Reklama

Konsekracja kościoła św. Jacka w Częstochowie

Na Jackowym Wzgórzu

Jeszcze niedawno wzgórze, nazywane dziś "Jackowym", było bezimienne i znajdowało się poza granicami administracyjnymi Częstochowy. Od 1982 r., kiedy powstała tu parafia pw. św. Jacka, wszystko zaczęło się zmieniać. Na początku listopada abp Stanisław Nowak konsekrował tu świątynię, u stóp której znajduje się osiedle mieszkaniowe, jedno z najnowocześniejszych w Częstochowie, oraz spora dzielnica domków.

Historia parafii

Parafia, erygowana w 1982 r. przez bp. Stefana Barełę, została wydzielona z parafii pw. Opatrzności Bożej. Decyzja ta wychodziła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, niektórzy z nich bowiem mieli do kościoła 3-4 km. Początkowo rolę kościoła parafialnego spełniała niewielka kaplica pw. św. Jacka. W 1984 r., kiedy Wyczerpy Górne zostały przyłączone do Częstochowy, członkowie tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z mieszkańcami dzielnicy przekazali budynek remizy na potrzeby kaplicy. Jednocześnie trwały, zapoczątkowane przez pierwszego proboszcza - ks. Stanisława Szafrańca, starania o zgodę na budowę świątyni. Władze miasta udzieliły pozwolenia na budowę punktu katechetycznego i małej kaplicy, wskazując jednocześnie teren: znajdujące się w rękach prywatnych właścicieli, pozbawione uzbrojenia pola na oddalonym od głównej ulicy wzgórzu. Dość długo trwały prace przygotowawcze: tworzenie planu koncepcyjnego oraz wykup działek. W lipcu 1986 r. parafię objął obecny proboszcz - ks. Józef Zielonka, który podjął decyzję o zwiększeniu powierzchni kaplicy ze 100 do 350 m. kw. Nim ruszyła budowa, trzeba było doprowadzić elektryczność i wodę, zbudować drogę dojazdową. 14 września 1986 r. abp Stanisław Nowak poświęcił plac budowy, zaś w październiku ruszyły prace. Kaplicę - czyli obecny dolny kościół poświęcono w 1988 r., rok później budynek parafialny. W pobliżu zaczęło powstawać spore osiedle mieszkaniowe i wiadomo było, że kaplica, budowana w czasach, kiedy uzyskanie zezwoleń, kupno materiałów budowlanych stanowiło spory problem, już wkrótce okaże się za mała. Już wtedy powstał zamysł budowy nowego kościoła.

Z myślą o potrzebujących

Okazało się jednak, że nawet na tak niewielkiej powierzchni można prowadzić liczne dzieła dobrze służące Bogu i ludziom. W roku 1990, kiedy lekcje religii przeniesiono do szkół, w salkach katechetycznych powstało Katolickie Przedszkole Parafialne nr 1 im. Matki Marii Teresy. Na początku uczęszczało do niego 12 dzieci, jednak wkrótce było ich już 70. Przedszkole funkcjonowało na zasadach charytatywnych, symboliczne kwoty na pokrycie kosztów wyżywienia wpłacane były dobrowolnie. Trudności finansowe sprawiły, że po 9 latach funkcjonowanie przedszkola zostało zawieszone. Jego praca będzie wznowiona natychmiast, jak tylko zaistnieją sprzyjające warunki.

Przedszkole powstało dzięki pomocy Zakonu "Communio in Christo", który zajmuje się także działalnością poprzez Stowarzyszenie o tej samej nazwie. Zakon powstał w 1984 r. w Niemczech, a jego założycielką była Matka Maria Teresa - mistyczka i charyzmatyczka. Proboszcz parafii ks. Józef Zielonka należy do tego Zakonu od 1989 r. Ponieważ w charyzmacie i działalności zakonu dostrzegł głębokie wartości potrzebne współczesnemu społeczeństwu, przyjął funkcję odpowiedzialnego za "Communio" w całej Polsce. Stowarzyszenie powołało w parafii św. Jacka poradnię dla osób uzależnionych od alkoholu, wydaje również rozprowadzane w całej Polsce pismo Quo vadis Poloniae. W tym samym budynku od kilku lata działa znany w archidiecezji oraz w całym kraju charytatywny punkt wydawania leków zagranicznych, który prowadzi i zaopatruje Stowarzyszenie " Communio in Christo".

Wielki dzień

Do konsekracji świątyni parafianie przygotowywali się duchowo przez 3-dniowe rekolekcje. Wybrana na tę uroczystość niedziela 5 listopada okazała się niezwykle słoneczna i pogodna. Już na długo przed uroczystością przed budynkiem plebanii zaczęli gromadzić się goście: przedstawiciele Senatu i Sejmu, władz województwa śląskiego, radni, sponsorzy i fundatorzy oraz wierni z tej parafii. Punktualnie o godz. 11.30 przedstawiciele Rady Parafialnej - Andrzej Walaszczyk i Elżbieta Bieńkuńska powitali abp. Stanisława Nowaka, zaś proboszcz - ks. Józef Zielonka w imieniu swoich parafian poprosił Księdza Arcybiskupa o konsekrowanie świątyni. "Dziękujemy ludziom, którzy przyczynili się do tego, że stanął tutaj ten piękny kościół i cały ośrodek miłosierdzia chrześcijańskiego - powiedział abp Stanisław Nowak, witając zgromadzonych. - Dziękujemy również bardzo gorliwemu kapłanowi i człowiekowi o wielkim sercu, proboszczowi ks. Józefowi Zielonce. To wzgórze nazywane jest ´Jackowym´, zaś św. Jacek odznaczał się wielką miłością do Boga i ludzi, niech więc to wzgórze, które dzisiaj oddajemy w Boże ręce, służy tym dwóm wielkim sprawom - chwale Boga i miłości człowieka" . Po procesyjnym przejściu do kościoła przedstawiciele Rady Parafialnej wręczyli Księdzu Arcybiskupowi klucze do świątyni. Pierwszymi, którzy przekroczyli progi kościoła, byli abp Stanisław Nowak, zastępca superiora generalnego Zakonu "Communio in Christo" Karla Heinza Hausa - ks. Herman Walch oraz proboszcz ks. Józef Zielonka. Ksiądz Arcybiskup dokonał poświęcenia ołtarza, murów świątyni i wiernych, następnie ukazał zgromadzonym Pismo Święte, aby zawsze w tej świątyni rozbrzmiewało Słowo Boże dla zbawienia człowieka. Najważniejszymi momentami uroczystości były: modlitwa konsekracyjna, umieszczenie w ołtarzu relikwii św. Jozafata oraz namaszczanie ołtarza i ścian świątyni olejami świętymi. W kościele zapłonęły wszystkie światła. Następnie rozpoczęła się Liturgia eucharystyczna, podczas której homilię wygłosił abp Stanisław Nowak. Powiedział on m.in., że zbudowanie świątyni to wielka praca. Dobrze się stało, że tak wielu wspólnotom parafialnym z częstochowskiej archidiecezji udało się ukończyć tę pracę w szczególnym czasie, jakim jest Rok Święty. Podziękował wspólnocie parafialnej pw. św. Jacka, że również tutaj budowa świątyni została zakończona, a konsekracja dopełniona na progu nowego tysiąclecia. Życzył parafianom, aby ta świątynia jeszcze mocniej związała ich z Jezusem.

Podczas uroczystości Ksiądz Arcybiskup erygował drogę krzyżową oraz poświęcił dwie pamiątkowe tablice. Jedna z nich została poświęcona pamięci Matki Marii Teresy, założycielki Zakonu "Communio in Christo", druga jest wyrazem wdzięczności dla Zakonu Kawalerów Maltańskich za okazywaną pomoc. Uroczystość zakończyły podziękowania. Ks. Józef Zielonka szczególnie gorąco dziękował sponsorom i fundatorom, a przede wszystkim wiernym swojej parafii, mówiąc: "Słowa podziękowania pragnę skierować do wszystkich, którzy tę świątynię wznosili. Nie byłoby jej, gdyby nie dobre serca, hojne dłonie, gdyby nie życzliwość i przywiązanie do kościoła, gdyby nie Wasza wiara i pobożność". Gorącymi oklaskami parafianie przyjęli informację Księdza Arcybiskupa o tym, że ich proboszcz - ks. Józef Zielonka został mianowany kanonikiem Kapituły w Radomsku. Na zakończenie głos zabrał zastępca superiora generalnego Zakonu "Communio in Christo" ks. Herman Walch, który wyraził radość z faktu, że grupa "Communio in Christo" w tej parafii rośnie i że należą do niej odpowiedzialni współpracownicy.

Piękna uroczystość konsekracji kościoła św. Jacka na Jackowym Wzgórzu dobiegła końca, pozostała jednak w sercach jej uczestników oraz w sercach tych, którzy budowali tę świątynię Bogu na chwałę, a ludziom na zbawienie.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Naprawdę cudowny

Przez minione 190 lat Cudowny Medalik stał się narzędziem licznych Boskich interwencji – uzdrowień, ocaleń i nawróceń.

W lipcu, listopadzie i grudniu 1830 r. w Paryżu Najświętsza Maryja Panna objawiła się Katarzynie Labouré – skromnej seminarzystce ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytki). Głównym przesłaniem był objawiony 27 listopada medalik z Jej orędziem. Stał się on narzędziem licznych uzdrowień, ocaleń czy nawróceń – co uczyniło go w oczach wiernych cudownym w działaniu. W krótkim czasie przylgnęła do niego nazwa „Cudowny Medalik”. Minione 190 lat jego istnienia jest naznaczone niezliczonymi Boskimi interwencjami.

CZYTAJ DALEJ

Młodzi o polskości - zbliża się Kongres Młodzieży Polonijnej

2022-11-29 15:10

Karol Porwich/Niedziela

Kongres Młodzieży Polonijnej odbędzie się 3 grudnia w formie online pod hasłem: „Bóg, Honor, Ojczyzna. Czy polskość ma sens?”. Wezmą w nim udział młodzi ludzie mieszkający poza granicami kraju, m.in. z Niemiec, Francji, Grecji, Norwegii, Australii i USA.

Do wzięcia udziału w Kongresie zachęca delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński. „Pokażemy piękne postaci patriotów, Polek, które służyły ojczyźnie. To Natalia Tułasiewicz i Wanda Malczewska. Będą świadectwa młodych, którzy żyją poza granicami Polski, a czują się i są Polakami. Będziemy śpiewać, modlić się, także za ojczyznę” – informuje bp Turzyński.

CZYTAJ DALEJ

Kard. Sarah: wolność religijna zagrożona także na Zachodzie

2022-11-29 15:06

[ TEMATY ]

kard. Robert Sarah

Copyright Niedziela/Wlodzimierz Rędzioch

Chrześcijanie na Zachodzie nie powinni brać wolności religijnej i wolności kultu za pewnik – podkreśla kard. Robert Sarah. Emerytowany prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zauważa, że wolność religijna atakowana jest na różne sposoby, a męczennicy nadal umierają za swą wiarę na całym świecie. Dzieje się tak nie tylko w odległych zakątkach globu, ale również na Zachodzie, gdzie wolność religijna jest także zagrożona.

Kard. Sarah wskazuje, że w przypadku Zachodu mamy obecnie do czynienia nie tyle z otwartą nienawiścią do wiary, ile coraz bardziej widocznymi i pogłębiającymi się uprzedzaniami wobec chrześcijaństwa. Afrykański hierarcha mówił o tym w wywiadzie dla telewizji EWTN prezentując swą najnowszą książkę pt. „Katechizm życia duchowego”. Jest ona głęboką refleksją nad siedmioma sakramentami oraz nad tym, jak czynić postępy w życiu duchowym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję