze przed święceniami kapłańskimi posługiwałem tutaj jako diakon – przypomniał biskup. Wskazał także na szczególną osobistą cześć wobec patrona świątyni – świętego Wojciecha.

W liturgii uczestniczyli duchowni i świeccy – przyjaciele i współpracownicy biskupa Piotra Jareckiego. Przybyły delegacje Akcji Katolickiej oraz przedstawiciele wspólnot zakonnych z terenu archidiecezji warszawskiej.

***

Bp Piotr Jarecki jest doktorem nauk społecznych, biskupem tytularnym Avissa i pomocniczym archidiecezji warszawskiej.

Urodził się 29 czerwca 1955 roku w Sierpcu na terenie diecezji płockiej. Syn Józefa i Jadwigi z domu Melibruda. 1 czerwca 1980 r. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego święcenia prezbiteratu. Dwa lata pracował jako wikariusz w par. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie.

Studiował w seminariach duchownych płockim i warszawskim, a także w Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał licencjat z teologii w zakresie katolickiej nauki społecznej. Studia doktorskie odbył w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Po powrocie z Rzymu był referentem w Sekretariacie Prymasa Polski oraz pełnił obowiązki wykładowcy nauk społecznych w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 1994 r. został desygnowany na urząd zastępcy sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Ogłoszony biskupem 16 kwietnia 1994 r., konsekrowany został przez kard. Józefa Glempa 23 kwietnia w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Współkonsekratorami byli pierwszy biskup warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Marian Duś oraz sekretarz Kongregacji ds. Biskupów abp Jorge María Mejía. Jako dewizę biskupią bp Jarecki przyjął słowa „Testimonium perhibere veritati” (Dawać świadectwo prawdzie).

Na początku swojej posługi biskupiej bp Jarecki był mocno zaangażowany w reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce. Stąd w latach 1996-2003 był jej Krajowym Asystentem Kościelnym.

Od grudnia 2004 r. do 2012 r. był przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Unii Europejskiej oraz przedstawicielem polskiego episkopatu w COMECE, której od 2006 r. do 2012 r. był wiceprzewodniczący. Przez dwie kadencje był również członkiem Papieskiej Rady „Iustitia et pax”.

W kurii warszawskiej bp Jarecki, podobnie jak pozostali biskupi pomocniczy, pełni funkcję wikariusza generalnego. Jest archidiakonem Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, członkiem Rady Biskupiej, Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Program podróży Franciszka do Rumunii

2019-04-24 16:29

pb, st (KAI) / Watykan

W dniach 31 maja - 2 czerwca papież Franciszek przebywać będzie w Rumunii. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś zaktualizowany program tej podróży apostolskiej.

elpapacol/instagram

Piątek, 31 maja

8.10 odlot z lotniska Fiumicino w Rzymie

11.30 (10.30 w Polsce) przylot na lotnisko Otopeni w Bukareszcie,

12.05 (11.05) uroczystość powitania przy wejściu do kompleksu pałacu prezydenckiego Cotroceni

12.20 (11.20) Wizy kurtuazyjna wizyta u prezydenta Rumunii

12.50 (11.50) spotkanie z premierem w pałacu prezydenckim Cotroceni

13.00 (12.00) spotkanie z władzami, społeczeństwem obywatelskim i korpusem dyplomatycznym w pałacu prezydenckim

15.45 (14.45) prywatne spotkanie z prawosławnym patriarchą rumuńskim w pałacu patriarszym,

16.15 (15.15) Spotkanie ze Synodem Stałym Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego w pałacu patriarszym

17.00 (16.00) Modlitwa „Ojcze nasz” w nowej katedrze prawosławnej

18.10 (17.10) Msza św. w katolickiej katedrze św. Józefa

Sobota, 1 czerwca

9.30 (8.30) odlot do Bacău

10.10 (9.30) przylot na lotnisko w Bacău i przelot helikopterem na stadion w Miercurea-Ciuc

Msza św. w sanktuarium w Șumuleu Ciuc

16. 10 (15.10) Przelot helikopterem na lotnisko w Jassach

17.25 (16.25) Wizyta w katedrze Matki Bożej Królowej w Jassach

17. 45 (16.45) Maryjne spotkanie z młodzieżą i rodzinami na placu przed Pałacem Kultury

19.00 (18.00) odlot samolotem do Bukaresztu

20.00 (19.00) przylot na lotnisko Otopeni

Niedziela, 2 czerwca

9.00 (8.00) odlot do Sybinu

9.40 (8.40) przylot na lotnisko w Sybinie i przelot helikopterem do Blaj

11.00 (10.00) Boska Liturgia połączona z beatyfikacją siedmiu greckokatolickich biskupów-męczenników na Polu Wolności w Blaj oraz modlitwa „Regina Caeli”

13.20 (12.20) obiad z orszakiem papieskim

15.45 (14.45) Spotkanie ze wspólnotą Romów

16.35 (15.35) Przejazd samochodem na stadion miejski, przelot helikopterem ma lotnisko w Sybinie,

17.20 (16.20) Ceremonia pożegnalna

17.30 (16.30) odlot do Rzymu

18.45 przylot na lotnisko Ciampino

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem