Reklama

„Ta misja jest mi pisana”

Kiedy patrzy się na jej zorganizowanie, pracę od światu do nocy, przygotowywanie kolejnych projektów i wielką energię, trudno uwierzyć, że ukończyła 71 lat. Na paradzie seniorów na ul. Sienkiewicza pokazała się w przebraniu i w meloniku ojca. Społecznik od zawsze, od 1991 r. pracująca na rzecz Towarzystwa Dobroczynności, w którym dobrze poznała oblicza biedy i problemy wykluczenia społecznego kieleckich rodzin. Za swoją wolontariacką pracę została wyróżniona na ogólnopolskiej gali „Barwy wolontariatu” w 2003 r. w Krakowie. Jej charytatywną służbę dostrzegły także władze Kielc. W 2004 r. przyznano jej „Nagrodę Miasta Kielce”

Niedziela kielecka 28/2009

Urszula Radziszewska z domu Kwiecień urodziła się 20 września 1937 r. w kieleckiej rodzinie Antoniego Kwietnia i jego żony Ireny z domu Łatasiewicz, jako czwarte z pięciorga dzieci. Ojciec był rzemieślnikiem, posiadającym duży zakład kowalski, mistrzem kowalskim i starszym cechu w Kielcach, a przy tym wielkim społecznikiem. Przyszedł 1939 rok, a z nim czasy niemieckiej okupacji. Antoni jeszcze przed wojną rozpoczął budowę kamienicy przy ul. Czarnowskiej. Jako ojciec piątki dzieci musiał zadbać o ich byt. Zakład kowalski jakoś prosperował. Na parterze budującego się domu potajemnie zaczęli gromadzić się partyzanci z Polski Podziemnej. A za sprawą mocno zaangażowanego w działalność konspiracyjną kuzyna rodziny, w domu Kwietniów organizowano tajne komplety dla kieleckiej młodzieży. - Moja mama zajęta wychowaniem dzieci, nie była do końca zorientowana co to za nauki tu się odbywają - opowiada z uśmiechem Urszula Radziszewska. Kiedy nadeszło „wyzwolenie” zaczęły się nowe problemy. Władze komunistyczne na prywatną inicjatywę patrzyły z ogromną niechęcią. Zabrano Kwietniom nowy dom i ulokowano w nim Technikum Plastyczne. Dzieci rzemieślników miały wyjątkowo utrudniony start na studia. W 1954 r. Urszula ukończyła Technikum Chemiczne w Kielcach i nie skończywszy nawet 17 lat, od razu podjęła pracę w fabryce Kwasu Siarkowego, a następnie w Zakładach Wapienniczych w Kielcach. Po kilku latach rozpoczęła pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w „Iskrze”. Najdłużej jednak związana była zawodowo z Instytutem Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Zakładzie Budownictwa Rolniczego w Kielcach.

Społecznik

Od początku starała się pomagać. - Jestem osobą wierzącą i praktykująca, a nauka Kościoła do czegoś zobowiązuje - tłumaczy. Działała w pracowniczych kasach zapomogowych i zawsze była blisko osób potrzebujących, rodzin, które miały problemy lokalowe czy bytowe. Kiedy jej znajomi po ślubie, jako młode małżeństwo, nie mieli mebli, oddała im swoje (nota bene do tej pory im służą). Na studia wybrała się już jako mężatka, wychowując dwójkę dzieci: Dorotę i Mariusza. Ukończyła Politechnikę w Łodzi w 1972 r. z tytułem inżyniera chemika.
Po drodze do pracy mijała opuszczony dom przy ul. Mielczarskiego. Rudera zarośnięta chaszczami była, jak się okazało, mieszkaniem starszego małżeństwa. - Państwo Grzybowie pozostawieni bez opieki, bez wsparcia ze strony swoich już dorosłych, usamodzielnionych dzieci, żyli w warunkach urągających godności człowieka, rano żebrząc na ulicy - opowiada. Przynosiła im odzież, mleko, jedzenie, pomagała jak potrafiła. - Żal mi było tych staruszków tak zostawiać. Ona prawie niewidząca, on także schorowany, sami nie daliby rady. Wtedy po raz pierwszy załatwiłam potrzebującym dom pomocy społecznej w Zborowie - wspomina.
- Kiedy zabrałam ich z tego brudu i smrodu, rozpłakałam się. - Urszula, jeśli chcesz pomagać, musisz być uśmiechnięta, nie możesz im pokazywać, że się źle dzieje - mówiła jej wtedy przyjaciółka, widząc jak przeżywa pożegnanie z Grzybami. I tak już było zawsze. Kiedy się coś źle działo, to znajomi dzwonili, prosząc: Radziszewska, zobacz, co tam da się zrobić.

Walczyliśmy z komuną

W 1979 r. pojechała na Pielgrzymkę Jana Pawła II do Częstochowy. Głęboko w jej serce wryły się słowa o godności osoby ludzkiej, o wolności czy zdanie „Nie lękajcie się”. Dla Urszuli te słowa były, jak mówi, „zadaniem do wykonania”. W końcu dojrzała do odpowiedzialnego i pełnego poświęcenia się pracy charytatywnej. W 1980 r. była założycielką koła zakładowego „Solidarności” w Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa i członkinią Komitetu Obywatelskiego. W 1983 r. odszedł od niej mąż. Trudne momenty, jednak i tutaj potrafiła dostrzec jakieś światło. - Miałam więcej czasu, by pełniej pomagać. Z czasem zrozumiałam, że ta misja (dobroczynna - przyp. K.D.) jest mi pisana - mówi.
Uczestniczyła razem z innymi działaczami w uroczystościach patriotycznych i religijnych. Ale walka ze znienawidzoną komuną dla Radziszewskiej niejedno miała imię. W 1983 r. powstało Bractwo Trzeźwościowe przy katedrze kieleckiej, zaczęła w nim działać. - Trzeba było ratować społeczeństwo pod względem moralnym przez propagowanie trzeźwości i pracowitości. Pikietowaliśmy sklepy „Polmosu”, występowaliśmy z odezwami do kielczan, modliliśmy się regularnie za trzeźwość narodu - opowiada. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej Bractwa były zawsze wołaniem o trzeźwość. Członkowie składali śluby abstynencji, dowolnie - na rok, dwa pięć, ona złożyła na całe życie.
W 1988 r. upadek systemu był bliski. Urszula działała w Komitecie Obrony Robotników i Klubie Inteligencji Katolickiej. W pierwszych wolnych wyborach samorządowych została wybrana radną miasta Kielce i była nią przez dwie kadencje. W sumie osiem lat pracy w Radzie Miasta było okazją do zbierania doświadczenia i umiejętności przydatnych do realizacji służby i pracy w Towarzystwie Dobroczynności.

Reklama

W Towarzystwie Dobroczynności od prawie 20 lat

W 1990 r., przy współpracy ludzi kierujących pomocą społeczną w mieście, a także zaangażowanych w Biskupim Komitecie Pomocy, reaktywowano Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach. To instytucja o długoletniej tradycji, założona przez bp. kieleckiego Teofila Kulińskiego, działająca w latach 1873-1913, niosąca wsparcie najbardziej potrzebującym. Urszula Radziszewska i Hanna Stępień zaangażowały się w prace komitetu założycielskiego. Hanna przez długi czas kierowała TD, po jej wyjeździe do Warszawy, Urszula, wcześniej wiceprezes organizacji, przejęła odpowiedzialność za Towarzystwo.
Trudno wymienić wszystkie inicjatywy organizacji. - Niepełnosprawni nie mieli łatwego życia w naszym mieście w latach 90. Większość budynków użyteczności publicznej (nawet przychodnie) były dla nich niedostępne. Dzięki akcji „Kielce bez barier”, którą prowadziła w mieście z zespołem ludzi, zlikwidowano bariery w ponad 30 obiektach. Ponadto w wielu domach, mieszkaniach niepełnosprawnych instalowano specjalne uchwyty usprawniające funkcjonowanie. Towarzystwo podejmuje bardzo szeroko zakrojoną pomoc osobom potrzebującym. udziela zapomóg osobom w trudnej sytuacji materialnej, starszym, opuszczonym. Dofinansowuje wypoczynek letni dzieciom. Przekazuje dary rzeczowe, odzież oraz żywność pozyskaną ze Świętokrzyskiego Banku Żywności. Rocznie TD udziela pomocy ponad 100 osobom. Zakres zadań stale się powiększa. - Od 1993 r. prowadzimy agencję usług opiekuńczo medycznych „Arka”, która świadczy pomoc pielęgnacyjną w domach podopiecznych. Staramy się, aby ta pomoc spełniała najwyższe standardy. Dodatkowo w 2000 r. powołano przy „Arce” Poradnię Rehabilitacyjną „Arka Plus”. Od 1998 r. TD prowadzi także finansowaną przez PFRON wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki której wielu niepełnosprawnych może mieć dostęp balkoników, wózków kul, itp. Rocznie korzysta z tej formy pomocy ponad 1000 osób.

Wszędzie jest jej pełno

- Znamy się od końca lat 80. To osoba szczerze zaangażowana w działalność TD, z wielką odpowiedzialnością traktująca swoje zadania. Już ponad 19 lat pracuje na rzecz stowarzyszenia. To społecznik z urodzenia, Od rana do nocy pracuje przy projektach, organizowaniu transportu darów, dystrybucji żywności. Mimo dojrzałego wieku, nadąża za wszystkimi niemal nowinkami technicznymi. - Nie wolno się nudzić, nie wolno narzekać na zdrowie - powtarza nam. Urszula jest wielkim przyjacielem Ruchu ATD Czwarty Świat. Jako pierwsza obdarzyła swoim wsparciem Ruch, który na początku nie miał swojej siedziby. Uczestniczyła w wigiliach, spotkaniach z bezdomnymi, wykluczonymi społecznie. - To ona zmobilizowała nas do powołania Stowarzyszenia Przyjaciół ATD. Człowiek o wielkim sercu. Przygarnęła do swojego mieszkania na pewien czas bezdomnego mężczyznę, a także matkę z córką, które nie miały dachu na głową - opowiada Hanna Śleźnik, prezes ATD w Kielcach, pełniąca rolę skarbnika w TD.
- Ona jest wciąż młoda duchem, pełna energii. Zawsze nas mobilizuje do pracy, wszędzie jej jest pełno. Wyciąga mnie czasem do samotnych starszych osób, które potrzebują jakieś pomocy, chce sprawdzić czy podopiecznym Towarzystwa nie brakuje czegoś, czy opieka jest sprawowana należycie. Chciałoby się więcej takich ludzi - mówi dyrektor DPS im. Florentyny Malskiej w Kielcach Grażyna Łęska-Baranowicz.
Prezes Urszula Radziszewska nie wypoczywa na urlopie. - Regeneruję się przy pracy - śmieje się. Wciąż ma nowe pomysły, nowe projekty w głowie i tyle do zrobienia. - To prawda, wiele zmieniło się w obszarze organizacji pomocy. To prawda, jest lepsza informacja, podniósł się poziom świadczenia usług socjalnych. W latach 80. czy 90. nie było klubów seniora czy potrzebnego sprzętu do rehabilitacji.
- Kapitalizm nie zlikwidował jednak biedy, pojawiają się nowe wzywania. Przybywa osób starszych, samotnych. Wylicza. Najgorzej jest z bezrobociem czy niepełnosprawnością, jest tyle chorych dzieci, a ich rodzice rozpaczliwie poszukują pomocy.
Dobrze, że na posterunku, przy biurku jest wciąż ktoś, kto się o nich wszystkich tak troszczy.

W następnym numerze sylwetka śp. ks. Mariana Łuczyka

Towarzystwo Dobroczynne stara się odpowiadać na aktualne potrzeby społeczne. - Jako jedna z 18-stu organizacji pozarządowych w Polsce należymy do stowarzyszenia „Forum 50 +”, działającego na rzecz seniorów. Prowadzimy akcje uświadamiające społeczeństwo o problemach wieku starszego, ale także potrzebach seniorów. Organizujemy też w mieście Dzień Seniora - wyjaśnia Urszula Radziszewska. Pierwsze obchody tego Dnia w Kielcach odbyły się w 2006 r. Te w ubiegłym roku były dość huczne. Po ul. Sienkiewicza w barwnym korowodzie przeszli emeryci, klubowicze z domów seniora. Była też prezes TD w meloniku swojego ojca. - Podchodzili do mnie uśmiechnięci ludzie i mówili: „W końcu ktoś coś dla nas zrobił” - wspomina Pani Prezes.

2012-11-19 12:00

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Młodości, ty do Kościoła przychodź!

2020-09-18 10:38

[ TEMATY ]

św. Stanisław Kostka

młodzież

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KSM parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Zawierciu

Święty Stanisław Kostka żyje w sercach młodych

Święty Stanisław Kostka żyje w sercach młodych

Jak to jest ze współczesną młodzieżą? Chcą, czy nie chcą się angażować w życie Kościoła? Jest wielu dalekich od tego świata, ale są też tacy, którzy swoją młodość przeżywają „po Bożemu”, z wiarą, mocą i wielkimi chęciami do działania.

Przy okazji dzisiejszego święta św. Stanisława Kostki ożywa dyskusja o tym, jak to jest z tą młodzieżą w Kościele. Stanisław, jako patron dzieciaków i właśnie młodzieży, sprawia, że zaczynamy się zastanawiać… chodzą to ci młodzi na Msze, czy nie chodzą? Po bierzmowaniu uciekają z Kościoła? Nie chce im się wchodzić w kościelne życie, jest to dla nich nudne, mało ciekawe? Czy taka młoda osoba, która jest zaangażowana we wspólnotę, budynek kościoła jest dla niej drugim domem, może zostać określona po młodzieżowemu przez swoich rówieśników „lamusem” i dziwakiem? Oczywiście, może. Nie ma co się czarować, publiczne przyznanie się do wiary jest obarczone ryzykiem wyśmiania, szydzenia i odsunięcia się z życia wielu ludzi.

Są na tym świecie ludzie…

Są jednak na tym świecie młodzi ludzie, zaangażowani w Kościół, którym się chce, którzy idąc za przykładem swojego patrona uważają, że są stworzeni do większych rzeczy. O kim mowa? O Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, któremu patronuje Kostka, ale i bł. Karolina Kózkówna – kolejna młodziutka postać. KSM to prężnie działająca wspólnota, wcale niemałej liczby młodych, którzy swoją miłością do Jezusa i służbą mogą zawstydzić niejednego dojrzałego człowieka. Działają w całej Polsce na gruncie diecezji i parafii, a ponieważ są stowarzyszeniem, mają także osobowość prawną. Nad wszystkim czuwa Prezydium Krajowej Rady na czele z księdzem asystentem generalnym ks. dr. Andrzejem Lubowickim oraz druhem Patrykiem Czechem – przewodniczącym. W diecezjach władzę sprawuje zarząd diecezjalny, a w parafiach – kierownictwo. Mają swój sztandar, hymn, pozdrowienie: GOTÓW!, w oparciu o które zbudowane jest zawołanie: „Przez cnotę naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów? „ odzew: „ Gotów!„.Składają przyrzeczenie po odbyciu stażu kandydackiego, potem otrzymują swoją legitymację. Jak możemy dowiedzieć się z historii: KSM zostało powołane podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie w dniu 5 lutego 1934, na którym postanowiono ujednolicić jednostki wchodzące w jej skład. Decyzją Prezydium Zjazdu powołano na wzór włoski m.in. dwie organizacje młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu. Obie organizacje prowadząc działalność religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową” szybko przyciągnęły w latach trzydziestych rzesze nowych członków. Tuż przed wybuchem II wojny światowej obie organizacje liczyły ich łącznie ponad 250 tysięcy!

Wspólnota na trudne czasy

KSM zrzesza ludzi między 13. a 30. rokiem życia. Jak czytamy na stronie internetowej stowarzyszenia, podstawowymi cechami duchowości KSM są: katolickość, której źródłem jest Pismo Święte, Liturgia i Tradycja Kościoła; formacja, bowiem „pogubimy ludzi w działaniu, jeśli nie będzie pracy formacyjnej” i integralność: „Cechą naszego stowarzyszenia jest przyjęcie pewnego stylu życia, który polega na uporządkowaniu siebie – harmonii ducha i ciała; umysłu, woli i uczuć; poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna”.

Wracając do patrona KSM-u, Staszek Kostka to był gość! Tak pragnął żyć z Jezusem! Był w tym tak odważny, pobożny, a zarazem skromny, że zawstydził by pewnie niejednego dzisiejszego dorosłego. Zmarł młodo, bo mając zaledwie 18 lat, do końca walczył o swoje wartości. „Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele”. Warto ciągle przypominać jego osobę, nie tylko z okazji jego święta.

Koniec teorii, czas na praktykę

O tym, czym kieruje się KSM, można mówić bez końca. Ale można też spraktykować. Możesz znaleźć swój oddział KSM-u i spróbować żyć inaczej. Puste słowa nie są zachętą, ale może zachęci Cię krótkie świadectwo? – Jestem w KSM-ie już ponad 4 lata. Zaczynałam jako zahukana dziewczynka, pogubiona, też życiowo niepoukładana i szukająca sensu. W KSM-ie poznałam tak naprawdę Jezusa, zobaczyłam, że Kościół jest piękny i radosny, wiele w sobie zmieniłam i nadal zmieniam dzięki formacji. A ilu wspaniałych ludzi poznałam? Nie sposób zliczyć! Brałam udział w wielu projektach, więc tu rozwijam się nie tylko duchowo, ale i tak po prostu życiowo – mówi "Niedzieli" KSM-owiczka Agata.

– By iść dobrą drogą, młodzi potrzebują przykładu, najlepiej nieodległego ich życiu, patrona, który zrozumiałby ich młodzieńcze rozterki i trudności w wypełnieniu obowiązku, aby być gotowym do służby Bogu i ojczyźnie. Tą osobą jest św. Stanisław. Chociaż dzieli ich kilkaset lat, to pewne wartości nigdy nie przeminą, stąd właśnie on jest głównym patronem KSM

– dodaje zastępca asystenta diecezjalnego KSM-u archidiecezji częstochowskiej ks. Dawid Kowalewski.

Chcesz iść jak szedł Stanisław? Idź!

CZYTAJ DALEJ

Mamy w sercu wiele wdzięczności

2020-09-19 01:43

ks. Łukasz Romańczuk

Podczas Archidiecezjalnej Pielgrzymki Duchowieństwa i Wiernych na Jasnej Górze, Mszy św. przewodniczył ks. abp Józef Kupny.

W Mszy świętej uczestniczyli wierni, którzy przybyli na Jasną Górę wraz ze swoimi duszpasterzami. Śpiew prowadziła schola Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z organistą Krzysztofem Bagińskim. 

Na wstępie Eucharystii, metropolita wrocławski, podziękował za obecność, niewielkiej liczbie wiernych (porównując z innymi latami), którzy z radością przybyli na Jasną Górę.

Homilię wygłosił ks. Arkadiusz Krziżok, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego oraz proboszcz parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu.

Na początku przypomniał on słowa ks. abpa z ubiegłorocznego kazania, wygłoszonego podczas czuwania:

- “Pielgrzymujemy na Jasną Górę do domu naszej Matki, by opowiedzieć jej o naszym życiu, z jakimi trudnościami się zmagamy, pragniemy przeprosić Boga za akty profanacji, za bezczeszczenie wizerunku Matki Bożej, chcemy także modlić się w intencji kapłanów, siostry zakonne, aby nie byli sami sobie.”

W odniesieniu do tych słów, kaznodzieja zaznaczył, że od tamtego czasu niewiele się zmieniło i pielgrzymi przybywają z tymi samymi troskami serce.

W dalszej części ks. Krziżok przywołał słowa Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego: “Polska nie zginęła. Jest w narodzie Bóg, jest w narodzie Jego Matka Maryja”.

I słowa wypowiedziane przez jednego z komentatorów tamtych czasów:

- “Kard. Wyszyński mógł być spokojny, gdy patrzył na polskie Kościoły wypełnione ludźmi, na polskie sanktuaria maryjne z niezliczonymi rzeszami pielgrzymów, patrzył jak na wielkie Betlejem, jak na olbrzymie kołyski – rozstawione po całym kraju, w których rodzi się Chrystus, w których przychodzi na świat miłość, sprawiedliwość, prawda i pokój. Widział on polski Naród, wierny Bogu i Ojczyźnie. Widział naród, który jest świadomy swej tożsamości i co więcej – ten Naród dawał świadectwo tej tożsamości, mimo trudnych przecież czasów.”

Odnosząc się do tych cytatów, kaznodzieja zadał pytanie:

- Co się zmieniło od tamtych czasów? Co Maryja chce nam dziś powiedzieć?”

Próbując odpowiedzieć na zadane pytania, ksiądz odniósł się do niełatwej sytuacji, która zapanowała podczas pandemii. Mówił o kłopotach związanych z życiem codziennym.

- Przez cały ten rok odkrywaliśmy Eucharystię jako tajemnicę naszej wiary. Próbowaliśmy to czynić. Teraz zaś chcemy uczynić więcej, aby zasiąść do świętej wieczerzy, aby karmić się nią i nie przyzwyczajać się do transmisji telewizyjnej czy radiowej.Może właśnie dziś, z tego wieczernika, u progu nowego roku duszpasterskiego, Maryja chce nam to przypomnieć - mówił.

Kontynuując, kaznodzieja odniósł się do obecności Maryi w wieczerniku i jej relacji do Apostołów, a także rodzącego się Kościoła.

- Maryja jest pamięcią Kościoła, która nie pozwala o nim zapomnieć. Pielęgnowanie pamięci o Jezusie dokonuje się na modlitwie i rozważaniu oraz słuchaniu słowa Bożego. Pierwszą spośród tych, którzy słuchają słowa Bożego, jest Maryja. Ona w Wieczerniku wraz z uczniami zachowuje pamięć o Jezusie, która jest pamięcią Jego świętej obecności - mówił.

Ks. Krziżok zwrócił uwagę na fakt, że Maryja prowadzi nas do Eucharystii

- Maryja jest bowiem najlepszą nauczycielką, która prowadzi nas do Miłości, która pozwala nam zjednoczyć się z Odkupicielem - powiedział.

Naśladowanie Maryi związane jest także z zadaniem prośby o siedmiorakie dary. Jest to ważne zwłaszcza w obecnych czasach niepewności i trudności, “aby Duch Święty prowadził nas do jeszcze większej bliskości z Jezusem”.

Kończąc ksiądz nakreślił cel pielgrzymki do Tronu Matki:

- Mamy w sercu wiele wdzięczności, bo mamy za co dziękować ale mamy też niepokój o to, czy jest w narodzie Bóg, czy jest w narodzie Jego Matka - stwierdził.

Na zakończenie Eucharystii, ks. abp Józef Kupny odnowił akt oddania Archidiecezji Wrocławskiej Matce Bożej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję