Reklama

Święto Apostołki Bożego Miłosierdzia

2012-11-19 12:01

Henryk Tomczyk
Edycja łódzka 43/2009

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej, 5 października, w łódzkim kościele dedykowanym św. Faustynie miały miejsce uroczystości odpustowe. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, a koncelebrowali: abp Władysław Ziółek, bp Adam Lepa, kapłani Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej, księża diecezjalni i zakonni

W Liturgii z udziałem diakonów, kleryków WSD, osób życia konsekrowanego, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z marszałkiem województwa łódzkiego Włodzimierzem Fisiakiem i wiceprezydentem Łodzi Włodzimierzem Tomaszewskim. Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele policji, straży miejskiej, straży pożarnej, środowisk naukowych i kulturalnych. Reprezentowane były różne instytucje, organizacje i stowarzyszenia. Świąteczną atmosferę podkreślała obecność wielu pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli wspólnot parafialnych z terenu Łodzi. Bardzo licznie przybyli parafianie, goście, a wśród nich czciciele Jezusa Miłosiernego. Modlono się o miłosierdzie Boże dla naszego miasta, archidiecezji i naszej Ojczyzny. Dziękowano Bożej Opatrzności za św. Faustynę, apostołkę Bożego miłosierdzia, Patronkę Miasta Łodzi. Za jej wyjątkową obecność w naszym mieście i za jej przemożną nad nim opiekę.
W imieniu wszystkich zgromadzonych Dostojnego Gościa powitał abp Władysław Ziółek, który podkreślił, że kard. Stanisław Dziwisz pozostanie na zawsze świadkiem życia i apostolskiej działalności sługi Bożego Jana Pawła II oraz bezpośrednim świadkiem beatyfikacji i kanonizacji s. Faustyny. „W Łodzi rozniecana jest iskra Bożej łaski i przekazywany jest dalej ogień miłosierdzia, a na ziemi łódzkiej są i znajdują się ciągle nowi świadkowie miłosierdzia” - mówił Ksiądz Arcybiskup. - Być dzisiaj świadkiem Bożego miłosierdzia to przede wszystkim przypominać, że w oczach Bożych każda osoba jest cenna, że za każdego człowieka Chrystus oddał Swoje życie. Tego uczy nas św. Faustyna, która nie tylko głosiła Boże miłosierdzie, ale słowa poparła świadectwem swojego życia, na pozór szarego i monotonnego, jednak kryjącego w sobie niezwykłą głębię zjednoczenia z Bogiem. Jej misja przekazywania prawdy o Bogu miłosiernym i wypraszaniu miłosierdzia dla całego świata miała bardzo konkretny wymiar w jej codziennym postępowaniu - podkreślił Metropolita łódzki.
W homilii Ksiądz Kardynał wskazał na fundamentalne prawdy o Bożym miłosierdziu i jednocześnie złożył świadectwo o Janie Pawle II. Zwrócił także uwagę na związki Jana Pawła II z Łodzią oraz na to, co Ojciec Święty uczynił dla naszego miasta i Kościoła łódzkiego. Podkreślił, że orędzie Bożego miłosierdzia skierowane jest nade wszystko do człowieka, który udręczony szczególnie bolesnym doświadczeniem albo przygnieciony ciężarem popełnionych grzechów, utracił wszelką nadzieję i skłonny jest ulec pokusie rozpaczy. Temu właśnie człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące z jego serca padają na tego człowieka, oświecają go, rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją. Wielu sercom przyniosło otuchę wezwanie: „Jezu, ufam Tobie”, które podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem s. Faustyny. Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi przebija najgłębsze chmury i sprawia, że promień światła przenika do życia każdego człowieka.
Serdeczne podziękowanie do wszystkich uczestników odpustowej uroczystości skierował proboszcz parafii św. Faustyny - ks. kan. Wiesław Potakowski. W imieniu całej wspólnoty parafialnej wręczył on Księdzu Kardynałowi płaskorzeźbę łódzkiego pomnika św. Faustyny Kowalskiej, znajdującego się przy pl. Niepodległości.
Po Eucharystii wyruszyła procesja z relikwiami św. Faustyny do bazyliki archikatedralnej. Na czele orszaku jechała grupa motocyklistów na harleyach. Po dotarciu do archikatedry abp Władysław Ziółek zawierzył archidiecezję łódzką Bożemu miłosierdziu, a kard. Stanisław Dziwisz pobłogosławił święte zgromadzenie relikwiami św. Faustyny Kowalskiej.

Reklama

Przebaczenie w praktyce

2019-11-19 12:02

Ks. Jarosław Grabowski

Przebaczenie to jedno z największych i najtrudniejszych wymagań, jakie stawia nam wiara chrześcijańska. Gdyby istniało jedno słowo wyrażające sedno chrześcijańskiego przesłania, byłoby nim niewątpliwie słowo : „przebaczenie”.

slonme/pl.fotolia.com

Mamy przebaczać: naszym wrogom, nieprzyjaciołom, tym, którzy nas skrzywdzili, a nawet tym, którzy zadali nam cierpienie. Jak bardzo jest to trudne, dobrze o tym wiemy. Codziennie jednak wypowiadamy słowa modlitwy: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” (por. Mt 6, 12).

Podstawą przebaczenia jest odkupienie. To znaczy, że dobry Bóg wyzwolił nas z niewoli grzechu i zła. Przez grzech, który oddzielił ludzkość od Boga, wszyscy zasłużyli na potępienie. Ale w Jezusie Chrystusie – Odkupicielu człowieka – Bóg okazuje nam miłosierdzie, darowuje nam nasze długi. Ten akt przebaczenia wiele kosztuje. Krzyż Chrystusa jednak pokazuje jasno, że Pan Bóg nie przebacza grzechów, za które grzesznik nie żałuje, których nie pragnie naprawić. Przebaczenie nie polega na udawaniu, że zło nie istnieje, na zapominaniu o złu.

Przebaczyć to znaczy, pamiętając zło, stawić czoło całej jego odrazie, to znaczy żałować za nie i pokutować. Przebaczenie to wyrzeczenie się zarówno uraz, jak i pragnienia ich wyrównania (zemsty). Na poziomie emocji przebaczenie oznacza zanik osobistych animozji, pretensji, a na poziomie konkretnych działań oznacza anulowanie długu czy sprawiedliwej kary. Jezus stawia warunek: jeśli prosisz Boga o przebaczenie, musisz przebaczyć tym, którzy cię skrzywdzili. Na zakończenie Modlitwy Pańskiej, zawartej w Ewangelii według św. Mateusza, Jezus mówi wprost: „Jeśli bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam daruje Ojciec Niebieski” (6, 14-15).

Przebaczenie nie oznacza pobłażliwości wobec zła, zgorszenia czy wyrządzonej krzywdy. Wyjście z dobrą wolą naprzeciw komuś, kto nas skrzywdził, wymaga wielkiej siły ducha, wewnętrznej wolności, a przede wszystkim wymaga głębokiej i żywej wiary. Aby naprawdę szczerze wyznać: „przebaczam ci!”, na przykład wobec żałującego swych czynów mordercy bliskiej osoby, trzeba mieć wielką motywację, która płynie z wiar. Trzeba mieć wiarę, aby powiedzieć: „przebaczam Ci!”. To jest siła i odwaga!.

„Przebaczenie oczyszcza mnie, nie zaś mojego winowajcę. Przebaczenie oczyszcza z pragnienia odwetu” (ks. Józef Tischner). Wydaje się ono niejako sprzeczne z rozumem, bo ten zawsze będzie się sprzeciwiał, będzie szukał odwetu, wyrównania krzywd. Dlatego przebaczenie w gruncie rzeczy jest dziełem serca, a nie rozumu.

Przebaczenie w praktyce nie jest prostym gestem, nad którym potrafimy zapanować. Ono jest drogą, procesem wyzwalania się, którego nie możemy podjąć inaczej, jak tylko współdziałając z łaską Bożą. Najważniejsze jest nasze zdecydowanie się na przebaczenie, nasze: „chcę przebaczyć”. To jest punkt wyjścia do dalszej pracy nad przebaczeniem, które stopniowo ma ogarnąć nasze serce.

Ono jest trudne, ale możliwe. Zdolność przebaczenia jest oznaką naszej wielkości i duchowej siły. Jesteś wielki, gdy potrafisz przebaczyć.

Fragmenty pochodzą z książki: ks. Jarosław Grabowski „Przewodnik dla pytających o wiarę” wyd. Edycja św. Pawła, Częstochowa 2014 Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Warszawa: VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Specjalnych

2019-11-20 17:03

ar, archwwa.pl / Warszawa (KAI)

W Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach, w dniach 22-24 listopada, odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Specjalnych. W programie zaplanowano prelekcje, warsztaty oraz spotkanie ze Wspólnotami L'Arche. Konferencja jest skierowana do katechetów, którzy uczą osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Artur Dąbrowski

Jak podkreśla Anna Mielecka, organizatorka wydarzenia, jednym z punktów jest giełda pomysłów. - Katecheci przywożą swoje pomysły na prowadzenie zajęć i pomoce naukowe, które kserują, drukują i dzielą się nimi z uczestnikami – powiedziała. Konferencja jest również “odpowiedzią na ogólnopolski brak merytorycznego wsparcia dla katechezy specjalnej”. – Myślę, że pomysł chwycił, ponieważ przyjeżdżają ludzie z całej Polski – podkreśliła Anna Mielecka.

Wiele tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji, będzie poświęcony kwestiom technicznym związanym np. z wprowadzaniem do kościoła osób niepełnosprawnych z różnymi nadwrażliwościami. – Uczniowie z niepełnosprawnością często mają problemy ze swoją sensoryką i z integracją sensoryczną, dlatego kościół nie jest przyjaznym miejscem jeśli chodzi o zmysły – dodała organizatorka.

Muzyka organowa, światło, zapach kadzidła, tłok, długa Msza święta mogą sprawiać problemy osobom z nadwrażliwościami, ale – jak podkreśla Anna Mielecka – zależy to od indywidualnych preferencji ucznia, ponieważ “żaden z wymienionych aspektów nie jest jednoznacznie dobry ani jednoznacznie zły”.

– Trzeba poznać potrzeby uczniów, ich ograniczenia i stworzyć im jak najbardziej komfortowe warunki np. ograniczyć muzykę organową, zaprosić ich na Mszę, gdzie będzie mniej ludzi albo będą tylko dzieci ze szkoły specjalnej, żeby miały większą swobodę poruszania się po kościele – dodała. Jak podkreśla takich uczniów należy przyprowadzać do kościoła, ponieważ “na tym polega odwrażliwianie w procedurze terapii integracji sensorycznej”. – Trzeba przekonywać do tego również rodziców – podkreśla.

Wydarzenie zainauguruje Msza św. pod przewodnictwem ks. Łukasza Przybylskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Archidiecezjalnej Warszawskiej.

W ramach inicjatywy w sobotę o 7:30 odbędzie się Eucharystia pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Tego dnia zaplanowano m.in. konferencję pt. „Czy kościół jest miejscem przyjaznym….. sensorycznie” mgr Ewy Kucharskiej oraz „Cel i zadania katechezy – perspektywa katechezy specjalnej” ks. prof. Piotra Tomasika, a także warsztaty „Komunikacja to nie tylko mowa”, „Papieroplastyka”, „Elementy terapii behawioralnej w pracy katechety”.

Następnego dnia odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Fundacji L’Arche Wspólnoty Poznańskiej i Warszawskiej oraz Msza święta pod przewodnictwem ks. Pawła Sobstyla.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: konferencjaoligo@gmail.com

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem