Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Wielki Polak, światowej sławy pszczelarz

Niedziela szczecińsko-kamieńska 6/2013, str. 6

[ TEMATY ]

Jan Dzierżoń

Archiwum prywatne

Ks. dr Jan Dzierżoń

Ks. dr Jan Dzierżoń

Dnia 11 stycznia obchodziliśmy 202. rocznicę urodzin Jana Dzierżonia, księdza, który jako pierwszy na świecie położył podwaliny do naukowego współczesnego pszczelarstwa.

Jan Dierżoń urodził się we wsi Lowkowice na Dolnym Śląsku w rodzinie polskich chłopów, którzy od wieków z wielką miłością uprawiali swoją ziemię, ziemię ojców, dziadów, zbierali plony i dziękowali Panu Bogu za łaski, a równocześnie dzielnie sprzeciwiali się obcej przemocy, dbając o swoją świętą wiarę, tożsamość narodową, kulturę, folklor, język, cmentarze, kościoły, bogactwa ukryte w ziemi. W gronie rodzinnym w domu rozmawiano wyłącznie po polsku i nauczono syna odmawiać „Ojcze nasz” w ojczystym języku. To oni, ludzie bardzo nabożni, tchnęli mu wielką miłość do Boga i zbliżyli do Kościoła.

Reklama

Mały Jasio wyrastał wśród pól, łąk i lasów, gdzie wówczas takie pojęcie, jak zatrucie środowiska nie istniało, a ziemia, woda, powietrze były czyste i zdrowe, pozbawione wyziewów i odchodów przemysłowych. W słonecznych promieniach pięknie kwitły kwiaty, radując swoimi kolorami i wdychanym przyjemnym, zdrowym aromatem. Od pszczół wokół roiło się, które dostarczały pokaźne zbiory. Dość często asystując swojemu ojcu przy pracy w pasiece, Janek obserwował życie pszczół i ich ciekawą pracę, stąd coraz większe zainteresowanie i wielka miłość do przyrody i pszczół, którym wspaniale poświęcił swoje długie życie.

Widząc wielką chęć do nauki syna, rodzice wysłali go do szkoły powszechnej w Byczynie, a następnie do gimnazjum we Wrocławiu. Młodzieniec w nauce wykazał się wielką pilnością, nieprzeciętnie uzdolniony, zakończył gimnazjum z wyróżnieniem. Dodam, że wszystkie zajęcia odbywały się w niemieckim języku. Następnie Jan Dzierżoń kontynuował naukę na Wydziale Teologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a po otrzymaniu dyplomu wyższej uczelni i święceniach kapłańskich został proboszczem w Karłowicach. Równocześnie młody ksiądz poważnie zajął się hodowlą pszczół, zgłębiając tajemnicę ich życia. Nieraz doprowadzał swoją wspaniałą pasiekę do kilkuset rodzin pszczelich, które przynosiły mu w sprzyjających klimatycznych warunkach pokaźne dochody. Zdarzające się kradzieże pni, choroby pszczół, nieurodzajne lata, nieprzychylne stanowiska dla jego odkryć nie zrażały i nie załamywały ks. Jana Dzierżonia. Ciągle, z całym sercem, wielkim zapałem i niespożytą energią wykonywał swoją misję dziejową. Wśród wiernych cieszył się wielkim autorytetem i był lubiany, niosąc posługę ludziom ku chwale Boga. W potrzebie ludzkiej zawsze w modlitwie wspomagał dobrym słowem oraz materialnie.

W wyniku wnikliwych wieloletnich obserwacji, doświadczeń i badań ks. Jan Dzierżoń odkrył i opisał jako pierwszy na świecie zjawisko dzieworództwa (partenogenezy).

Reklama

Potrafił skutecznie walczyć z chorobami pszczół. Budował własnego pomysłu ule, w tym dostawki do nich oraz dróżniaki, czworaki, przyczynił się do ruchomej zabudowy wnętrza ula, z ruchomymi snozami, co było w ówczesnych czasach dużym postępem. Ciągle utrzymywał bezpośrednio i korespondencyjnie kontakty z wieloma środowiskami pszczelarskimi, dzieląc się swoimi osiągnięciami. Jako badacz biologii pszczół i równocześnie reformator pszczelarstwa, ks. Jan Dzierżoń położył solidne podwaliny pod nowoczesne pszczelarstwo, a jego naukowe osiągnięcia są po dziś dzień aktualne i niepodważalne.

Jego wielkie osiągnięcia w pszczelarstwie w pełni zostały uznane na zjeździe pszczelarzy w Salsburgu i przyniosły mu światową sławę, a w 1872 r. Jan Dzierżoń otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Monachijskiego. Równocześnie został honorowym i rzeczywistym członkiem wielu towarzystw naukowych na całym świecie. W uznaniu wielkich zasług został udekorowany przez wiele ukoronowanych głów, rządów wysokimi odznaczeniami tych państw, medalami, orderami, dyplomami. Ciekawe, że car Rosji udekorował doktora Jana Dzierżonia Orderem św. Anny, podkreślając jego polskie i słowiańskie pochodzenie.

Będąc niezwykle płodnym autorem, pisał i publikował w niemieckim języku, a jego prace naukowe w tłumaczeniu na wiele języków obiegły cały świat, przynosząc mu uznanie i szacunek. Zmarł ks. dr Jan Dzierżoń w wieku 95 lat, opatrzony świętymi sakramentami.

Po I wojnie światowej i powstaniach śląskich oraz wielkopolskim ludności polskiej, która pozostała w granicach Niemiec żyło się nielekko. Nacjonaliści niemieccy na każdym kroku prześladowali, dokuczali i mścili się za utraconą część Śląska i Wielkopolski. W takiej to atmosferze bratanek kochanego stryja Franciszek Dzierżoń podjął się uchronić bezcenne pamiątki po nim i przekazać zmartwychwstałej Polsce, oby tylko one nie dostały się w ręce Niemców, którzy ciągle głosili i manifestowali niemieckie pochodzenie Jana Dzierżonia. Franciszek Dzierżoń był świadom, że za to jego i jego rodzinę może czekać najgorsze! W głębokiej tajemnicy, za pośrednictwem przyjaciela Polaków, czeskiego księdza Adameca nawiązał kontakt z inżynierem Leopoldem Pawłowskim, któremu przekazał w wielkiej tajemnicy bezcenne pamiątki po swoim stryju w trzech skrzyniach jako makulaturę w 1927 i 1928 r. do Polski. Leopold Pawłowski przyrzekł Franciszkowi Dzierżoniowi pamiątki po Janie Dzierżoniu przekazać odpowiednim polskim władzom, przede wszystkim Muzeum Śląskiemu. Niestety, tak się nie stało, w Rudniku nad Sanem państwo Pawłowscy ukryli u siebie w szopie skrzynie, w których bezcenne skarby ulegały niszczeniu. W 1939 r. hitlerowcy skonfiskowali zawartość skrzyń, wywożąc prawdopodobnie do Muzeum Śląskiego w Bytomiu. Po II wojnie światowej prawie nic nie zostało odnalezione.

W 1946 r. ówczesne władze polskie w hołdzie wielkiemu naszemu rodakowi nadały na Dolnym Śląsku starożytnemu miastu u podnóża Gór Sowich nad Piławą nazwę Dzierżoniów w polskim brzmieniu, jak i wielu placom i ulicom nazwę Jana Dzierżonia. W 2006 r. w Roku Dzierżoniowskim, w stulecie śmierci naszego wielkiego rodaka czciliśmy jego pamięć w Polsce i poza jej granicami.

Drogi Przyjacielu, będąc na ziemi śląskiej, w pięknym patriotycznym geście zawitaj do Łowkowic na wiejski cmentarzyk, odmów pacierz, zapal znicze i pozostaw biało-czerwone polskie narodowe proporczyki i kwiaty na grobie ks. dr. Jana Dzierżonia i jego bohaterskiego bratanka Franciszka Dzierżonia, wielkiego patrioty polskiego, który narażając się na najgorsze, wszystko uczynił, by ocalić bezcenne skarby po swoim stryju dla Polski.

2013-02-06 11:38

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Koronka do Bożego Miłosierdzia w centrum miasta

2020-09-28 18:17

[ TEMATY ]

Częstochowa

koronka

Iskra Bożego miłosierdzia

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Modlitwa na Placu Biegańskiego

Modlitwa na Placu Biegańskiego

Po raz kolejny częstochowianie wzięli udział w modlitewnej akcji „Iskra Bożego Miłosierdzia”. 28 września o godz. 15.00 modlili się m.in. na pl. Biegańskiego oraz na „kwadratach” (skrzyżowanie al. Wolności i Al. NMP).

– Plac Biegańskiego to serce miasta. Tutaj odbywa się wiele uroczystości, spotykają się ludzie. Dlatego z mieszkańcami, którzy mają odwagę, modlimy się do Bożego Miłosierdzia. Jest to modlitwa w intencjach świata, ojczyzny i Kościoła. Przede wszystkim ogarniamy koronką nasze miasto, ludzi sprawujących w nim władzę i tych, którzy tej modlitwy najbardziej potrzebują, a zatem chorych, cierpiących i biednych – powiedziała „Niedzieli” s. Milena ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.

Zobacz zdjęcia: Koronka do Bożego miłosierdzia w centrum Częstochowy

W modlitwie na pl. Biegańskiego uczestniczyli m.in. Michał z żoną Katarzyną i synkiem, ośmiomiesięcznym Leonkiem. – W naszym domu jest kult Bożego Miłosierdzia. Dlatego dzisiaj na tę modlitwę przynieśliśmy obraz Jezusa Miłosiernego. Ta modlitwa w centrum miasta jest dla mnie nie tylko świadectwem wiary, ale płynie prosto z serca – podkreślił Michał.

– Nasz synek Leonek urodził się osiem miesięcy temu, a było niebezpieczeństwo, że mógł się nie urodzić. Lekarze nie chcieli zrobić mi cesarki, a było naprawdę źle. Dopiero interwencja męża poskutkowała. Leonek jest takim cudem Bożego Miłosierdzia. Pomogła nam też bardzo dużo s. Milena – podzieliła się swoim świadectwem Katarzyna.

W modlitwie uczestniczył również razem z żoną Justyną Grzegorz, który wyszedł z bezdomności. – Teraz dzięki pomocy Kościoła i s. Mileny mam dom i żonę Justynę. Gdyby nie Pan Bóg, byłoby w życiu bardzo ciężko. To również był cud Bożego Miłosierdzia – powiedział „Niedzieli”.

Jowita Kostrzewska

Modlitwa na Kwadratach

Modlitwa na Kwadratach

Mieszkańcy Częstochowy modlili się także na „kwadratach” (róg al. Wolności i Al. NMP). – To wielka łaska móc dziś stanąć tutaj i razem z innymi modlić się, przyzywając Bożego Miłosierdzia dla nas, dla naszych rodzin, ojczyzny i całego świata. W czasach gdy otwarcie atakuje się Kościół, rodzinę i podważa najważniejsze wartości, nie wolno nam być obojętnym. Naszym orężem jest właśnie modlitwa i zawierzenie Jezusowi oraz Maryi. To jedyna i najpewniejsza droga – powiedziała nam Jowita.

– Stanięcie do modlitwy w centrum miasta jest też świadectwem, że nie wstydzimy się naszej wiary i pokazaniem innym, zwłaszcza ludziom zagubionym, że miłosierne ramiona Jezusa zawsze są dla nich otwarte, że On tylko czeka na nasze „tak”, żeby mógł działać i przemieniać nasze życie – dodała.

– Popieram wspólną modlitwę i bardzo bym chciała, żeby w naszym Olsztynie też w przyszłości była wspólna modlitwa poza kościołem, żeby innych zaprosić do modlitwy. Jestem członkiem Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa i ta modlitwa jest bliska mojemu sercu. Modlę się nią codziennie wspólnie z Misjonarzami Świętej Rodziny. Odmawiam ją też w intencji kapłanów, modląc się „Margaretką” – powiedziała w rozmowie z nami Jadwiga Minkina.

Od kilku lat wierni co roku spotykają się na modlitwie 28 września w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny.

CZYTAJ DALEJ

Abp Aupetit: małżeństwa mają dość antykoncepcji, pomóżmy im

2020-09-29 15:46

[ TEMATY ]

antykoncepcja

Adobe Stock

Na powrocie do encykliki „Humanae vitae” najbardziej mogą dziś skorzystać same małżeństwa. Mają one już dość antykoncepcji, choć często nie zdają sobie z tego sprawy, nie wiedzą, skąd się u nich bierze poczucie niezadowolenia – uważa abp Michel Aupetit.

Metropolita Paryża wydał właśnie książkę pod tytułem „«Humanae vitae» – une prophétie” („Humanae vitae” – proroctwo). Francuski arcybiskup zauważa, że encyklika ta rzeczywiście może być uznana za proroctwo, bo w naszych czasach spełniło się wszystko, co Paweł VI w niej zapowiadał.

Papież Montini przewidywał, że rozpowszechnienie antykoncepcji będzie sprzyjać niewierności małżeńskiej i ogólnemu upadkowi moralności. Dziś wystarczy pójść do metra, by zobaczyć reklamy stron internetowych, które specjalizują się w propagowaniu cudzołóstwa – mówi abp Aupetit. Przypomina, że Paweł VI obawiał się utraty szacunku dla kobiety, bo mężczyzna, który przyzwyczai się do antykoncepcji, zacznie traktować kobietę jako przedmiot do zaspokajania swych egoistycznych przyjemności, a nie jako ukochaną i godną szacunku osobę, z którą dzieli życie. Moje doświadczenie najpierw lekarskie, a potem kapłańskie potwierdziło niestety, że te obawy się spełniły – dodał metropolita Paryża, który zanim został kapłanem przez 20 lat wykonywał zawód lekarza.

Odwołując się do tego doświadczenia abp Aupetit zapewnia, że powrót do „Humanae vitae”, odkrycie znaczenia wzajemnego zjednoczenia, związku między miłością i przekazywaniem życia jest dla małżonków źródłem głębokiej radości i wzajemnego zrozumienia. Podkreśla on również, że Kościół nie może się zniechęcać oporami, które napotyka w przyjęciu tego nauczania. Nie wolno jednak prowadzić ideologicznej indoktrynacji, lecz trzeba ukazywać piękno Bożego zamysłu względem człowieka.

„Nauczanie Kościoła o ludzkiej płciowości opiera się na wierze w Boga, który zjednoczył się z naszym ciałem. Nie jest to jakiś wirtualny awatar. Słowo stało się ciałem, aby i nasze ciało stało się Słowem i mogło kochać tą samą miłością, z jaką zostało umiłowane i przyjęte przez Boga” – mówi metropolita Paryża. Zapewnia on, że również niewierzący są w stanie docenić spójność nauczania Kościoła w tej dziedzinie, o czym on sam przekonał się niejednokrotnie na kursach przedmałżeńskich.

Abp Aupetit przypomina, że do ponownego odkrycia „Humanae vitae” zachęca też papież Franciszek, zarówno w adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, jak i w encyklice Laudato si'”, gdzie przypomina nam, że poszanowanie ograniczeń wynikających z natury nie dotyczy jedynie roślin i zwierząt, ale także naszego człowieczeństwa. Ponowne odkrycie znaczenia i piękna rytmów, które stanowią o naszej kobiecości i męskości, rodzi poczucie wdzięczności za to, kim jesteśmy dla siebie nawzajem, w odmienności ukierunkowanej na miłość, na obraz Boga w Trójcy – dodał abp Aupetit w wywiadzie dla dziennika „Avvenire”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję