Reklama

Przez sztukę do krasnobrodzkich gwiazd

2012-11-19 12:00

Z dr. Jarosławem Wróblewskim, dyrektorem artystycznym festiwalu „Per Arte ad Astra”, rozmawia Małgorzata Godzisz
Edycja zamojsko-lubaczowska 28/2009

W dniach 21-27 czerwca br. w Krasnobrodzie odbywał się III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra”.

Dr Jarosław Wróblewski: - Festiwal został zainaugurowany przez dyr. Elżbietę Ostrowską, z Fundacji Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej „Divertimento”. Ona znalazła to miejsce, z tej racji, że jest zamościanką i pewien sentyment do tej ziemi pozostał w niej do dzisiaj. Postanowiliśmy zorganizować imprezę, która skupiłaby adeptów sztuki organowej. Krasnobród dał znakomite możliwości. Ks. prał. Roman Marszalec udostępnił nam sanktuarium w Krasnobrodzie i instrument firmy Kamińskich. Festiwal w Krasnobrodzie to impreza wielotorowa. Staramy się wpisać w życie kulturalne tego miasta, organizując także projekcje filmów, wernisaże czy wystawy fotografii. W tym roku udało się nam zorganizować po raz wtóry konkurs organowy dla młodzieży. Cieszymy się, że spotkało się to z dużym odzewem różnych ośrodków muzycznych w Polsce. Muzycy, którzy wzięli udział w konkursie, pochodzą z Bydgoszczy, Katowic, Warszawy i Rzeszowa. Poziom tegorocznego festiwalu i konkursu był wysoki. Jury, którego przewodniczącym był prof. Józef Serafin, miało duży problem z wyłonieniem najlepszych wykonawców. Przyznano trzy równorzędne wyróżnienia. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Emilia Pycińska, Marek Przywarty i Joanna Szlachta. Pierwszą nagrodę w tegorocznym konkursie organowym otrzymał Szymon Olszański z Bydgoszczy, drugą - Piotr Bukowski ze Szkoły Muzycznej przy ul. Miodowej w Warszawie, trzecią - Maria Sokołowska z tejże szkoły.

- Tegoroczny festiwal otworzył koncert inauguracyjny z udziałem Radosława Marca i Marka Vrăbla.

- Marek Vrăbel, pochodzący ze Słowacji, zaprezentował twórczość czeską i słowacką. Podczas koncertu Radosław Marzec z Bydgoszczy zagrał utwory Adama z Wągrowca (muzyk dokonał w 2006 r. światowej rejestracji całej tabulatury). Ponadto zostały zaprezentowane utwory Petra Ebena i Jozefa Gresăka. Peter Eben to autor granych na całym świecie cykli organowych, takich jak „Faust”, „Hiob”, „Muzyka niedzielna” czy „Lauder”. Wspaniała muzyka o wielkim przesłaniu humanistycznym, również religijnym.

- „Per Arte ad Astra” wzbogaciły też imprezy towarzyszące, m.in. wystawa zdjęć Grzegorza Ostrowskiego „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ostatnie pożegnanie - Warszawa 1984”.

- Udało nam się sprowadzić do Krasnobrodu kopię filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Film ten został poprzedzony otwarciem wspomnianej wystawy zdjęć. Obie te prezentacje stanowiły homogeniczną całość i spotkały się z dużym zainteresowaniem. W Krasnobrodzie nie ma kina, więc umożliwienie obejrzenia takich filmów jak „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, czy w ubiegłym roku filmu o życiu Jana Pawła II, z pewnością może wzbogacić duchowe życie mieszkańców. Kolejną imprezą w tym samym nurcie był wieczór autorski Stanisława Markowskiego „Bądź wierny, idź”. To spotkanie zostało żywo przyjęte przez publiczność.

- Festiwal „Per Arte ad Astra” zwieńczył koncert laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Organowego, ale nie tylko…

- O godz. 18 odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna, celebrowana przez bp. Wacława Depo. Bp Depo objął festiwal honorowym patronatem. Zaszczycił nas swoją obecnością także w ubiegłym roku i jest to dla nas naprawdę duże wsparcie moralne. O godz. 20 odbył się koncert laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Organowego, ale został poprzedzony uroczystością rozdania nagród I, II i III miejsca oraz wyróżnień ufundowanych przez organizatorów. Potem rozpoczął się koncert, w którym oprócz laureatów konkursu wzięła udział orkiestra festiwalowa. Jak wspominałem na początku inicjatorką festiwalu jest pani Elżbieta Ostrowska, która już od 12 lat kieruje orkiestrą „Divertimento”. Wykonała ona podczas tego koncertu dwie sonaty Arcangelo Corellego B-dur i a-moll. Na organach zagrał Krzysztof Ostrowski.

- Czy może nam Pan Dyrektor zdradzić jakie są plany co do IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej tutaj, w Krasnobrodzie?

- Kończąc jeden festiwal, myślimy o następnych inicjatywach. Chcielibyśmy się skoncentrować ponownie na konkursie organowym. Tego typu imprezy wymagają czasu, aby okrzepnąć, aby zdefiniować ostatecznie swoją formułę i muszą być przede wszystkim znane na terenie Polski. To wymaga czasu, tego się nie buduje w ciągu roku czy dwóch lat. Bardzo chcielibyśmy, aby przyszły konkurs odbył się również w podobnym terminie, czyli z końcem czerwca, kiedy rok szkolny dobiega końca, a uczniowie mają w swoim repertuarze bardzo dobrze przygotowane utwory. Będziemy się starali, żeby festiwal miał interesującą formułę, a imprezy towarzyszące mogły cieszyłć się dużym zainteresowaniem tutejszych mieszkańców i żeby to spotykało się z szerokim oddźwiękiem.
Organizator spotkań z muzyką organową był Krasnobrodzki Dom Kultury oraz Fundacja Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej Divertimento”. Patronat nad III Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” objęli: Janusz Oś, burmistrz Krasnobrodu oraz Katedra Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Patronat medialny: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, TVP Lublin, Katolickie Radio Zamość, Gazeta Krasnobrodzka, Tygodnik „Idziemy”, TV Krasnobród

Dr Jarosław Wróblewski - dyrektor artystyczny III Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” w Krasnobrodzie. Urodzony 1967 r. w Białymstoku; podstawowe wykształcenie muzyczne uzyskał w Zespole Placówek Kształcenia Artystycznego w Białymstoku, w klasie akordeonu (1987) i organów (1988); 1988-93 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie koncertowej organów prof. Józefa Serafina; 1992 ukończył Studium Pedagogiczne przy AMiFC w Warszawie, 1993-2002 studiował w Hochschule fŭr Musik und darstellende Kunst „Mozarteum” w Salzburgu na wydziale koncertowym, w klasie prof. Heriberta Metzgera, (nagroda Ministra Republiki Austrii), oraz od 1995 na Wydziale Katolickiej Muzyki Kościelnej, zamkniętym dyplomem w specjalnościach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i kompozycja kościelna.
Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, Austrii i Niemczech, Szwajcarii; bierze udział w prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud); współpracował z Międzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, przygotowując liczne produkcje muzyczne (m.in. wykonanie wszystkich dzieł organowych J. Alaina).

Reklama

Zakopane: harcerze odbiorą z rąk słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju

2019-12-13 09:22

ZHP / Warszawa (KAI)

Prawie 4 tys. harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego przyjedzie do Zakopanego, aby wziąć udział w Betlejemskim Zlocie. Najważniejszą częścią wydarzenia będzie niedzielna msza święta, podczas której naczelniczka ZHP odbierze z rąk słowackich skautów Betlejemskie Światła Pokoju. W tym roku akcji towarzyszy hasło „Światło, które daje moc”.

Uczestnicząc w Betlejemskim Zlocie harcerki i harcerze przygotowują się do przyjęcia Betlejemskiego Ognia. Wydarzenie rozpocznie się piątkowym koncertem zespołu Mocni w Duchu.

W sobotę uczestniczki i uczestnicy wezmą udział w grze miejskiej po Zakopanem. Oprócz zadań związanych z historią Światła harcerki i harcerze będą też pełnić będą służbę. Poznają także historię założycieli harcerstwa oraz zaznajomią się z zakopiańskim stylem w sztuce. Dla wytrwałych przewidziana jest trasa prowadząca przez Gubałówkę, która pozwoli harcerkom i harcerzom spojrzeć na świat z innej perspektywy.

Kulminacyjnym punktem Zlotu będzie niedzielna msza święta, która odbędzie się w Sanktuarium na Krzeptówkach. Podczas niej słowaccy skauci przekażą na ręce naczelniczki ZHP Betlejemskie Światło Pokoju. Następnie przedstawiciele poszczególnych środowisk i regionów odpalą Światło, aby zawieźć je do swoich miejscowości i podzielić się nim z lokalna społecznością.

Betlejemskie Światło Pokoju co roku odpalane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, które od 1918 roku wspiera wychowywanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. ZHP dba o ich wszechstronny rozwój, rozwija ich i wychowuje na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Każdego dnia ponad 12 tys. instruktorów – wolontariuszy pełni służbę. Pracuje, aby ZHP stawało się coraz prężniej działającą organizacją, która zmienia otaczający nas świat. Ponad 110 tys. dzieci i młodzieży zrzeszonych w ZHP rozwija swoje umiejętności, zdobywa nową wiedzę, aby móc czerpać z nich w dorosłym życiu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rada UE - Polityka klimatyczna

2019-12-13 19:00

Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie miał dokończyć wysiłki COP24 w Katowicach, podczas którego wypracowano zasady wdrażania Porozumienia Paryskiego, tzw. Katowicką Księgę Zasad. Pozostał do uzgodnienia mechanizm rozliczania uprawnień do emisji wynikających z projektów robionych wspólnie przez różne państwa tak, aby zgodnie z Art. 6 Porozumienia Paryskiego nie powodowało to podwójnego rozliczenia tego samego projektu.


Jadwiga Wiśniewska

W Katowicach okazało się to niemożliwe głównie ze względu na opór Brazylii, która ma najwięcej takich uprawnień. Brazylia miała zorganizować COP25, a po jej wycofaniu organizację przejęło Chile. Po wybuchu zamieszek w Santiago organizację szczytu przejęła Hiszpania, ale Chile utrzymało prezydencję. Niestety to zamieszanie odbiło się nie tylko na organizacji, ale również znacząco spowolniło tempo prac. Prawdopodobnie nie uda się uzgodnić zasad działania Art. 6. Delegaci na COP25 zwracają uwagę na zachowanie właściwych proporcji w działaniach w skali globalnej, tak by strony Konwencji Klimatycznej podejmowały działania zgodnie ze swoimi możliwościami.

Drugim głównym zagadnieniem na COP25 jest transfer pieniędzy między państwami rozwiniętymi, a państwami rozwijającymi się. Te ostatnie domagają się więcej pieniędzy od państw rozwiniętych, choć niektóre z nich (jak Arabia Saudyjska) są bogate. A poza tym polityka ta opiera się na założeniu, że państwa rozwinięte emitują więcej, niż rozwijające się. A prawda jest taka, że od kilku lat role odwróciły się.

Prawdziwym problemem okazały się jednak Chiny, które nagle zerwały negocjacje nad poprawą przejrzystości sprawozdawczości. To kluczowa sprawa by ocenić, czy strony faktycznie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Gdy wydawało się, że do uzgodnienia pozostają już tylko bardzo techniczne szczegóły, takie jak format składania sprawozdań, delegacja chińska nagle zerwała rozmowy wprowadzając powszechną konsternację. Widać jak na dłoni, że jest problem z wdrożeniem Porozumienia Paryskiego.

Tymczasem Unia Europejska na COP25 tradycyjnie gra rolę prymusa. Frans Timmermans, który oficjalnie reprezentuje UE wraz z prezydencją fińską, chwali się Zielonym Ładem (Green Deal), którego głównym założeniem jest osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 r. , a także zwiększenie celu redukcji emisji na 2030 r. Obawiam się, że Green Deal jest nie tylko sposobem na ratowanie klimatu, ale także na stworzenie rynków dla nowych technologii, których promotorami są głównie państwa zachodnie.

Podczas spotkania z delegacją Parlamentu Europejskiego Fatih Birol, szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej, powiedział że bardzo podoba mu się Green Deal, ale globalnie niczego on nie zmieni. Na innym spotkaniu dowiedzieliśmy się, że Japonia buduje 22 elektrownie węglowe.

W międzyczasie dobiegł końca Szczyt Rady Europejskiej poświęcony neutralności klimatycznej. Przed Szczytem Premier Mateusz Morawiecki podkreślał: „Nie możemy zgodzić się na taki model transformacji gospodarczej, aby polskie społeczeństwo na tym ucierpiało”.

Twarda postawa Premiera przyniosła efekty. Brukselski szczyt to ogromny sukces Polski. Polska uzyskała zwolnienie z zasady zastosowania polityki neutralności klimatycznej już w 2050 r. Będziemy dochodzić do niej w swoim tempie. Ten wyjątek został wpisany do konkluzji szczytu.

We wnioskach ze szczytu znalazł się również zapis o utworzeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z budżetem 100 mld euro, który ma wspomagać proces dochodzenia do neutralności klimatycznej. Znaczna część tego funduszu przypadnie Polsce na sprawiedliwą transformację. Podczas szczytu podjęto również decyzję o przeznaczeniu przez Europejski Bank Inwestycyjny dużych środków na transformację energetyczną, a we wnioskach pojawiło się także bezpośrednie odniesienie do energetyki jądrowej, co wsparła Polska. Dzięki skutecznym zabiegom Premiera Morawieckiego będziemy dochodzić do neutralności klimatycznej w sposób bezpieczny i korzystny gospodarczo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem