Reklama

"Idźmy z radością do świątyni Pana"

Konsekracja kościoła Opatrzności Bożej w Łodzi

Niedziela łódzka 49/2000

5 listopada 2000 r. miała miejsce konsekracja kościoła pw. Opatrzności Bożej w Łodzi. Uroczystość, którą poprzedziło duchowe przygotowanie - rekolekcje przeprowadzone przez ks. prał. Andrzeja Świątczaka, zgromadziła wielką rzeszę wiernych. Liturgii przewodniczył abp Władysław Ziółek ordynariusz łódzki.

Przedstawiciele laikatu w swoim powitaniu przedstawili dzieje oraz życie religijne parafii. Teren, który obejmuje parafia nosi nazwę Marysina. Mieszkańcy, którzy budowali tutaj swoje domy zapragnęli aby pośrodku nich był Dom Boży - świątynia. Zadanie wybudowania kościoła ówczesny ordynariusz bp Wincenty Tymieniecki zlecił ks. kan. Antoniemu -Szymanowskiemu. Wybudowany w niezwykle krótkim okresie zaledwie kilku miesięcy kościół został poświęcony pod wezwaniem Opatrzności Bożej 9 października 1932 r. W czasie wojny kościół został przeznaczony na magazyn, jego wnętrze zostało zniszczone. Na terenie parafii urządzono getto dla Żydów. Po wojnie odnowieniem świątyni zajmowali się administratorzy ks. Stanisław Pniewski i ks. Józef Pryc. Natomiast gruntownego remontu dokonał ks. Henryk Rybus, który ufundował boczne ołtarze, konfesjonały, organy. Następca ks. Rybusa, ks. Jan Polak wybudował nowa plebanię. Kolejny proboszcz, ks. Franciszek Kowalski, ceniony i ulubiony duszpasterz przygotował świątynię do odnowionej liturgii posoborowej. Od 14 listopada 1985 r. proboszczem parafii Opatrzności Bożej jest ks. kan. Stanisław Gawroński, którego dziełem jest odnowienie kościoła.

W powitalnym przemówieniu zostało ukazane także życie religijne parafii. Świadczy o tym 11 kapłanów, w tym dwóch zakonnych, którzy wyszli z tej parafii. Od czasów przedwojennych na terenie parafii pracują siostry felicjanki, które prowadzą katechezę w szkołach. Katechezą w 6 szkołach zajmują się dwaj kapłani, dwaj diakoni, dwie siostry zakonne oraz 4 katechetów świeckich. Jedna z sióstr pełni obowiązki zakrystianki. Siostry prowadzą także przedszkole. W parafii istnieje kółko ministrantów, Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, Akcja Katolicka, Apostolstwo Modlitwy, Stowarzyszenie Dobroczynności oraz koło Przyjaciół Radia Maryja. Wierni licznie przystępują do sakramentu pokuty i Komunii św., są ofiarni i oddani Kościołowi. Duszpasterzy nie zadowala frekwencja wiernych na Mszach św. niedzielnych, ale być może uroczystość konsekracji kościoła przyczyni się do jej zwiększenia. - Chcielibyśmy aby słowa psalmisty: "Idźmy z radością do świątyni Pana" stały się mottem życia religijnego tej wspólnoty parafii Opatrzności Bożej" - tymi słowami zakończyli swoje powitanie przedstawiciele laikatu.

Ks. kan. Stanisław Gawroński - proboszcz parafii cytując słowa pieśni Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się w nim i radujmy się w nim wyraził swoją radość z konsekracji świątyni: " Wiem, że Pan dał nam ten dzień, to On pozwolił mi razem z całą wspólnotą tutejszej parafii przeżywać ten jedyny, niepowtarzalny dzień". A zwracając się do Arcypasterza powiedział: "Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie, który przybywa do nas w ´Mocy Ducha´, aby przez jego pasterską posługę dokonały się wielkie rzeczy w tej oto skromnej świątyni. Nie jest ona ani zabytkowa, ani nowoczesna, ale jest mieszkaniem samego Boga i dlatego tak nam ukochana i miła. Proszę gorąco Księdza Arcybiskupa o dokonanie konsekracji tej świątyni".

W uroczystej Liturgii Arcypasterz Kościoła łódzkiego odmówił modlitwy konsekracyjne i dokonał namaszczenia ołtarza. Współkoncelebrujący kapłani namaścili ściany świątyni. W kazaniu Ksiądz Arcybiskup ukazał duchowy sens i znaczenie obrzędu konsekracji, dokonywanego w wyjątkowym czasie Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Obrzęd konsekracji świątyni Arcypasterz porównał do chrztu i bierzmowania, które przyjmują wierzący. Przez obrzęd konsekracji miejsce to staje się wyłączone z jakiegokolwiek użytku i przeznaczone dla Boga. My wiemy - mówił Arcypasterz, że Bóg jest wszędzie obecny. Nie można Boga zamknąć w jakiejkolwiek przestrzeni. Ale Bogu samemu podobało się przebywać w takich miejscach. W Starym Testamencie Bóg oczekiwał od Narodu Wybranego wzniesienia świątyni w Jerozolimie. Ta tradycja ma w chrześcijaństwie swoje głębokie uzasadnienie. Chcemy jak Lud Boży przeżywać nasze spotkanie z Bogiem, tak jak dokonuje się to na Mszy św. niedzielnej i każdego dnia. Jest to miejsce wyłączone, aby stanowiło najpiękniejszą przestrzeń, w której spotykamy się z Bogiem, możemy rozpoznać nasze powołanie i nasze odwieczne przeznaczenie. Konsekracja jest potrzebna, aby Bóg zechciał tu przebywać i udzielać swojej łaski. Bracia i Siostry, zechciejcie się wsłuchać w słowa tych modlitw, byście się przekonali, że to my jesteśmy żywymi kamieniami, z których Bóg wznosi sobie swoją duchową świątynię. Nie ma dla nas zbawienia w żadnym innym imieniu, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa - mówił Arcypasterz.

Ksiądz Arcybiskup wezwał także, aby obrzęd konsekracji świątyni był zachętą do refleksji nad stanem własnej wiary, świętości, zaangażowania w sprawę obecności Kościoła w świecie. Za wiarą powinno iść świadectwo chrześcijańskiego życia. - Nawiązując do słów Ojca Świętego wypowiedzianych w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski, Arcypasterz podkreślił, że teraz, kiedy Polska jest wolna i niepodległa, potrzeba jest w naszej ojczyźnie ludzi mocnych sercem - tzn. tych, którzy wierzą w Boga i żyją zgodnie z Bożymi Przykazaniami. Polska potrzebuje ludzi, którzy kochają Boga i w imię tej miłości są otwarci na każdego człowieka. Potrzeba ludzi sumienia, którzy potrafią oddzielić dobro od zła. Wzywając do odpowiedzialności za to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska Arcypasterz powiedział: otwórzmy nasze serca na Chrystusa, przyjmijmy Go jako swego Pana i Zbawiciela i nie chowajmy pod korcem światła naszej wiary.

Po kazaniu nastąpiły dalsze obrzędy konsekracji, procesja z darami i modlitwa wiernych. W Liturgii brała udział duża grupa ministrantów, przedstawiciele asysty oraz wierni, których kościół nie był stanie pomieścić. A oto kapłani uczestniczący w obrzędach: ks. kan. Karol Szumacher, prof. WSD w Łodzi, ks. prał. Bartłomiej Rurarz, kapełan ordynariusza, ks. prał. Andrzej Świątczak, dyr. Filii Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. kan. Czesław Rosiak, proboszcz parafii św. Floriana w Pabianicach, ks. Grzegorz Klimkiewicz, dyr. Domu Księży Emerytów, ks. kan. Jerzy Pacholski, proboszcz parafii Bratoszewice, ks. kan. Tadeusz Jajkowski, proboszcz parafii Mileszki, ks. Piotr Miler, proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Łodzi, ks. Jan Kwidziński, rektor kościoła pallotynów w Łodzi, o. gwardian Sławomir Zaporowski OFM, ks. Waldemar Bena, proboszcz parafii W Nowosolnej, wikariusze: ks. Zbigniew Pniewski, ks. Jarosław Kaliński, ks. Robert Jaśpiński, ks. Włodzimierz Łukasiewicz, ks. Piotr Kosmala.

Na zakończenie pełne radości słowa dziękczynienia wypowiedział proboszcz parafii ks. kan. Stanisław Gawroński. Jako motto użył słów Psalmu 138: "Będę Cię sławił z całego serca, Panie. Bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę Ci śpiewał psalm wobec Aniołów. Pokłon Ci oddam w twoim świętym przybytku". W szczególny sposób Ksiądz Proboszcz wyraził swoją wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi za dokonanie konsekracji, ks. Świątczakowi za przeprowadzenie rekolekcji, które przygotowały parafię na uroczystość konsekracji oraz kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym za przygotowanie kościoła do konsekracji oraz udział w uroczystości. Ksiądz Proboszcz wyraził pragnienie, aby spełniły się słowa wypowiedziane przez Księdza Arcybiskupa na początku uroczystości: " W Świętym Kościele Boga łaska i pokój niech będą z wami wszystkimi" - To najpiękniejsze życzenia jakie nam zostawił Arcypasterz. Niech one się spełnią!

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Może jednak warto stać mocno przy Bożej prawdzie?

[ TEMATY ]

homilia

rozważania

Karol Porwich /Niedziela

Rozważania do Ewangelii Mk 7, 1-13.

Wtorek, 7 lutego 2023

CZYTAJ DALEJ

Święta z koszem róż

Niedziela kielecka 30/2015, str. 4-5

[ TEMATY ]

parafia

TER

Św. Dorota

Św. Dorota

Św. Dorota w przeszłości była bardzo popularną męczennicą, czczoną w całej Europie. Również w Polsce była patronką wielu kościołów i w wielu miała swoje ołtarze. Jest patronką kościoła w Krasocinie

Święta Dorota należy do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli, w poczet których Kościół katolicki zaliczył tych, których wstawiennictwo u Boga uznał za wyjątkowo skuteczne. Większość z nich żyła za przełomie III i IV wieku za panowania cesarza Dioklecjana, który z wyjątkowym okrucieństwem tępił wyznawców Chrystusa. Została zgładzona z ręki oprawców w czasie panowania cesarza ze Splitu.

CZYTAJ DALEJ

Ukraina: Kościół greckokatolicki odchodzi od kalendarza juliańskiego

2023-02-06 20:08

[ TEMATY ]

Kościół greckokatolicki

Karol Porwich/Niedziela

Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK) w Ukrainie rezygnuje z używanego dotychczas kalendarza juliańskiego i od 1 września przejdzie na nowy styl obchodzenia świąt stałych – ogłosił w poniedziałek zwierzchnik tego Kościoła, arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk.

Decyzje w sprawie zmiany kalendarza przyspieszyła wojna Rosji przeciw Ukrainie – wyjaśnił PAP o. Ihor Jaciw, dyrektor departamentu komunikacji UKGK.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję