Reklama

Ksiądz biskup u więźniów

2013-04-05 14:30

Ks. Piotr Nowosielski
Edycja legnicka 13/2013, str. 4

Ks. Piotr Nowosielski
Podczas Mszy św. sakrament bierzmowania w więziennej kaplicy przyjęło pięciu osadzonych

Jak co roku, w Wielki Poniedziałek, na terenie diecezji legnickiej trwały modlitwy w intencji osób skazanych i osadzonych w aresztach i więzieniach. W tym dniu, jeden z księży biskupów, odwiedza jedyny na terenie diecezji Zakład Karny w Zarębie k. Lubania. Osadzonych 25 marca odwiedził legnicki biskup pomocniczy Marek Mendyk

Podczas wizyty bp Marek Mendyk spotkał się z dyrekcją i administracją więzienia, pracownikami penitencjarnymi, strażnikami i samymi więźniami, których odwiedził na oddziale szpitalnym i oddziale zamkniętym.

W spotkaniu z dyrektorem kpt. Andrzejem Koszelą, poruszono tematy związane z dalszą pomocą duszpasterską dla więźniów, a Ksiądz Biskup pytał także o oczekiwania służby więziennej w tym zakresie. Z kolei w osobistej rozmowie z więźniami, życzył spotkanym osobom, by nie czuli się osamotnieni, lecz wspierani pamięcią i modlitwą swoich bliskich. - Pamiętajcie, że szczęście jest zawsze w zasięgu ręki. Odizolowanie od świata, przeżywanie czasu, który tu się spędza, nie zamyka drogi do tego, by w swoim życiu być szczęśliwym, radosnym, pełnym pokoju, a nawet nie zamyka drogi do tego, żeby być świętym - mówił bp Mendyk. Osadzeni przygotowali montaż słowno-muzyczny, przez który wyrazili wdzięczność za pamięć o nich i sprawowaną opiekę duszpasterską i wręczyli pamiątkową płaskorzeźbę z wizerunkiem Dobrego Pasterza. Ksiądz Biskup udzielił też pięciu osadzonym sakramentu bierzmowania podczas sprawowanej Mszy św. w kaplicy więziennej. W homilii mówił do nich: - Kiedy tu przychodzę, chciałbym porozmawiać z każdym z was. Nie zawsze jest to możliwe. Pragnąłbym przede wszystkim usłyszeć to, co każdy z was, chciałby mi powiedzieć, o swojej historii i położeniu swojej rodziny, nagromadzonych w przeszłości rozczarowaniach i oczekiwaniach, przy pomocy których na przekór wszystkiemu, nie przestaję spoglądać w przyszłość. Nie jest też w mojej mocy, o czym doskonale wiecie, zaspokojenie wielu waszych oczekiwań. Ale jednak czuję, że mogę wam coś dać, coś, co może mieć dla was wielką wagę. Tym, co mogę wam ofiarować jako człowiek i jako chrześcijanin, jest nade wszystko mój szacunek dla was. Przypominają się słowa z Ewangelii św. Łukasza: „Duch Pana spoczął na mnie, gdyż namaścił mnie. I posłał mnie, abym głosił ubogim dobrą nowinę, bym uwięzionym przepowiadał wolność, a niewidomym możność widzenia, abym uciśnionych puszczał na wolność, ogłaszając rok łaskawości Pańskiej” (Łk 4, 18-19).

Ksiądz Biskup, mówiąc o wizycie w Zakładzie Karnym w Zarębie, stwierdził: - Jest to przeżycie nie tylko dla skazanych, dla obsługi więzienia, ale jest to także przeżycie dla biskupa, dla wszystkich księży, którzy tego dnia przychodzą tutaj. Mają okazję odczuć, że Kościół o nich pamięta, zgodnie z wezwaniem Pana Jezusa - „byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 36). Mają okazję odczuć, że o nich się nie zapomina, że oni też są godni szacunku.

Reklama

Zakład Karny w Zarębie jest jedynym (oprócz aresztów śledczych) na terenie diecezji, w którym w ostatnich latach odbywa karę więzienia ponad 500 osób. Są to sami mężczyźni, odsiadujący wyrok zarówno za przestępstwa pospolite, jak i tzw. ciężkie. - Więzienie ma charakter półotwarty - mówi o tym miejscu oficer prasowy mjr Ryszard Leszczyński. - To oznacza, że przeznaczony jest dla skazanych mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałem dla skazanych młodocianych oraz oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego, przeznaczonego dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych - dodał.

Jednym z ostatnich osiągnięć zakładu karnego jest włączenie tego miejsca do programu dozoru elektronicznego dla skazanych. Taka możliwość jest przedstawiana osobom z wyrokami do 1 roku więzienia. Trzeba też spełnić odpowiednie warunki odbywania kary. Jak dotąd z tej możliwości skorzystało ponad 100 osób.

Tagi:
więzienie

Jasna Góra: pielgrzymka funkcjonariuszy w 100-lecie Służby Więziennej

2019-10-12 16:24

mir/Radio Jasna Góra / Częstochowa (KAI)

W jubileuszowym roku 100–lecia polskiego więziennictwa na Jasnej Górze odbyła się tegoroczna pielgrzymka służb penitencjarnych. Po raz pierwszy uczestniczyli w niej przedstawiciele więziennictwa z Ukrainy z o. Konstantynem Pantelejem, naczelnym kapelanem dla grekokatolików.

BPJG /jasnagora.com

- Jesteśmy służbą z tradycjami – podkreślił gen. Jacek Kitliński, dyrektor generalny Służby Więziennej w Polsce. Wskazał na wysoki poziom bezpieczeństwa w kraju. - Spotykam się z szefami różnych służb i wiem, że u nas jest bezpiecznie. My nie mamy osób, które zagrażają porządkowi, tak jak jest to chociażby w krajach Europy Zachodniej. Mówiąc wprost, u nas nie ma w więzieniach terrorystów i w naszym kraju również jest bezpiecznie. Tego zazdrości nam cała Europa – zauważył gen. Kitliński.

W 23. Pielgrzymce Funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestniczyło ponad 600 osób: kadra kierownicza służby więziennej, strażnicy więzienni i pracownicy więzień z rodzinami, a także kapelani posługujący w zakładach karnych w całej Polsce.

W więziennictwie służy ok. stu kapelanów, większość zatrudniana jest na 1/8 etatu.

Ks. Adam Jabłoński, krajowy duszpasterz więziennictwa zwrócił uwagę na potrzebę pracy duszpasterskiej po obu „stronach krat”, czyli wśród funkcjonariuszy i pracowników oraz ich rodzin a także wśród osadzonych. Ta druga posługa wymaga od kapłana szczególnego i indywidualnego podejścia pełnego zaangażowania oraz wytrwałości.

- Tu potrzeba nieść otuchę i nadzieję. Nie tylko nawracać, ale pokazać więźniom, że są ważni, są takimi samymi ludźmi, jak ci po drugiej stronie muru. To przywrócenie godności jest najważniejsze – podkreślił krajowy duszpasterz więziennictwa.

W lutym 1919 r. marszałek Józef Piłsudski podjął decyzję, że Straż Więzienna będzie jedną z pierwszych służb, które powstaną w odradzającym się państwie polskim. Ówczesne władze II Rzeczpospolitej uznały, że ta służba jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

Obecnie w aresztach śledczych i zakładach karnych jest ponad 75 tys. osadzonych, a spokoju i bezpieczeństwa strzeże ponad 30 tys. tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (w tym samych funkcjonariuszy jest ok. 28 tys.). Jest to trzecia formacja uzbrojona w kraju, podległa ministrowi sprawiedliwości.

Ochrona społeczeństwa przed przestępczością oraz służba państwu była i jest nadrzędną misją więzienników – podkreślają funkcjonariusze Służby Więziennej, która jest nadal jednym z najważniejszych pionów polskiej państwowości, który gwarantuje bezpieczeństwo publiczne obywatelom.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Słowacja: parlament uchwalił nowy sposób finansowania Kościołów

2019-10-16 13:30

st (KAI) / Bratysława

Rada Narodowa Republiki Słowackiej – jednoizbowy parlament tego kraju, uchwaliła dziś nowy sposób wspierania Kościołów i związków wyznaniowych przez państwo. Kończy się w ten sposób okres, kiedy państwo bezpośrednio wypłacało pensję duchownym (od 1949 roku), natomiast fundusze z budżetu będą wypłacane poszczególnym Kościołom czy związkom wyznaniowym w zależności od liczby ich członków.

FOTOWAWA/pl.fotolia.com

Przewodniczący Konferencji Biskupów Słowacji, abp Stanislav Zvolenský wyraził zadowolenie z powodu przyjęcia tej uchwały przez parlament. „Z chwilą wejścia tej uchwały w życie, zostanie zastąpione ustawodawstwo z czasów reżimu komunistycznego, które miało na celu uzyskanie kontroli nad Kościołami. Zatwierdzona ustawa respektuje i bierze pod uwagę obecne warunki ich pracy w społeczeństwie” – stwierdził przewodniczący słowackiego episkopatu.

Nowy sposób finansowania zarejestrowanych Kościołów na Słowacji opiera się na modelu dotychczas stosowanym, ale zakłada stopniowe uwzględnianie liczby wierzących. Rozszerza także możliwości wykorzystania wkładu państwa. Nowelizacja utrzymuje system bezpośrednich dotacji państwowych dla Kościołów i wspólnot wyznaniowych, przewidziany w ustawie komunistycznej z 1949 roku. Grupa ekspertów, złożona z przedstawicieli państwa i Kościołów, uznała aktualizację tego systemu za rozwiązanie optymalne. Zgodnie z nową ustawą państwo będzie finansowało działalność Kościołów dotacją zwiększaną corocznie o stopień inflacji i waloryzacji. Natomiast Kościoły, które nie otrzymały dotacji państwowej w roku 2019 oraz Kościoły, które zostaną zarejestrowane po wejściu w życie proponowanej ustawy, otrzymają dotację na ich wniosek i proporcjonalnie do liczby wiernych.

Przewiduje się, że jeśli liczba wierzących spadnie lub wzrośnie o więcej niż 10 procent w porównaniu z ostatnim spisem ludności, wkład państwa zostanie zmniejszony lub zwiększony jednorazowo, ale nie więcej niż o 1/3 procentowego spadku lub zwiększenia liczby wierzących.

Zarejestrowane Kościoły, których jest obecnie na Słowacji 18 będą mogły wykorzystać dotacje państwowe nie tylko do wykonywania czynności związanych z kultem i płacami dla pracowników Kościoła, ale także na działalność kulturalną i społeczną czy edukacyjną, adresowaną do dzieci i młodzieży. Kościoły będą zobowiązane do corocznego składania sprawozdań z zarządzania dotacją a państwo zachowa prawo do kontroli tego gospodarowania. Nowa ustawa ma wejść w życie począwszy od stycznia 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem