Reklama

Kształtować twórczego człowieka kultury

Niedziela lubelska 28/2009

Agnieszka Strzępka: - Co w krajobrazie uczelni zmieniła data 19 listopada 1984 r., czyli powołanie do istnienia przez Senat Akademicki KUL Katedry Socjologii Kultury?

O. prof. Leon Dyczewski OFMCONV: - Od tamtego czasu Katolicki Uniwersytet Lubelski bardzo się zmienił, zwielokrotniła się liczba studentów, przybyły nowe kierunki studiów i katedry oraz dokonała się wymiana pokoleniowa wśród pracowników naukowych. Katedra Socjologii Kultury także wykazała szczególną dynamikę, bo najpierw dała podstawę do utworzenia specjalności komunikowania społecznego i dziennikarstwa w ramach Instytutu Socjologii, a następnie, na bazie osób zatrudnionych w katedrze i rozwijanych wciąż przedmiotów, dwa lata temu utworzono nowy kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a rok temu - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL.
Katedra Socjologii Kultury swoimi korzeniami sięga Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Kulturą Chrześcijańską, który został utworzony w 1969 r. Wprawdzie zakład po trzech latach istnienia zamknięto, ale zainspirował zajmowanie się kulturą w ramach socjologii. Kiedy uzyskałem habilitację, powziąłem starania utworzenia Katedry Socjologii Kultury. Ówczesny dziekan wydziału prof. Jan Turowski oraz rektor KUL bp prof. Piotr Hemperek, widząc wielką potrzebę zajmowania się kulturą w aspektach społecznych, szybko doprowadzili do instytucjonalizacji zainteresowań badawczych kulturą.

- Skąd wynikało wówczas tak wielkie zainteresowanie kulturą?

- Potrzeba zajmowania się kulturą narastała wraz z rozwojem międzykulturowej komunikacji i procesów globalizacji. W Kościele katolickim coraz wyraźniej zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że następuje proces laicyzacji kultury europejskiej i trzeba tworzyć nowe formy kultury chrześcijańskiej. Kultura stała się także jednym z tematów wiodących nauczania i działalności ówczesnego Papieża Jana Pawła II. W swoich pielgrzymkach pasterskich spotykał się z twórcami kultury, zachęcał do tworzenia nowych ośrodków kultury, odwiedzał uniwersytety, by profesorom i studentom przypomnieć ich kulturotwórczą rolę w nowoczesnym społeczeństwie.

- Jakie aktualnie jest miejsce katedry?

- Katedra Socjologii Kultury KUL włącza się w dyskusję, jaka dzisiaj toczy się między konserwatystami i liberałami. Liberałowie wszystko uzależniają od gospodarki i w niej oraz w polityce widzą czynnik łączący ludzi. Konserwatyści dalszy rozwój uzależniają od kultury. W tym sporze, nie lekceważąc gospodarki i polityki, w badaniach nad kulturą przyjmujemy tezę, którą mocno zaakcentowali i udowodnili Lawrence E. Harrison i Samuel P. Huntington w książce „Kultura ma znaczenie”, że kultura decyduje o wszystkim, także o tempie, jakości i stabilności rozwoju gospodarki oraz solidarności międzyludzkiej i pokoju. Ważne jest zatem, by w ośrodkach akademickich zajmowano się kulturą, by badano wartości, normy, wzory zachowań, symbole i wzory osobowe funkcjonujące w społeczeństwie. Istotne jest również, aby badaniami objęto zmiany kulturowe i wiązano je z rozwojem człowieka oraz by wypracowywano nowe wzory życia służące rozwojowi człowieka.

- Czym na co dzień zajmuje się Katedra Socjologii Kultury?

- Tematyka jest bardzo rozległa: teorie kultury, podmioty tworzące i przekazujące kulturę (rodzina, grupa etniczna, naród, grupa religijna, społeczność lokalna, itp.), tożsamość społeczno-kulturowa, kultury narodowe i kultura globalna, komunikacja międzykulturowa, wartości, wzory zachowań, symbole, mity i stereotypy w kulturze, zagadnienia kultury medialnej, komunikacja społeczna, analiza przekazów medialnych. Szczególną uwagę badawczą koncentrujemy na wartościach, które są rdzeniem każdej kultury i decydują o jej jakości, na zjawisku tożsamości jednostek, zbiorowości, instytucji, mechanizmach jej kształtowania i zmiany. Prowadzone badania coraz wyraźniej wykazują, że nasza tożsamość - we wszystkich jej wymiarach - mocno zależy od komunikacji z najbliższym i dalszym środowiskiem.

- Dlatego ćwierćwiecze istnienia Katedry Socjologii Kultury KUL zostało podkreślone konferencją naukową właśnie na temat tożsamości i komunikacji?

- Tak, bo tożsamość kształtuje się na bazie komunikatów, jest ona nierozerwalnie złączona z komunikacją. Jesteśmy bombardowani różnymi komunikatami, więc dokonywanie ich selekcji, interpretowanie i prowadzenie dyskusji na ich temat składa się na tożsamość człowieka. Konferencja zgromadziła wybitnych znawców tematu ze wszystkich znaczących ośrodków akademickich, którzy wystąpili z bardzo cennymi, nowatorskimi, twórczymi i systematyzującymi referatami.

- Co Ojciec Profesor uważa za największy sukces Katedry Socjologii Kultury?

- Najbardziej chciałbym podkreślić ludzi pracujących w katedrze. Udało się zgromadzić młodych, wybitnych naukowców, którzy rozumieją kulturę i media, czego efektem jest ciągłe poszerzanie tematyki badawczej, wiele dobrych publikacji, które nie zalegają w księgarniach. Jako sukces uznałbym również nawiązanie trwałych kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą (m.in. Washington, Linz, Wiedeń, Minneapolis) oraz organizację wielu konferencji, w tym międzynarodowych. Możemy się poszczycić również wypromowanymi 27 doktorami, z których 25 pracuje na wyższych uczelniach, a 2 osoby w administracji samorządowej.

- Plany na przyszłość?

- Rozpoczęliśmy serię wydawniczą pt. „Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji”. Wyszedł już pierwszy tom pt. „Tożsamość polska w zmiennych kontekstach”. Na druk czekają monografie nt. tożsamości społeczno-kulturowej Z. Herberta, R. Brandstaettera, W. Korfantego i W. Witosa, w przygotowaniu są pozycje o rodzinie Kolbów, H. Sienkiewiczu i S. Lemie. Mamy również kilka opracowanych monografii nt. tożsamości społeczności lokalnych. Mam nadzieję, że te opracowania ukażą złożoność zjawiska tożsamości i uświadomią, że trzeba o nią dbać, aby była dojrzała i świadoma.

- Czym dla Ojca Profesora jest praca w tej katedrze?

- W tym roku mija 40 lat mojej pracy na KUL-u. To podstawowe środowisko mojego rozwoju. Kładę akcent na pracę zespołową, stąd w ramach Katedry Socjologii Kultury wspólnie z młodymi ludźmi, wypracowywaliśmy koncepcję badawczą wielu projektów. Katedra jest dla mnie środowiskiem życia, któremu ofiarowuję większość czasu. Dla mnie ważne jest, aby poprzez pracę dydaktyczną i badawczą kształtować twórczego człowieka, który czerpie z zastanych zasobów kultury i swoją pracą je wzbogaca. Natomiast moim marzeniem jest, aby kultura dnia codziennego, poprzez prowadzone przez naszą katedrę zajęcia dydaktyczne, badania i publikacje, poprawiała się.

2012-11-19 12:00

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

CZYTAJ DALEJ

To już jutro w TVP1 - Koncert „ABBA OJCZE – pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pwała II”

2020-08-13 16:17

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Jasna Góra

koncert

TVP

pielgrzymi

Biały Kruk/Adam Bujak, Arturo Mari

14 sierpnia o godz. 21:00 TVP1 zaprasza na wyjątkowe widowisko muzyczne poświęcone Papieżowi Janowi Pawłowi II. Na scenie pod batutą  Piotra Rubika, wystąpi plejada polskich gwiazd m.in.: zespół Pectus, Katarzyna Cerekwicka i Halina Mlynkova. Koncert poprowadzą Rafał Brzozowski i Piotr Rubik.

W piątek, 14 sierpnia na jasnogórskich błoniach spotka się grono radośnie modlących się wiernych. Będzie to finał czasem kilkunastodniowego wysiłku, jakim jest pielgrzymka na Jasną Górę. Dla zmęczonych pielgrzymów nagrodą będzie wyjątkowy koncert, podczas którego razem z artystami, wspaniałą orkiestrą i znakomitym dyrygentem wspólnie zaśpiewają pieśni i piosenki.

 

Na scenie zobaczymy m.in.: Rafała Brzozowskiego, Annę Wyszkoni, zespół Pectus, Halinę Mlynkovą, Katarzynę Cerekwicką, Łukasza Zagrobelnego, Sargisa Davtyana, Darka Malejonka oraz zwyciężczynię „Szansy na sukces” Aleksandrę Nykiel i znanego z programu „The Voice of Poland”  Filipa Lato.

 

Na jasnogórskich błoniach usłyszymy „Barkę”, „Abba Ojcze”, ale też piosenki, które powstały na kanwie polskich i zagranicznych przebojów np. „Pielgrzymkowe Despacito - Nie tak szybko”. Nie zabraknie przebojów z repertuaru Piotra Rubika np. „Niech mówią że…”

 

Koncert „Abba Ojcze – Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II” 14 sierpnia o godz. 21:00 TVP1.
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję